Ředitelka ÚP: Nechceme být jen účtárna

Hostem pořadu Interview České televize byla generální ředitelka úřadu práce Marie Bílková. Odpovídala na otázky např., jak zvládají úřady práce komplikace po vypnutí systému, a začnou úřady opět víc pomáhat lidem se získáváním práce? 

Paní ředitelko, jaká je aktuální situace, jak to vypadá s vyplácením dávek teď?

V současné době mohu s velkým potěšením říci, že určitě nejsme ve skluzu se žádným typem našich dávek, které vyplácíme. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že celá tahle ta záležitost, tady ta nejistota, kterou, která je provázena, nebo která provází začátek nového roku, tak se v žádném případě netýká dávek státní sociální podpory. To jsou klasicky ty dávky, které pobírají maminky s dětmi. Takže nervozita z jejich strany je skutečně naprosto zbytečná. Těchto dávek se to vůbec netýká. Stejně dávky, které jsou určeny pěstounům. Podařilo se nám v současné době už poslat do jednotného výplatního místa, to znamená k postupné výplatě všechny příspěvky na péči. To jsou zase dávky, které potřebují lidé, kteří skutečně na ně čekají. Stejná situace je vlastně s příspěvky na mobilitu, které se nám také všechny podařilo odeslat do výplatního místa, není tam žádný problém. Máme odeslánu cirka polovinu opakovaných dávek hmotné nouze. Ta druhá polovina, to jsou dávky, které se musí každý měsíc přehodnocovat, protože se tam každý měsíc posuzují podmínky a ta druhá polovina těch dávek už bude vyplácena tedy v nových systémech, za nových okolností. A tam vlastně bude to pro naše úředníky pracnější, protože budou muset vzít každý spis do ruky a zkontrolovat ho oproti zmigrovaným datům.

kterých dávek by se jisté průtahy týkat mohly a kolika lidí by se to mohlo týkat?

My doufáme, že jisté průtahy se nebudou týkat skutečně žádných dávek, ale teoreticky je opravdu možné, že některé dávky nepřijdou příjemcům v ten den, na který jsou zvyklí. I když i tady to riziko je naprosto minimální.

S kolika denním zpožděním by se některých dávek to zpoždění týkat mohlo?

 To zpoždění bych skutečně počítala v řádu jednotek dnů. Tam, kde k tomu dojde a to proč, nemohu říct, třeba který typ dávky to je. To je z toho důvodu, že výplatní termíny těch dávek si nastavovaly naše úřady po republice samostatně, takže nelze říci, že určitý typ dávky se vždycky vyplácí třeba pátého. Je to prostě různé.

 No a jak to vypadá ale na jednotlivých úřadech? Je situace někde horší nebo je to zhruba všude stejné a úředníci jsou přetížení? Jak to zvládají?

Já musím říci, že naši úředníci pracují s takovým nasazením, že z toho mám opravdu velkou radost a musím říct, že jsem na ně hrdá.

Takže to bylo ale na jejich úkor. Přesčasy, práce o víkendech.

Je to tak. Naši lidé skutečně už podruhé tady platí za chybu špatného rozhodnutí, ke kterému došlo před těmi více než dvěma léty.

Budou nějak odměněni?

Docela určitě počítáme s tím, že budou odměněni tedy nejenom za přesčasy, ale tam, kde to půjde i nějakými mimořádnými odměnami. Začali jsme jednání s ministerstvem o posílení rozpočtu.

Takže ta úřední doba, po kterou se úředníci věnují klientům, ta se omezovat nebude? 

My jsme to nechali na rozhodnutí příslušných ředitelů, aby přizpůsobili úřední dobu, to znamená styk s těmi klienty skutečně místním podmínkám, protože ono to …

Kolik z nich toho využilo? Toho omezení úřední doby pro klienty?

