Kavárna Anděl zaměstnávající postižené skončila

Po pěti letech zavřela v centru Brna kavárna Anděl, v níž pracovali mentálně postižení –  ocitla se totiž v několikasettisícovém finančním minusu. Dvě pracovnice odešly. Podnik provozovaný Charitou bude ale dál sloužit jako tréninkové pracoviště handicapovaných.

 

Kavárna se ocitla v několikasettisícovém finančním minusu a provozovat ji dál nebylo za co. Chodilo do ní málo hostů a výpadek nesměla Charita kvůli omezení v zákonech doplňovat ze sociálních dotací.

„Vzhledem k nízkému zájmu zákazníků kavárny se hospodářská činnost kavárny dostávala již několik let do vysoké ztráty. V současnosti již Oblastní charita Brno nemá finanční zdroje na krytí takové ztráty. Proto jsme byli nuceni vzniklou situaci řešit a pro záchranu projektu Sociální rehabilitace v Kavárně Anděl jsme přistoupili k ukončení hospodářské činnosti v kavárně,“ sdělil redakci invArena Ing. Josef Gajdoš pověřený řízením Oblastní charity Brno.

V praxi to podle něj znamená, že kavárnu pouze uzavřeli pro veřejnost a projekt sociální rehabilitace pokračuje dál.

„Tedy nikdo nebyl propuštěn a klienti nejen, že mohou pokračovat dál, ale projekt bude rozšířen i o nácviky na jinou, než kavárenskou činnost. Nácvik kavárenské činnosti přesto zůstává hlavní náplní projektu,“ uvedl Gejdoš.

V současné době je činnost kavárny přechodně v útlumu. Dvě pracovnice odešly a jedna pracovnice onemocněla.

Zákazníci kavárny z řad veřejnosti budou nahrazeni zákazníky interními na vnitrofiremních akcích, jako jsou porady, vzdělávání, společná setkání pracovníků apod.

„Nicméně tento týden proběhne výběrové řízení na vedoucího kavárny, poté na sociálního pracovníka, a jakmile bude tým kompletní a zapracovaný, činnost sociální rehabilitace Kavárny Anděl poběží dle své koncepce. V budoucnu bychom chtěli nácviky kavárenské činnosti doplnit o spolupráci s jinými kavárnami, kde by mohli klienti vyzkoušet své dovednosti a zároveň dodat i jiným kavárnám možnost zaměstnávat lidi s mentálním postižením jako přidanou hodnotu,“ dodal Gejdoš..

Vedení Charity plánuje, že v prostoru bude zaučovat handicapované na kavárenský personál dál, pak zkusí sehnat provozovny, které je u sebe nechají pracovat.

invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.