Daily Archives: 6.10.2017

Potíže se sluchem má každý desátý člověk, v Česku to je půl miliónu lidí

Zamysleli jste se u příležitosti Mezinárodního dne neslyšících nad péčí o svůj sluch? Cílem Mezinárodního dne neslyšících, který připadá na 23. září, je upoutat pozornost na ztíženou situaci lidí, kteří se nemohou spolehnout na jeden ze svých smyslů – sluch.

S Bílou pastelkou vyrazí do ulic

Zhruba tři tisíce dobrovolníků, kterými budou středoškolští studenti, samotní nevidomí, jejich příbuzní a příznivci, vyjde ve středu 11. října do ulic měst po celé republice s bílou pastelkou. V Ostravě jich bude více než stovka.

Nevidí, ale dokážou chodit po laně, žonglovat nebo dělat akrobacii na šálách

Celý život prožívá Jiří Mojžíšek ve tmě, narodil se totiž slepý. To ho ale nikdy neodradilo od aktivního života. Po šedesátce se dokonce rozhodl, že se naučí cirkusácké disciplíny, jako je chůze po laně nebo žonglování.

Čtyřnozí doktoři rozesmějí i rozpláčou lidi na smrtelné posteli

František sice nemá diplom z medicíny, jeho léčebné výsledky však předčí sebelepšího doktora. František je totiž čínský chocholatý pes a spolu s fenkami Fífou a Snoopy dochází do českolipské Léčebny dlouhodobě nemocných. Tady pomáhá starým a nemocným lidem.

Brno: Středisko služeb školám připravuje asistenty pro pedagogy již deset let

Brněnské Středisko služeb školám od zahájení kurzů v roce 2007 připravilo 901 asistentů. Tito asistenti pedagoga se již stali už běžnou součástí mnoha školních tříd. Pomáhají dětem překonat nejrůznější bariéry, jako je fyzický či mentální hendikep nebo sociálně znevýhodněné prostředí. Jsou oporou učiteli a rodině dětí.

Včasná diagnóza revmatoidní artritidy může výrazně zmírnit příznaky nemoci nebo vést až k remisi onemocnění

V Evropě postihují revmatická onemocnění více než 120 miliónů lidí – více lidí než kterákoli jiná skupina onemocnění. Revmatická onemocnění se proto řadí na první příčky důvodů pracovní neschopnosti.