Jak z parlamentu zabráníte zneužití dávek?

parlament sněmovna poslanci

Lídři silných stran na severu Čech odpovídají na otázky MF DNES : 1) Jak z parlamentu přispějete ke zklidnění napjaté sociální situace v kraji?  2) Jaké kroky podniknete, aby se zabránilo zneužívání sociálních dávek?

Richard Brabec lídr ANO

Tady stát totálně selhal a žádné řešení už dnes nebude rychlé, levné a bezbolestné. Navzdory miliardám utopeným v různých projektech začleňování – které kromě jejich autorům nepomohly vůbec nikomu – neustále přibývá vyloučených lokalit, ghett. Některé kroky k nápravě lze udělat relativně rychle, např. snížit státem dotované nájmy sociálních ubytoven na úroveň běžného nájmu v dané lokalitě a získané peníze použít například na výrazné posílení počtu policistů v ulicích s cílem netolerovat ani drobnou kriminalitu a opakované přestupky, posílit i kontrolu vyplácení sociálních dávek, jejich podmíněnosti školní docházkou dětí, vykonáváním veřejně prospěšných prací a dalších podmínek ze strany úřadu práce. Sociální dávka nesmí být lákavější alternativou zaměstnání pro ty, kteří pracovat mohou, ale nechtějí! Na druhou stranu musí stát ve spolupráci s krajem i dotčenými obcemi připravit projekty, které nabídnou větší počet pracovních míst i pro sociálně slabé nebo nekvalifikované- např. revitalizací sociálně vyloučených lokalit, kde lze mj. využít i evropské fondy.

Jaroslav Foldyna lídr ČSSD

Budu opakovat to, co jsme již zkoušeli prosadit, ale vláda dosud nepřijala. Je potřeba obnovit návrhy na redefinaci sociálního bydlení, což zabrání tomu, aby se veřejné finanční prostředky na bydlení staly předmětem spekulace a zisku majitelů nemovitostí. Osobně budu podporovat a prosazovat takové návrhy, které od pasivní politiky vyplácení dávek povedou k řešení problémů aktivní politikou zaměstnanosti formou vytváření masivního počtu veřejně prospěšných prací bez administrativních omezení doby trvání tak, aby města mohla vytvořit pracovní místa v tzv. sociální službě, kde skupiny dlouhodobě nezaměstnaných s nízkou nebo žádnou kvalifikací dlouhodobě zaměstná. Budu podporovat zúžení manipulačního prostoru mezi příjmem sociálních dávek bez práce a pracovními příležitostmi, tedy takové normy a zákony, aby bylo výhodnější pracovat v rámci nově vytvořených veřejně prospěšných prací, a ne pouze pobírat dávky. Současně se domnívám, že je potřeba se zamyslet a pokusit se legislativně omezit vyplácení dávek na neomezený počet narozených dětí v rodině, např. omezení vyplácení dávek na maximálně tři děti.

Leo Steiner lídr KDU-ČSL

Problém se dá dílčím způsobem řešit z parlamentu, a to například těmito ověřenými způsoby: 1. Zamezením zlodějských exekucí a lichvy: Zastavíme podivné praktiky v exekucích. Už se nejedná o pouhé vymáhání dluhů, ale o důmyslný systém. Zaměříme se především na zamezení excesů v oblasti nákladů řízení a odměn advokátů a exekutorů. Zvýšíme ochranu občanů před lichvou – zakážeme půjčky s úrokem nad 20 procent RPSN. 2. Řešením problematiky sociálně vyloučených lokalit: Podpoříme projekt sociálního bydlení navázaný na jasná pravidla jeho přidělování. Prosadíme, aby u dlouhodobě nezaměstnaných byla podmínkou pro výplatu sociálních dávek ochota přijmout nabízenou práci. Osobám, které práci odmítnou, bude přiznána pouze podpora na úrovni existenčního minima. Jako další podmínku pro výplatu sociálních dávek prosadíme plnění povinností souvisejících se školní docházkou dětí.

Gabriela Hubáčková lídr KSČM

Toto není jednoduchá odpověď. Sociální situace se zde v kraji zhoršuje již od roku 1989. Zavřelo se zde mnoho významných podniků, které zaměstnávaly tisíce lidí, a pro tyto lidi se již nevytvořily podmínky pro jiné zaměstnání. Jako hlavní problém je tedy nezaměstnanost, která je jednoznačně u nás největší. To vede samozřejmě k nepokojům. Nemyslím si, že je správná formulace, která odsoudí všechny, kteří pobírají sociální dávky. Sama jsem si prošla také obdobím, kdy jsem tyto dávky pobírala. Například i nyní, kdy jsem od rozpuštění Sněmovny nezaměstnaná. A nedomnívám se, že bych toto jakkoliv zneužívala. Takže postupovat případ od případu. Například posílením sociálních odborů měst a obcí a provádět důslednou kontrolu policií.

