Firmy daly na dobročinnost přes 2,5 miliardy

Přibývá movitých lidí, pro které je filantropie samozřejmostí Soukromé dárcovství, na rozdíl od firemního, roste

ilustrační foto: miamiamia / stock.xchng

Fórum dárců a Nadace Via, dvě organizace, které dlouhodobě sledují vývoj dobročinnosti v České republice, potvrzují, že dárcovství již druhým rokem překračuje hranici 4 miliard korun ročně.

„A je na vyšší úrovni než v předkrizovém roce 2007,“ říká Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace Via.

Roste však spíše objem soukromých darů od jednotlivců než těch firemních. Zatímco podnikové dárcovství vykazuje podle Nadace Via mírný meziroční pokles, firmy darovaly v roce 2012 přes 2,5 miliardy korun (v roce 2011 přes 2,6 miliardy), soukromí dárci darovali v roce 2012 částku více než 1,5 miliardy korun a jejich dárcovství narostlo nominálně o 3,5 procenta.

Ačkoliv firemní nadace tvoří podle šéfky Fóra dárců Kláry Šplíchalové jen jednu desetinu ze všech, právě ony věnovaly z téměř půl miliardy korun, které nadace v roce 2012 rozdělily, většinu peněz.

Nadace ČEZ rozdělila přes 140 milionů korun, Nadační fond J&T přes 34 milionů korun.

Nejštědřejším firemním dárcem je firma Johnson & Johnson s téměř 22 miliony korun. Ta odvedla na darech největší procento ze svého zisku.

Vede stále podpora sociálních a humanitárních projektů, vzdělávacích programů, ale stále více se firmy zajímají o projekty pro seniorní zaměstnance a seniory obecně, a také o bezdomovce nebo o projekty pomoci s drogovou závislostí.

„Vzniká například čím dál více sociálních podniků, což je dobře, a pro firmy jsou právě sociální podniky svým byznysovým zaměřením mnohem bližší než chráněné dílny. Jenže klienti chráněných dílen mnohdy do sociálních podniků nemohou odejít, protože některým z postižených opravdu trvá celý den, než provlečou vlasec jedním korálkem,“ vysvětluje Šplíchalová.

Proto je podle ní dobře, že se například Nadace OKD, která v roce 2012 rozdělila přes 60 milionů korun, právě na chráněné dílny stále zaměřuje.

V Česku také přibývá bohatých lidí, kteří berou charitu jako přirozenou součást života. Většina z nich ale nechce přispívat na anonymní projekty, a ti nejbohatší si dokonce stále více zakládají vlastní nadace či prospěšné společnosti.

Z průzkumu, který si mezi klienty privátního bankovnictví nedávno dělala ČSOB, vyplynulo, že přibližně 85 procent movitých lidí v Česku se pravidelně či příležitostně věnuje některé dobročinné aktivitě. Pravidelnému přispívání na dobročinnost se věnuje zhruba třetina privátních klientů.

„Tito lidé se nejčastěji rozhodují podle toho, co jim doporučí jejich rodina, přátelé a známí. Velká část je také oslovována napřímo ze strany dobročinných organizací nebo zájemců o podporu,“ uvádí výkonný ředitel ČSOB Private Banking Martin Kosobud.

„V rámci průzkumu klienti zmiňovali, že nejčastěji přispívají organizacím Adra, Člověk v tísni, Dobrý anděl, Kapka naděje, Světluška či UNICEF,“ doplňuje mluvčí banky Pavla Hávová.

Mezi nejoblíbenější charitativní projekty patří pomoc ohroženým dětem a příspěvky do zdravotní oblasti. „Naši klienti do nich přispívají stejným dílem (26 procent),“ uvedl Kosobud.

Podle Bárty sice v Česku roste nová generace štědrých filantropů, pořád však spíše platí, že majetných lidí, kteří se dárcovství věnují strategicky, není příliš mnoho.

