Sociální služby se budou hodnotit, kvalitní dostanou více peněz

Jihomoravský kraj chystá nová pravidla pro rozdělování dotací sociálním službám. Od r. 2015 totiž kraje začnou peníze rozdělovat místo ministerstva práce a sociálních věcí. Má proto vzniknout tabulka, která všechna zařízení porovná, ta kvalitní dostanou víc, horší míň.
Středisko Betlém v Kloboukách u Brna se stará o postižené lidi. Letos dostalo tak nízké dotace, že už jeho vedení přemýšlelo, které služby omezí.

Petr HEJL, ředitel, Středisko Betlém:“S odřenýma zádama přežijeme, dvakrát jsme žádali o přidání, dvakrát nám ministerstvo přidalo.“

Peníze rozdělovalo ministerstvo práce a sociálních věcí a rozdělí je ještě příští rok. Pak tato povinnost padne na krajský úřad a ten si jasně určil priority.

Marek ŠLAPAL, jihomoravský radní pro sociální oblast /ČSSD/:“Chceme podporovat ty sociální služby, které umožňují klientovi setrvávat v domácím prostředí co nejdéle, to znamená denní centra, terénní podporu, popřípadě ty sociální služby, které umožňují návrat do běžného života, což jsou například chráněná bydlení.

A druhá změna, kraj chce nejvíc dávat těm, kdo odvádějí nejlepší práci. Má proto seznam kritérií, podle kterých všechna zařízení ohodnotí, sestaví jejich žebříček a podle něj rozdělí peníze.

Marek ŠLAPAL:“Ekonomická nákladnost služby, kvalita hodnocená externími hodnotiteli v mnohem větší rozsahu, než která byla doposud a podle efektivity a kvality dát politikům nástroj pro rozhodování.“

Ředitelé  domovů důchodců, stacionářů nebo třeba domovů pro handicapované vesměs s novými pravidly souhlasí. Mají jen obavy, aby hodnocení bylo opravdu objektivní.

Petr HEJL:“Objektivně by měl srovnat všechny poskytovatele sociálních služeb a jejich hospodaření, aby se k těm výstupům přihlédlo opravdu objektivně a nebyly některé organizace, například ty krajské zrovna, zvýhodňovány před ostatními.“

Nový systém rozdělení dotací si chce kraj zatím nanečisto vyzkoušet příští rok. Naostro bude platit od roku 2015. Barbora Telferová, Česká televize.

Dotace ministerstva práce a sociálních věcí pro Jihomoravský kraj se rok od roku zmenšují. Loni to bylo necelých 542 milionů korun. Naopak Jihomoravský kraj dotace na sociální služby zvyšuje, za poslední dva roky o skoro 10 milionů. Nejnákladnějšími službami jsou domovy pro seniory, loni to bylo téměř 150 milionů korun.

A další podrobnosti ke změnám teď s radním Jihomoravského kraje pro sociální oblast Markem Šlapalem, dobrý večer.

moderátorka: Můžeme konkrétněji vysvětlit tu změnu, respektive to, jak to bude prakticky fungovat? Konkrétní příklad. Budu potřebovat postarat se o rodiče. Mám tedy spíš čekat, že se nedostanou do domova pro seniory, ale dostanu asistentku, která jim poskytne čtyřiadvacetihodinovou péči?

Marek ŠLAPAL:
v tuto chvíli jste trošku předběhla čas. V tuto chvíli Jihomoravský kraj schválil metodiku pro rozdělování finančních prostředků, samozřejmě bude záviset na tom, jak bude tato metodika uplatněna a jaké výstupy konkrétní při pilotním ověření této metodiky dostaneme, ale skutečně je pravda, že pobytová zařízení jsou určena primárně pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, popřípadě s takovým mentálním stavem, který už neumožňuje pobyt v domácím ošetřování. V jiných případech, v případě opravdu tedy starších občanů, kteří jsou schopni ještě se o sebe postarat, tak je mnohem vhodnější osobní asistence nebo případný denní stacionář, odlehčovací služby a podobně.

Vy jste to ale řekl i v reportáži, ty priority už jsou dané, tedy máme si představit víc asistentek tedy osobních? Jak je představa, jak by se to vůbec zajišťovalo personálně, protože těch lidí bude potřeba daleko víc?

Marek ŠLAPAL:
Samozřejmě, ale musíme si uvědomit, že nákladovost služby pobytové spočívá v provozních nákladech. Ty samozřejmě si v tomto případě, v případě nějakých asistenčních služeb pochopitelně hradí klient, protože bydlí ve svém domácím ošetřování, ale právě metodika slouží k tomu, aby porovnala efektivitu a kvalitu jednotlivých sociálních služeb a jednotlivých služeb uvnitř těchto systémů, takže na konkrétní závěry je samozřejmě ještě příliš brzo. My jsme samozřejmě dnes také v Radě Jihomoravského kraje schválili akční plán a ten akční plán skutečně počítá s tím, že zabráníme nějakému nadbytečnému přemnožování služeb sociálního poradenství a naopak se budeme snažit podpořit právě ty služby, o kterých jste hovořila, to znamená, osobní asistence a terénní služby, ale říkám, je to záměr, jaká bude konkrétní realita, to v tuto chvíli je předčasné, protože situace samozřejmě sociální se neustále mění a metodika je nastavena tak, aby mohla na tyto změny reagovat.

Nicméně mapovali jste tu situaci? Dělali jste si nějakou analýzu? Protože i ty domovy jsou určitě potřeba. Ve chvíli, kdy ta potřeba vzroste, dejme tomu, pro člověka, který opravdu potřebuje jakési to pobytové zařízení, čtyřiadvacetihodinovou péči, nebude jich potom nedostatek?

Marek ŠLAPAL,
To se domnívám, že nebude. Takhle, pochopitelně poptávka v tuto chvíli převyšuje nabídku a lze předpokládat, že vzhledem ke stárnutí populace to tak bude i pokračovat tento trend, ale jde spíše o to skutečně vymezit cílovou skupinu, pro které jsou domovy pro seniory určeny a tady je potřeba zdůraznit, existují dva typy domovů pro seniory, domovy pro seniory se zvláštním režimem, to je právě ten domov pro seniory pro klienty, kteří už prostě nemohou v domácím prostředí existovat a přežívat, protože trpí třeba Alzheimerovou chorobou, jiným typem demence, Parkinsonem a podobně, a potom pochopitelně klienti, kteří by teoreticky ještě domácí, domácí prostředí zvládli, takže do budoucna je skutečně nutno počítat s tím, že i nové kapacity, které Jihomoravský kraj vytváří, v letošním roce bude otevřena zakrátko 60 nových míst, domovy pro seniory v Kyjově, tak se bude jednat převážně o místa určená pro klienty v systému zvláštního režimu, to znamená, pro opravdu klienty, kteří to nezbytně potřebují a již pro ně nepřichází v úvahu v podstatě rodinná péče nebo je natolik ztížená, že to rodinní příslušníci nejsou schopni zvládnout.

Já vám děkuji. To byl radní pro sociální oblast Jihomoravského kraje Marek Šlapal. A ještě připomenu, že plánované změny bude kraj příští rok testovat a definitivně začnou platit od roku 2015.

podle pořadu Události v regionech ČT  zaznamenala invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.