Radim Holeček lídr ODS

V první řadě musíme zastavit nehorázný obchod s chudobou. Dnes je systém nastavený tak, že umožňuje majitelům ubytoven a spekulantům požadovat nehorázné částky díky doplatkům na bydlení tím, že je v jednom bytě nebo místnosti dostává hned několik lidí. Výjimkou tak nejsou víc než desetitisícové nájmy za jednu místnost, přitom za takové peníze seženete pronájem velkého bytu na lukrativní adrese. Máme připravený zákon, který systém doplatků změní tak, že tuto sociální dávku bude možné čerpat jen jednou, na byt nebo místnost. Tím příšerná praxe pro majitele ubytoven skončí.
Ruku v ruce s tím ale musí přijít i další změny. Chceme v poupravené verzi znovu zavést veřejnou službu, která by byla povinná pro nezaměstnané, kteří jsou víc než půl roku v evidenci úřadu práce. Museli by odpracovat pro obec alespoň 20 hodin týdně, jinak by přišli o část dávek a zůstalo by jim jen existenční minimum. Nemůžeme přeci z daní, což jsou peníze nás všech, pořád živit lidi, kteří se práci nebo vzdělávání roky vyhýbají.
Musíme ochránit slušné obyvatele a jejich majetek před nájezdy sběračů kovů a dalších zlodějů. Teď tyto krádeže končí v drtivé většině jako přestupek. Takový zloděj nikdy nezaplatí pokutu a vesele krade dál, protože si myslí, že se mu nic nemůže stát. Razíme heslo „Třikrát a dost“ – tři takové krádeže už by byly trestným činem. Zároveň máme přichystaný zákon, který dá obcím pravomoc regulovat sběrny surovin.

Michal Kučera lídr TOP 09

Rozhodně budu trvat na tom, aby nájemné v ubytovnách bylo za cenu v místě obvyklou. Musíme ovšem řešit především příčiny. Chceme zjednodušit zákoník práce a umožnit tak snadnější zaměstnávání méně kvalifikovaných lidí. Tím odpadne důvod zaměstnávat lidi na černo. Budu důsledně trvat na tom, že všichni mají stejná práva, ale i povinnosti, a to především ve skupinách sociálně vyloučených lidí. Budu pro obnovení veřejné služby proti zneužívání dávek.

Miroslav Toman lídr SPOZ

Napjatá sociální situace velmi úzce souvisí s velkou nezaměstnaností. Zde nabízím řešení ve zvýšení počtu pracovních míst, a to zcela konkrétním způsobem. Zatímco ostatní politici v předvolebním boji zdejším lidem slibují, co rozhodně nemohou v současné době splnit, já jako ministr zemědělství nabízím vytvoření minimálně 1000 pracovních míst při pěstebních pracích a obnově lesů v Krušných horách, kdy Lesy ČR zakládají přímo nový lesní závod v Teplicích, který bude nabírat pracovníky z kraje. Další možnosti ze svého oboru vidím u státního podniku Povodí Labe, který může nabídnout pracovní místa při budování protipovodňových opatření a odstraňování povodňových škod.
Osobně budu podporovat všechny iniciativy, které povedou k odlehčení státního rozpočtu od zneužívaných výplat sociálních dávek. Ve volebním programu Zemanovců je jednou z priorit legislativně zabránit tomu, aby na sociálním systému parazitovali někteří sobečtí jedinci, a vytvořit tak rovnováhu mezi sociálními právy a sociální odpovědností. Další prioritou, s potřebou legislativních úprav, je také vázání výplat sociálních dávek na pracovní začlenění příjemců těchto dávek, například formou veřejně prospěšných prací, což by se ale netýkalo osob zdravotně postižených. Zamezení zneužívání výplaty sociálních dávek majiteli ubytoven, ale i bytů v osobním vlastnictví, vidím v určení maximální částky, kterou majitel může obdržet bez ohledu na jím připravenou nájemní smlouvu.

Jiří Škoda lídr Strany zelených

Zásadním problémem je, že ČR vynakládá naprostou většinu finančních prostředků na sanování negativních důsledků současného stavu místo na cílenou a masivní prevenci problémů spojených se sociálním vyloučením. Efektivní cesta k řešení sociálního vyloučení přitom nevede skrze represi, ale především prostřednictvím šance na kvalitní vzdělání a včasnou sociální pomoc. Obce drží klíč k nastavení zodpovědné sociální politiky, avšak stát dnes není pro obce ani neziskové organizace spolehlivou oporou. Proto posílíme roli Agentury pro sociální začleňování a vytvoříme podmínky pro zvýšení participace Romů na hledání řešení a jejich realizaci. Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který zvýší dostupnost důstojného bydlení pro potřebné, pro mladé rodiny, sociálně slabé, lidi s postižením nebo seniory. Výstavbu ubytoven nepodporujeme, jejich roli mohou zcela jistě zaujmout obecní sociální byty.

Filip Ušák lídr Změny

Myslím, že kraj před dvěma lety katastrofálně podcenil situaci ve Šluknovském výběžku, kterou se pak na poslední chvíli s blížícími se volbami snažil „politicky“ zachránit hejtmančiným balíčkem. Starostové ze Šluknovska potřebují pomoc a je třeba jim naslouchat. Rozhodně je nutné legislativními úpravami stanovit hygienické normy pro ubytovny, zabránit lichvářskému vysávání státu přes neskutečné nájmy na ubytovnách a dát lidem ve vyloučených lokalitách perspektivu práce například i prostřednictvím veřejné služby. Hnutí Změna má ve svém programu rovněž podporu programu prevence kriminality například větším zapojení romských asistentů.

Mladá fronta DNES

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.