Čeští invalidní důchodci nechtějí vánoční příspěvek

Na Slovensku nyní důchodci starobní i invalidní dostávají vánoční příspěvek. Čeští nedostanou žádný a ani jej nechtějí. I tak je však jejich průměrný invalidní důchod vyšší. Víte o kolik?  

 

Na Slovensku dostanou vánoční příspěvek všichni důchodci, jejichž důchod je nižší než 483 eur (zhruba 13 300 korun při kurzu 27,6 CZK za EUR).

Čím nižší důchod penzista pobírá, tím více se příspěvek zvyšuje. Například penzista, který dostává důchod 250 eur dostane v prosinci vánoční příspěvek 69,80 eura, při penzi 330 eur dostane 61,80 eura. Pobírá-li 450 eur, dostane 49,80 eura.

 

A jaké jsou průměrné důchody na Slovensku?

Informace sdělila Mgr. Barbora Petrová z tiskového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Priemerné výšky sólo vyplácaného starobného dôchodku a invalidného dôchodku k 30.11.2013 sú nasledovné:

Starobný dôchodok = 390,46 eura (asi 10 777 kč – pozn.red)

dostane tak v průměru vánoční příspěvek 55.77 eur (asi 1530 Kč – pozn.red)

Invalidný dôchodok (s mírou poklesu pracovní schopnosti do 70%) = 193,61 eura (asi 5 343 kč – pozn.red)

dostane prům. vánoční příspěvek 75 eur (asi 2070 Kč – pozn.red) – to při rozpočítání do 12 důchodů za celý rok zvýší měsíční inv. důchod o asi 172 Kč na 5515 kč v přepočtu

Invalidný dôchodok (s mírou poklesu pracovní schopnosti nad 70%) = 341,93 eura (asi 9 437 kč – pozn.red)

dostane prům. vánoční příspěvek 60.62 eur (asi 1660 Kč – pozn.red) – to zvýší měsíční důchod v přepočtu o asi 138 Kč na 9575 kč

 

A jak je tomu v Česku?

V ČR jsou statistická čísla k dispozici čtvrtletně.

Průměrná výše sólo vypláceného starobního důchodu činila podle ČSSZ ke konci září letošního roku 10 957 Kč.

Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 Kč (druhého stupně 6 703 Kč a prvního stupně 6 017 Kč).

 

 

Srovnání průměrných důchodů:

SR: Invalidný dôchodok (s mírou poklesu pracovní schopnosti do 70%) = asi 5515 kč – průměr i se započteným vánočním příspěvkem

ČR: Invalidní důchod druhého stupně 6 703 Kč a prvního stupně 6 017 Kč

——————————

SR: Invalidný dôchodok (s mírou poklesu pracovní schopnosti nad 70%) = asi 9575 kč – průměr i se započteným vánočním příspěvkem

ČR: Invalidní důchod třetího stupně činí průměrně 10 252 Kč

 

Co si o vánočním příspěvku myslí čeští penzisté a invalidé?

Rada seniorů ČR by vánoční příspěvek přivítala, „Určitě,“ sdělil její předseda Dr. Zdeněk Pernes.

S vyplácením vánočního příspěvku by však nesouhlasila vedoucí programu Prezentace a osvěta Ligy vozíčkářů a šéfredaktorka časopisu Vozíčkář Mgr. Aneta Vidurová.

„Vánoční příspěvek podle nás vypadá soucitně a politici tím spíše honí body. Ale stát tak postupovat nemá. Má mít průhlednou a srozumitelnou metodiku výpočtu výše. Člověk se zdravotním postižením má pobírat dávku v závislosti na druhu a míře zdravotního postižení. Jaká je realita, je věc druhá, ale spíše než léčit následky bychom měli odhalovat příčiny a snažit se napravit systém, a ne vyplácet před Vánoci „všimné“, míní Vidurová..

Proti vánočnímu příspěvku je i předseda NRZP ČR Mgr. Václav Krása.

„Každý stát má jiný důchodový systém. U nás je průběžný systém a stanoví se každému výše důchodu podle výpočtových kritérií daných zákonem. Nevím, proč zvolili na Slovensku formu, že je na vánoce zvláštní příplatek důchodů. Pokud v jejich průběžném systému penzijního připojištění jsou prostředky na zvláštní příplatek důchodcům na vánoce, tak nevím, proč by neměl být tento příspěvek rozpočítán do jednotlivých měsíčních důchodů. Připadá mi to trošku zvláštní. Je to jak prémie, že se dožili dalšího roku. V ČR se o ničem takovém neuvažuje a my to určitě nebudeme prosazovat,“ uvedl Krása.

V obdobném smyslu uvažuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí. „U nás tento příspěvek neposkytujeme a v současné době se jeho zavedení ani nepřipravuje,“ sdělil Mgr. Petr Sulek z tiskového odd. MPSV.

 

Informace z tiskového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Vianočný príspevok bol zavedený zákonom č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválením predmetného zákona došlo k napĺňaniu záväzku vlády SR, ktorý bol obsiahnutý vo vtedajšom programovom vyhlásení.

Vianočný príspevok sa poskytuje nasledovným poberateľom:

a) starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku vyplácaných Sociálnou poisťovňou a

b) výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku priznaných podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení do 30. apríla 1998, resp. do 30. júna 2002 vyplácaných príslušným orgánom silových rezortov a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov. Vianočný príspevok je diferencovaný podľa výšky dôchodku.

Výška vianočného príspevku je pre nízke dôchodky, resp. úhrny súm dôchodkov (nepresahujúce sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu), konštantná a potom sa so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, lineárne znižuje.

Horná hranica pre poskytnutie vianočného príspevku je určená ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyplatí vianočný príspevok.

Vianočný príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorá je predovšetkým zameraná na zmiernenie sociálnej situácie vymedzenej skupiny poberateľov dôchodku, ktorých výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov nepresahuje zákonom určenú sumu, a teda na jej poskytnutie sú najviac odkázaní.

Vianočný príspevok nie je súčasťou dôchodku a má charakter jednorázovej dávky, ktorá sa vypláca každoročne od roku 2006.

redakce invArena

(Visited 71 times, 1 visits today)

2 komentáře

 1. Dobrý den. Informaci o průměrné výši ID 1. stupně jsme převzali z webové stránky ČSSZ – viz: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-10-30-temer-11-tisic-korun-to-byl-prumerny-starobni-duchod-na-konci-zari.htm.

  Další statistické údaje jsou k dispozici zde na webu ČSSZ – viz: http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky.

  Podle obou těchto stránek je skutečně průměrná výše vypláceného ID 1. stupně 6 017 Kč.
  U přiznaných ID 1. stupně uvádějí jinou částku, a to 5158 kč.

  S přáním hezkého dne
  redakce invArena

 2. kde jste na to přišly že v česku je invalidní důchod prvního stupně 6000 kč mám první stupeň a mám 3152 kč?
  ráda bych znala vaše zdroje než něco napíšete ověřte si informace děkuji

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.