Kdy neplatíte daň z příjmu?

Neplaťte zbytečně daně tam, kde nemusíte. Přečtěte si, kdy daň v penzijní a sociální oblasti nemusíte hradit. Pozor, máte-li příjmy z pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je v tomto případě osvobozena od daně jen částka ve výši 36násobku minimální mzdy platné v daném kalendářním roce.

Penze a invalidní penze

Od daně z příjmu jsou osvobozeny penze z penzijního připojištění, penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu.

Povinnost platit daň z příjmu nevzniká u invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, u invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi.

Sociální oblast

Stát nedaní příjem získaný v podobě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory a peněžní pomoci obětem trestné činnosti.

Dále se osvobozují od daně z příjmu dávky a služby ze sociálního zabezpečení, ze všeobecného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu a plnění ze zahraničního povinného pojištění.

Jedná-li se o o příjmy z pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je v tomto případě osvobozena od daně jen částka ve výši 36násobku minimální mzdy platné v daném kalendářním roce.

Nedaní se také příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo jeho náhrada.

Dárcům krve, kostní dřeně apod. nevzniká povinnost zdanit odměny, které jim vyplatí zdravotní správa.

Studenti nemusí danit stipendium ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce. Od daně jsou osvobozena i stipendia na středních a vyšších odborných školách (i ze zahraničí), příspěvky z prostředků nadací a občanských sdružení. Nedaníte ani příjem sociální výpomoci poskytovaný zaměstnavatelem nejbližším pozůstalým.

Movité věci

Většina prodaných movitých věcí je osvobozena od daně z příjmu. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí je-li doba mezi nabytím a prodejem kratší než 1 rok.

Daň nemusíte platit z přijaté náhrady škody, včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb, z náhrady nemajetkové újmy, z plnění z pojištění majetku s z pojištění odpovědnosti za škody.

Výhry

Pokud vyhrajete cenu ve veřejné nebo reklamní soutěži, v reklamním slosování, ve sportovní soutěži (nepřesahuje-li hodnotu 10 000 Kč) nebo ocenění v oblasti kultury.

invArena.cz

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.