Já bych spíš řekla, kolik toho vůbec nevyužilo. Vůbec to nevyužilo pět krajů. Ty zbylé kraje toho využily, ale ne plošně. Vždycky je to přizpůsobeno konkrétním podmínkám, konkrétního úřadu v konkrétním městě. Někde to může souviset i třeba s prostorovým uspořádáním toho úřadu.

skutečně jste se na tu situaci nemohli připravit? Protože to, že se systém nebude moci používat, se ví od loňského února, kdy poprvé padlo rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Já bych tady zase ráda zdůraznila jednu nešťastnou okolnost pro Úřad práce a to sice, že jeho informační systémy spravuje ministerstvo, respektive to není to neštěstí. Neštěstí je, že si je nespravujeme sami. Ministerstvo pokud vím a vím to, protože jsme s nimi stále ve velmi úzkém kontaktu, tak se tou situací zabývalo už od prvního rozhodnutí. Nelze říci, že by to nedělalo, ale nicméně ten vztah mezi ministerstvem a dodavateli a dalšími subdodavateli je skutečně právně tak složitý, že to, co se přihodilo před Vánoci, bylo předvídatelné. Ministerstvo na to bylo připraveno, existuje tady usnesení vlády, které říkalo o tom, jak tu situaci řešit, ale to, co se potom stalo druhého, kdy naši úředníci přišli do práce a nefungoval vůbec žádný systém, tak to se předvídat nedalo.

 No a budou úřady usilovat o to, aby si tu agendu třeba mohly spravovat sami? Pokud vám to komplikuje práci, je toto vůbec ve hře?

V každém případě já jsem o tom začala jednat už se současným ministrem a připravujeme nějaký podnět ke změně zákona. Pevně doufám, že příští vedení ministerstva tady pochopí tu situaci a vyhoví nám.

Nedošlo k podcenění toho problému?

Já si myslím, že skutečně ne. Že k podcenění nedošlo ani na jedné straně. Spíše pro nás pro všechny byla překvapivá reakce firmy Fujitsu, která bez varování vypla vlastně ty klaudy na kterých závisí naše veškeré fungování.

No ano, ale jestli Ministerstvo práce nezvolilo nefér řešení, které tu situaci ještě víc zkomplikovalo. Tím, že právě se pokusilo za zády firmy Fujitsu domluvit se subdodavatelem.

Já bych se varovala tedy výroku za zády firmu Fujitsu.

To jsou slova firmy Fujitsu.

Ano, rozumím. Nejenom a zejména proto, že vlastně na to řešení, které bylo zvoleno, tak existuje usnesení vlády, na tom není nic tajného a není to žádné jednání za zády.

 dohoda s Fujitsu už se nepředpokládá, pokud jde o správu systému vyplácení dávek?

Ministerstvo s firmou Fujitsu jedná. Koneckonců výsledek je i to, že jsme měli možnost vyplatit dávky, které byly zpracovány v těch systémech předcházejících ještě z těchto systémů, že máme možnost migrovat z nich data a přebírat data. Další úvahy o tom, jak pokračovat v těchto smluvních vztazích jsou skutečně na ministerstvu.

není zakopaný pes toho problému, že vlastně si stát tu agendu nespravuje nějakým způsobem sám, protože soukromá firma samozřejmě může nakonec udělat leccos.

Ono těch zakopaných psů v tom vztahu je asi daleko víc, ale máte pravdu, že i tohle to je jedno z velkých rizik, na které upozorňovali, pokud vím i informatici úřadu práce před těmi dvěma lety. Upozorňovali na více možných negativních důsledků a musím tedy říct, že téměř ke všem těm negativním důsledkům došlo.

Takže byste řekla, že vidíte problém a riziko v tom, že ten systém výplaty dávek spravuje soukromá firma?

Já si myslím, že by to mohlo být i tak, že by ho spravovala soukromá firma, ale problém je spíš v tom, jak jsou nastaveny ty smluvní podmínky. Co stát může a co stát nemůže.

Takže teď byly ty smluvní podmínky zřejmě nastaveny špatně, pokud ten problém vyeskaloval.

Ano, docela určitě.

Jak byste je změnila? Jaká doporučení byste dala pro pojistku do budoucna, aby se taková situace nemohla opakovat?

