Nemůžu sehnat práci….

Jsem zdravotně postižená a mám problémy se získáním vhodné práce. Vždy mi nabídnou místo, které nejsem schopná vzhledem ke svému postižení zvládnout, nebo mně zaměstnavatel dává najevo, že nemá zájem. Ráda bych věděla, jak je to se zaměstnáváním zdravotně postižených a jestli má zaměstnavatel nějaké výhody, pokud by mě přijal?

ODPOVĚĎ:

V současné době je obtížné pro zdravotně postižené osoby najít vhodné zaměstnání, a to i přes to, že mají zvýšenou ochranu na trhu práce. Přesto nemusíte podléhat depresi. Určité možnosti totiž existují a možná, že některá z nich bude vhodná právě pro vás. Můžete také využít nabídek úřadu práce, které vám umožní zvýšit svou šanci k získání pracovního místa.

Můžete využít tyto možnosti:

1) Pracovní rehabilitaci – jde o souvislou činnost zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP. ÚP ve spolupráci s vámi sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Co proto potřebujete udělat? Musíte si podat žádost na ÚP. O náklady spojené s pracovní rehabilitací se starat nemusíte, zaplatí je za vás stát.

2) Přípravu k práci – jedná se o zapracování OZP na vhodné pracovní místo na základě dohody s ÚP. tuto přípravu můžete absolvovat i s podporou asistenta a trvá 2 roky.

3) Specializované rekvalifikační kurzy. Jsou pro OZP za stejných podmínek jako ostatní rekvalifikace.

Zaměstnavatelé mají možnost využít příspěvků na chráněné pracovní místo. Podmínkou je, že chráněné pracovní místo musí zaměstnavatel obsadit po dobu tří let. Vymezením či zřízením chráněného pracovního místa je podmíněno poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatel, který takto zaměstnává více než 50% oZP z celkového počtu zaměstnanců, dostane od státu až 75% skutečně vynaložených prostředků na jejich mzdy nebo platy. tato částka může dosáhnout nejvýše na 8 000 korun měsíčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.