„Ti úplně nejbohatší volí většinou cestu založení vlastní nadace. Kdybych měl vybrat jedno téma, o které je mezi nimi velký zájem, je to určitě oblast vzdělávání. Dál už je to hodně roztříštěné, dárcovství totiž většinou odráží zájmy a hodnoty těch, kteří darují,“ tvrdí Bárta.

DARY PRÁVNICKÝCH OSOB (firemní dárci)
Rok Počet dárců Dary (v tisících Kč) Průměrný roční dar (v Kč)
2007 18 845 2 508 884 133 133
2008 19 251 2 415 230 125 460
2009 17 106 2 383 775 139 353
2010 17 586 2 460 658 139 921
2011 16 296 2 644 567 162 283
2012 **) 2 546 980

DARY FYZICKÝCH OSOB (zaměstnanci a OSVČ)
Rok Počet dárců Dary (v tisících Kč) Průměrný roční dar (v Kč)
2007*) 141 096 1 469 092 10 412
2008 110 615 1 425 192 12 884
2009 113 952 1 493 532 13 106
2010 116 960 1 510 645 12 916
2011 120 448 1 466 342 12 174
2012 **) 1 518 709

Údaje za roky 2007–2009 Ministerstvo financí ČR, údaje za roky 2010–2012 Finanční správa ČR ZDROJ: NADACE VIA – DARY UPLATNĚNÉ V DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH

Prestižní ceny pro filantropy v loňském roce:

Cena VIA BONA 2013 pro individuálního dárce (udělila Nadace Via) Martin Hausenblas, podnikatel a majitel firmy Adler s reklamním textilem, je rodákem z Ústeckého kraje. V roce 2011 založil s pomocí Ústecké komunitní nadace Stipendijní fond Renesance. Ten umožňuje nadaným studentům ze severočeského regionu studovat a získat cenné zkušenosti v zahraničí. Do fondu daruje 10 procent svého ročního příjmu (v letech 2011 – 2012 částku ve výši 1 064 992 korun). Za dva roky existence fondu bylo podpořeno 16 studentů.

TOP odpovědná firma 2013, cena Odpovědný leader (Byznys pro společnost) Zvítězila dvojice Pavel Baudiš a Eduard Kučera, zakladatelé firmy Avast Software, za založení Nadačního fondu Avast, do kterého firma přispívá dvěma a půl procenta hrubého zisku, v posledních letech byla celková věnovaná částka do fondu větší než 80 milionů korun. Nadační fond podporuje projekty Člověk v tísni, Konto Bariéry, Domov Sue Ryder. Prioritně podporuje projekty, které pomáhají umírajícím. Novinkou je zapojení zaměstnanců Avast Softwaru a podpora jejich dobrovolnických aktivit.

Národní cena kvality ČR 2013 (Rada kvality ČR, poradní orgán Vlády ČR) Národní cenu kvality získaly letos také terapeutické centrum Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy, projekt manželů Kateřiny a Viliama Sivekových. Terapeutické centrum Modré dveře nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním, mentálně postiženým nebo jedincům v krizi či s psychickými obtížemi. Majitel Sivek Hotels a předseda ACR ČR Viliam Sivek založil centrum se svou manželkou. Zrekonstruovali budovu na náměstí, v níž vzniklo nejen terapeutické centrum, ale také sociální kavárna, v níž pracují klienti centra.

Další známí čeští filantropové

PETR SÝKORA A JAN ČERNÝ Bývalí majitelé firmy Papirius věnovali před dvěma lety 25 milionů na rozjezd nadace Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám, v nichž někdo onemocní rakovinou.

JINDŘICH LUKAVSKÝ Nadaci Leontinka pro děti se zrakovým postižením založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX, jeho dcera se narodila s oční vadou.

LIBOR MALÝ Bývalý majitel firmy LMC od roku 2002 podporuje stavbu a rekonstrukce chrámů v Tibetu i v Evropě.

celý článek v dnešním vydání HN

Petra Horáková

(Visited 10 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.