Fond vzdělání letos podporuje 67 studentů s handicapem

Poradní sbor Fondu vzdělání před nedávnem udělil pravidelné stipendium dalším osmi studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez finanční pomoci nemohli dovolit. Kdo může žádat o stipendium?

„Díky našim dlouhodobě věrným a spolehlivým partnerům můžeme nejen udělovat stipendia, ale realizovat i výzkumné a propagační akce, které mají úzký vztah ke studiu handicapovaných,“ říká Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové. „Máme tak dobrý přehled o tom, jak jejich podpora probíhá,“ doplňuje Michaela Černá.

„Znalosti, zkušenosti a rozhled, které stipendisté získávají v průběhu studia, jsou velmi cenným vkladem do jejich osobního i pracovního života. Vážíme si toho, že mladí lidé s handicapem o vzdělání stojí a o stipendia usilují. Dokazuje nám to, že existence Fondu vzdělání má smysl,“ myslí si Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Fond vzdělání v roce 2013 stipendiem podporuje celkem 67 studujících na středních a vysokých školách. Nově byli mezi stipendisty zařazeni dva studenti z dětského domova, jeden se zdravotním postižením a pět se sociálním handicapem. Měsíční stipendia budou dostávat při udržení dobrého prospěchu až do konce studia.

Mezi stipendisty jsou nově zařazeny tři dívky z afrických zemí: Etiopie, Kongo a Nigerie. Fond vzdělání totiž stipendia uděluje bez ohledu na státní příslušnost uchazeče, podmínkou však je studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v České republice.

Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je také věk do 26 let.

O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil 858 mladých lidí. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem.

Mladá fronta DNES

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.