Daily Archives: 6.10.2016

Jak zachránit život?

Pod pojmem první pomoc rozumíme soubor jednoduchých účelných opatření, která mohou být realizována kdekoliv a kdykoliv, bez složitých pomůcek a přístrojů, a to de facto každou osobou znalou postupů první pomoci. Ta slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví či života.

Klienti Mateřídoušky přivítali hosty. Zazpívali si s nimi

Do stacionáře zavítaly i děti z okolních škol