Daily Archives: 22.5.2015

Počet alergiků stále stoupá

Stres, špatná strava a životní styl stojí u kořene vzniku alergií nejen na Klatovsku

Zdraví cyklisté pomáhají handicapovaným, dostanou handbiky i kola

Jízda na kole je pro zdravého člověka samozřejmost, pro postiženého ale problém. Nestačí jim jen pevná vůle. Speciálně upravené kolo pro cyklistu po těžké nemoci nebo úrazu stojí desetitisíce korun. Ty teď mohou získat díky charitativnímu projektu, který právě startuje.

Způsobů, jak Parkinsonovu chorobu zpomalit, je mnoho

Parkinsonova nemoc byla poprvé popsána v roce 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem a přeložena do češtiny jako obrna třaslavá. Ve skutečnosti se však o obrnu nejedná.

Semilské centrum pomáhá

Dětské centrum v Semilech je určeno dětem ve věku od jednoho do šesti let, které mají chronická onemocnění. Jde zejména o postižení sluchová, mentální a tělesná. Děti jsou přijímány na základě doporučení psychologa, lékaře nebo jiného specialisty.

Handicapovaným se nově nájemní smlouvy automaticky prodlužují

Hlavní město zavedlo novinku v bydlení handicapovaných lidí. Praha nyní automaticky prodlužuje postiženým osobám dvouleté nájemní smlouvy na městské byty. Je to změna oproti dosavadnímu jednání, kdy bylo nutné vždy uzavřít smlouvu novou.

Nemocnice pořídila nový přístroj k vyšetření svalů i periferních nervů

S maximální přesností umožní moderní elektromyografický (EMG) přístroj vyšetřování periferních nervů a kosterního svalstva. Novinku do své neurologické ambulance pořídila Nemocnice Přerov.

Zlínské MDM Centrum pomáhá diabetikům od bolesti

Palčivé bolesti, především nohou, pálení, křeče. Tak se projevuje diabetická polyneuropatie – nejčastější komplikace spojená s cukrovkou, kterou trpí asi jedna třetina všech diabetiků.

Už přes rok se snažím neúspěšně získat průkaz ZTP. Co s tím mám dělat?

Dotaz:  Je mě 62 let a mám řadu zdravotních problémů.. Kvůli tomu mě nikdo nikde nezaměstná. Žádost o ZTP řešíme neúspěšně již rok a dva měsíce a stále zamítavé stanovisko. Co s tím mám dělat? Podat žaloby? nebo jak mě můžete celou věc vyřešit k zdárnému konci?

Koulíme to SPOLU už 20 let. Sdružení pomáhá postiženým dětem

V roce 1995 vznikla ve městě nezisková organizace s názvem SPOLU Olomouc, jejímž prvotním cílem bylo pomoci dětem s mentálním postižením prožít spokojený a důstojný život spolu s ostatními lidmi.

Byl mi vydán nový průkaz OZP pouze na deset let. Je to správné?

Dotaz: Od ledna 2005 mi byly přiznány mimořádné výhody II.stupně.Od října 2011 mi tyto výhody byly přiznány s platností trvale. Na výzvu ÚP jsem 1.4.2015 podal žádost a prokázal nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. 29.4.2015 mi byl nový průkaz vystaven s platností do 28.4.2025. Je omezení platnosti správné?