Především je potřeba ten systém řádně vysoutěžit tak, aby jsme my jako úřad měli jistotu, že máme systém, který nám vyhovuje, který je funkční a i jistotu, že nebude z právního hlediska nějakým způsobem napadán a že nebude hrozit ohrožení toho fungování. Takže ten systém musí být funkční z toho technického hlediska a musí ale být také zabezpečen smluvně natolik, aby tady nebylo pro nás riziko

Byla byste tedy spíš pro, aby si ten systém obhospodařoval stát sám?

Docela určitě je potřeba, aby ta příští úprava byla taková, že toto se stát nesmí, to znamená, že data musí mít docela určitě úřad práce nebo ministerstvo ve svých rukách a pod svou vládou.

Co bude dál? OK Systém má smlouvu do konce roku.

OK Systém má smlouvu do konce roku, v současné době už je na ministerstvu nebo respektive byla připravována i v průběhu druhého pololetí roku 2013 podklady pro otevřené velké zadávací řízení. Tyto podklady už ministerstvo připravovalo i s námi, s úřadem práce, což je velká změna oproti stavu, který tady byl předtím, takže moji lidé měli možnost se na tom podílet a měli možnost si zadat takové podmínky k práci, jaké skutečně potřebují.

Byla byste pro, aby to byl OK Systém, protože přece před dvěma lety se od OK Systému ustoupilo podle exministra Drábka protože ten systém byl drahý.

Aplikace OK Systému jsou pro naše pracovníky velmi přívětivé. Pracuje se v nich dobře. Jsou velmi spolehlivé tak, jak jsme měli tu zkušenost a ono jenom prostou úvahou, jestliže ta aplikace například OK Práce, která podporovala oblast zaměstnanosti byla vyvíjena v řádu desítek let a byla vyvíjena postupně na základě potřeb Úřadu práce, tak určitě musí vyhovovat daleko lépe než jakýkoliv systém, který je pořizován naráz, rychle, nenadále, bez patřičných analýz.

 Je ale pravda, že má firma Fujitsu do roku 2015 ministerstvem nevypověditelnou dobu, de facto nevypověditelnou smlouvu?

To je to, o čem teď právě ministerstvo s firmu Fujitsu jedná, co s tou smlouvou dál.

Takže je těžko vypověditelná ?

Ano, je to tak.

Tudíž mohou přijít jisté právní dohry.

Je to tak.

Tak, podle kritiků z řad sociální demokracie jsou úřady práce už jen výplatním místem, tou účtárnou a na roli zprostředkovatele v mnoha směrech rezignovaly. Je naděje na změnu?

Ta změna je naprosto nutná. A ono to, že úřady práce se změnily v sociální účtárnu, což je termín, který já jsem poprvé slyšela od už bohužel zesnulého exministra Horálka, tak je to tak, a svědčí o tom i to, že vlastně my se tady také celou dobu bavíme o výplatách dávek. Nebavíme se vůbec o další agendě, která se zaměstnaností souvisí.I ty informační systémy, o kterých hovoříme, tak řešily skutečně pouze výplatu dávek a neřešily aktivní politiku zaměstnanosti, lientem v oblasti zaměstnanosti tak, jak byli právě naši lidé zvyklí od té Ok Práce z předchozího období.

Je naděje na změnu?

Naděje na změnu samozřejmě je. Na úřadech práce je pořád ještě spousta odborníků, kteří to umí, kteří vědí, jak s klienty pracovat, umí komunikovat se zaměstnavateli. Oni se o to pokoušeli i celou tu dobu, o které tady hovoříme, celé ty dva roky předcházející, ale prostě je jich málo a bylo jich málo. My jsme získali v druhém pololetí minulého roku a začátkem tohoto roku 700 míst. Bylo to také patřičně medializováno. Z nich 319 bylo už v loňském roce, 381 získáváme od letošního roku a tato místa jsou právě určena pro politiku zaměstnanosti, pro komunikaci se zaměstnavateli, pro podporu poradenství.

Dneska nová čísla. