Archiv: Březen 2018

Žádáme o příspěvek na auto pro maminku, která ale nemá řidičák. Může manžel žádat o auto na sebe?

Dotaz:
Rádi bychom Vás poprosili o radu. Chceme žádat o příspěvek na auto pro naši maminku, která je ZTP/P (po psychické stránce) a není tedy ani držitelka řidičského průkazu. Při vyzvednutí formuláře nám bylo řečeno, že žádost bude vypsaná na maminku, ale doma jsme si uvědomili, že maminka má kvůli zdr. stavu odebraný řidičák. My s manželem jsme její průvodci, maminku máme v plném opatrování a bydlí s námi ve společné domácnosti – trvalé bydliště. Může tedy manžel žádat auto na sebe? Už i kvůli pojistce.

Studenti vyrobili pro nevidomou paní sudoku

Neobvyklou zakázku obdrželi budoucí truhláři ze SOŠ a SOU stavební v Kolíně. Jiřina Rysová se na ředitele školy obrátila s tím, jestli by ji nepomohli vyrobit dřevěné sudoku pro maminku, která téměř ztratila zrak v důsledku degenerativního onemocnění sítnice, jímž bohužel trpí i bratr paní Rysové. Právě on vytvořil nákres ke hře.

Lidé se zdravotním postižením se už ve Znojmě dostanou do objektu občanské vybavenosti

Objekt občanské vybavenosti ve Znojmě, v němž jsou například i lékařské ordinace, je opět bezpečně přístupný i lidem se zdravotním postižením. Znojemský stavební úřad po upozornění zástupce ombudsmanky přiměl vlastníka, aby zajistil bezbariérovost budovy.

Lidí s tuberkulózou mírně ubylo

Tuberkulózou v České republice loni onemocnělo 471 lidí, z toho 6 dětí. 23 pacientů nemoci podlehlo. Drtivě převládají muži, 31 % nemocných jsou cizinci. Nejvíce cizinců s TBC lékaři objevili v Plzeňském kraji. Obvykle si přitom drží prvenství v zastoupení cizinců s tuberkulózou Praha. Největší skok směrem nahoru zaznamenali v Jihomoravském kraji, a to o 19 na 66 pacientů.

Speciální mapa pomůže vozíčkářům i maminkám s kočárky

V roce 2012 vypracovali v Třeboni mapu, na které lidé se zhoršenou pohyblivostí najdou informace o tom, jak je které místo ve městě přístupné či nikoli. Letos se mapa dočkala aktualizace.

Knihou chce pomoci dětem s rozštěpem obličeje

Rozštěp obličeje je vrozená vada, kterou si mnozí její nositelé uvědomí ve chvíli, kdy se jim lidé při rozhovoru nedívají do očí. Autorka knihy Návrat z minulosti Martina Kolísková, která žije v Prosenicích na Přerovsku, chce tajuplným fantasy příběhem bourat zažitá tabu a ukázat dětem v tom nejcitlivějším věku, že mohou žít s rozštěpem stejně, jako jejich vrstevníci.

Kniha Rovný s rovným přibližuje nelehké osudy zdravotně postižených lidí

Zlepšit přístup společnosti k lidem se zdravotním postižením chce autor knihy Rovný s rovným. V ní vypráví životní příběhy lidí, kteří s handikepem žijí.

Navzdory miliardám vyloučených lokalit přibylo

Téměř 60 miliard korun vyplatilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v letech 2012 až 2016 na podporu bydlení, problém sociálního vyloučení se však prohluboval. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Jak zjistit cenu léku

OTÁZKA: Má lékař povinnost sdělit pacientovi cenu léku, který mu předepisuje? Prý se musím zeptat až v lékárně.

Šance pro nedonošené děti jsou stále vyšší, i pro ty, které neváží ani kilo

V ČR se neustále zvyšuje počet předčasných porodů, a to z původních 6 procent v roce 2002 na současných 8,3 procenta. To znamená, že v roce 2002 se předčasně narodilo 5567 dětí, zatímco v roce 2014 už to bylo 9121 dětí. Asi 1,2 procenta je dokonce extrémně nedonošených, tedy přijdou na svět dříve než ve 28. týdnu těhotenství. Tato čísla se neliší od západního světa.

Díky špičkové péči porodníků a specializovaných neonatologických center mají tito novorozenci, tj. předčasně narozené děti, vysokou šanci na normální život bez zdravotních komplikací.

Předčasný porod je porod do konce 37.⁺⁰ týdne těhotenství. V naprosté většině se jedná o porod spontánní a jeho příčiny nejsou dosud plně objasněné. Existují některé rizikové faktory, například afroamerická rasa, věk rodičky méně než 18 a více než 40 let, nízká tělesná hmotnost, špatný socioekonomický status. Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří především kouření, drogy, krátký interval mezi porody a další.

