Dostane invalida automaticky důchod?

Někteří lidé si myslí, že až dosáhnou určitého věku, dostanou automaticky starobní důchod. Skutečnost je však jiná a pokud si nebudou po určitou dobu platit důchodové pojištění, žádný důchod nedostanou. Jak je tomu u invalidních důchodů? Platí důchodové pojištění za handicapované stát nebo ne?

 

„Okruh osob, které jsou považovány za osoby „důchodově“ pojištěné, upravují ustanovení § 5 a § 6 zákona o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z poměrně rozsáhlého seznamu obsahujícího okruh pojištěných osob vyplývá, že pojištěni jsou poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (§ 5 odst. 1 písm. t), ale poživatelé invalidního důchodu prvního ani druhého stupně ve výčtu pojištěnců uvedeni nejsou. Stejně tak ani do ustanovení upravujícího náhradní doby pojištění (tedy § 12) nejsou poživatelé invalidního důchodu prvního a druhého stupně zahrnuti,“ Píše v odpovědích na dotazy klientů SONS člen sociálně právní poradny SONS Luboš Zajíc.

Z uvedeného vyplývá, že příjemce invalidního důchodu třetího stupně je důchodově pojištěn a po dovršení věku potřebného k odchodu do starobního důchodu by neměl mít problém.

Jiná situace je ale u lidí, kteří mají pouze invalidní důchod prvního a druhého stupně. Ti důchodově pojištěni nejsou a musí si tak zajistit zaměstnání, být osobou výdělečně činnou a nebo po určitou dobu mohou být vedeni v uchazečích o zaměstnání na Úřadu práce v takovém případě za ně stát důchodové pojištění odvádí.

Stát automaticky očekává, že člověk, který má invalidní důchod prvního, či druhého stupně, může pracovat, byť v omezenější míře.

Pozor by si osoby s lehčím handicapem odpovídajícím invaliditě prvního a druhého stupně, měli dát i na to, že určitá míra důchodového pojištění je potřebná i pro případné zvýšení stupně invalidity. Pokud tedy nebudete důchodově pojištěni, může se vám stát, že v případě zhoršení zdravotního stavu vám nebude přiznán vyšší stupeň invalidního důchodu.

Jiří Marek
invArena

(Visited 1 times, 1 visits today)

3 komentáře

  1. Dobrý den,mám nárok na ušlou mzdu v ID ve 2 stupni ,nezpůsobil jsem si úraz sám ale byl mi způsoben,Děkuji.

  2. Dobrý den
    Moc Vás prosím o radu,letos mi vzali po 10letech invalidní důchod 3 stupně a dali mi do 2 stupně,mám 3 roky a 8 měsíců do starobního důchodu a chtěla bych si platit soc ,jde to a kolik.
    P.S. nemohu sečhnat práci děkuji Hovorková

  3. Tak to je tedy výborné! Hlavně že mi revizní lékařka při snížení ID na druhý stupeň řekla, že na úřad práce chodit nemusím, ba dokonce že nemám, protože bych kdesi cosi o něco přišel. Tomu jsem nerozuměl. Zasáhlo mě to teď jako blesk z čistého nebe. Člověk s depresí by se neměl takové věci dovídat. Jsou to bestie, celá ta sociálka. Práci neseženu, teď mám poloviční důchod a ještě nedostanu důchod starobní. Oni asi vážně chtějí, abych spáchal sebevraždu…

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.