Zloději se neštítí ani krádeží aut pro zdravotně postižené. Pojistěte se!

auto pro invalidy

Krádeže vozidel se nevyhýbají ani osobám se zdravotním postižením. Odcizení auta, na které byl přispěvek státu, může jeho majiteli přinést řadu komplikací. MPSV proto radí, jak těmto komplikacím předcházet a na co si dát pozor už při pořizování vozidla.

„Odcizení vozidla, případně jeho poškození, se čas od času nevyhne nikomu z nás. Již pouhá skutečnost, že nemůžeme používat vozidlo, které potřebujeme, je velkou komplikací a zvláště pak pro zdravotně postiženého člověka. Jedná-li se o vozidlo, které bylo pořízeno nebo upraveno s přispěním státu, je třeba se vyrovnat i s dalšími dopady“, upozorňuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

V případě, že klientovi někdo odcizí automobil, přestane ho používat. Nastává tak jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku, respektive jeho část. Příjemce příspěvku se pak musí vypořádat nejen s tím, že nemá k dispozici vůz, který potřebuje, a svou dopravu musí řešit náhradním způsobem, ale i se vzniklou pohledávkou vůči Úřadu práce České republiky (ÚP ČR). Ten mu, bohužel, nemůže poskytnout ani další dávku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a ÚP ČR proto lidem doporučují, aby si v případě takto pořizovaných vozidel sjednali pojištění pro případ odcizení, havárie či živelní pohromy. Řada pojišťoven nabízí osobám se zdravotním postižením v oblasti pojištění vozidel cenově zvýhodněné produkty. Plnění z pojistné smlouvy pak umožní plně nebo částečně uspokojit vzniklou povinnost a čerpat další dávku.

„Je potřeba si uvědomit, že s přiznáním příspěvku na zvláštní pomůcku a na pořízení nebo úpravu motorového vozidla vznikají klientovi nové povinnosti vůči Úřadu práce ČR. Které povinnosti to jsou, je uvedeno v rozhodnutí o přiznání příspěvku v části „Upozornění“. Proto je potřeba věnovat pozornost celému obsahu rozhodnutí,“ dodává generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Krajská pobočka ÚP ČR může rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část, pouze tehdy, když existují k takovému postupu důvody hodné zvláštního zřetele. Při svém rozhodování úřad posuzuje, jaké člověk podnikl kroky, aby co nejvíce minimalizoval uvedená rizika (zabezpečení vozidla, zda byla sjednána pojistka apod.), má-li klient snahu uhradit alespoň část pohledávky, nebo jestli spolupracuje s úřadem.

Petr Sulek
tiskový mluvčí
Kateřina Beránková,
tisková mluvčí ÚP ČR
Tisková zpráva MPSV

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.