„Tento trend určitě souvisí mimo jiné i s posouváním mateřství do vyššího fertilního věku, celkovým snížením plodnosti populace a ohromným rozvojem asistované reprodukce. Sledujeme to v západním světě a Česká republika není výjimkou,“ konstatuje primář Neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK, prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Zásadní je, aby se dostala rodička do specializovaného centra

Pro zdraví novorozenců a rodiček je zásadní, aby byly pacientky s počínajícím předčasným porodem transportovány do perinatologického centra Vysoce specializovaných center intenzivní péče v perinatologii je v ČR celkem dvanáct. Tím, které dlouhodobě dosahuje nejlepších výsledků je Perinatologické centrum VFN.

K dočasnému oddálení předčasného porodu o dva až sedm dní se využívá tokolytické léčby. Neindikuje se před 24. a po 35. týdnu gravidity, její trvání nemá přesáhnout 48 hodin a slouží především k tomu, aby se získal čas pro „transport in utero“ do perinatologického centra nebo čas na podávání kortikosteroidů k indukci plicní zralosti plodu.

„Vedení porodu jednočetných těhotenství se v případě polohy podélné hlavičkou neliší od vedení porodu v termínu. Způsob vedení porodu mezi týdny 22.⁺⁰ a 25.⁺⁰ volíme vždy přísně individuálně a po předchozím rozhovoru s rodičkou a jejím partnerem. Oba by měli znát významná rizika perinatální mortality a morbidity, ale vědět i o riziku vyšší mateřské úmrtnosti a důsledcích císařského řezu pro případná další těhotenství,“ dodává prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., vedoucí lékař perinatologického centra.

„To znamená, i děti s porodní hmotností menší než 500 g, ale ve stáří 22+0 týdnů jsou našimi pacienty. Od roku 2010 jsme tyto děti evidovali. Období mezi 22. – 24. týdnem těhotenství se nazývá „šedou zónou“. Postup u této stále prognosticky nejisté skupiny pacientů je individuální a respektuje přání rodičů. Při získání jejich souhlasu věnujeme novorozencům plnou prenatální a postnatální péči jako u vyšších gestačních týdnů, tedy podání steroidů matkám k indukci dozrávání plic plodů, porod císařským řezem v případě ohrožení plodu, resuscitaci na sále s následnou péčí na JIRP,“ vysvětluje prof. Plavka.

Důležité minuty pro život

První minuty a hodiny bezprostředně po narození jsou pro další vývoj nezralých novorozenců velice důležité. Stabilizují se na speciálním resuscitačním lůžku s vyšším výhřevným potenciálem, kompletní monitorovací panel a ventilační přístroj usnadňují provzdušnění plic po porodu.

JIRP: Hlavní cíl je dýchání a výživa

Snahou je udržet nezralé novorozence na neinvazivní podpoře dýchání. Zároveň se okamžitě zahajuje stimulace zažívacího traktu mateřským mlékem. U extrémně nezralého novorozence probíhá postnatální zrání a dozrávání jeho orgánových funkcí v jiném biologickém „časoprostoru“ než u plodu, jenž se vyvíjí v děloze matky. Snahou neonatologů je, aby nežádoucí vlivy, kterým se zatím nelze úplně vyhnout, alespoň minimalizovaly. Hledají se fyziologičtější metody léčby, jež snižují infekce, krvácení do postranních komor mozku, vývoj retinopatie nedonošených. K tomu slouží kromě nejlepších postupů, jež zlepšují dlouhodobou prognózu nezralých novorozenců (například pozdní podvaz pupečníku, řízená a cílená terapie kyslíkem, neinvazivní způsoby podpory dýchání, časná výživa mateřským mlékem) i začlenění maminek do ošetřovatelského procesu. A to bezprostředně po porodu, od prvních hodin tak, aby byla matka s dítětem ve vzájemném kontaktu. Jakmile nezralý novorozenec nepotřebuje intenzivní péči, je přeložen na oddělení intermediární péče (IMP) a tady už probíhá následná fyzioterapie a postupné plné zapojení rodičů. Péče je zaměřena na růst a výživu, dozrávání plic, neurologický vývoj. „Naše péče o předčasně narozeného novorozence se snaží co nejvíc napodobit nerušený nitroděložní život v těle matky a zároveň poskytnout dostatek podnětů ke správnému fyzickému i psychickému vývoji dítěte,“ vysvětluje prof. Plavka. O tom, že se to daří, svědčí výsledky neonatologické péče o nezralé novorozence v ČR, která je na špičkové světové úrovni.

Psychická podpora rodičů

Často zcela nečekaný předčasný porod, bez předchozích komplikací, vede zvlášť u matek k akutnímu psychickému traumatu, který si mohou ve formě posttraumatické stresové poruchy nést životem měsíce a roky. Rodiče předčasně narozených a zvlášť extrémně nezralých novorozenců potřebují speciální psychologickou pomoc, dostatečnou informovanost, možnost co nejčastěji pobývat se svým potomkem, podělit se o své obavy, úzkost a strach. K tomu přispívají kromě psychologů, zdravotníků i dobrovolnické skupiny, například rodičovská organizace Nedoklubko. Ve VFN působí také Centrum provázení, které velmi aktivně pomáhá na Neonatologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky.