Daily Archives: 4.1.2018

Systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením se od 1. 1. 2018 mění. Chráněná pracovní místa zaniknou

Místo dosavadních dohod o zřízení chráněného pracovního místa (CHPM) se budou s úřadem práce uzavírat dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Na stávající CHPM budou muset zaměstnavatelé uzavřít tyto dohody o uznání do konce poloviny roku 2018.

Bude mi invalidní důchod vyplácen od data podání žádosti a nebo od data, kdy bylo vydáno rozhodnutí?

Dotaz:
Od kterého měsíce se počítá výplata invalidního důchodu? Od data podání nebo vyřízení?

Paprsek, nový časopis pro nevidomé

Paprsek, takový je název časopisu pro slabozraké na Havlíčkobrodsku.