Daily Archives: 26.3.2018

Jak probíhá proces přiznávání průkazu ZTP? A co vše budu potřebovat?

Dotaz:
Chci si zažádat o průkaz ZTP. Jak bude celý proces probíhat a co vše budu potřebovat? Jak dlouho to bude trvat?

Kdy mi bude o Velikonocích vyplacen důchod?

Dotaz:
Pobírám důchod vždy druhého v měsíci. V dubnu je to ale velikonoční pondělí. Kdy mi tedy bude důchod vyplacen?

Virtuální realita pomáhá nevidomým. S rukavicemi si mohou osahat slavné sochy

Virtuální realita může být velkým pomocníkem také u nevidomých. Nejde však o žádné brýle vytvářející pomocí počítače trojrozměrnou iluzi, nýbrž o speciální rukavice, díky kterým si mohou osahat známé sochy. V pražském Anežském klášteře takto návštěvníci o víkendu mohli pomocí rukavic objevovat křivky tisíce let staré busty staroegyptské vládkyně Nefertiti, sochu Davida od Michelangela a Venuši Mélskou z helénské doby.

Posun v reformě psychiatrické péče: vznik Center duševního zdraví

V reformě psychiatrické péče došlo k výraznému posunu. Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Programu podpory center duševního zdraví na vznik prvních pěti Center duševního zdraví (CDZ), které budou po dobu 18 měsíců podpořeny z evropských finančních prostředků. Zahájení jejich činnosti předpokládáme v červenci tohoto roku.

Výtěžek pomůže jedenáctileté Evě

Eva Lásková trpí svalovou muskulární atrofií třetího stupně. Je upoutána na invalidní vozík a odkázána na pomoc své rodiny. Teď bude její život o něco snazší.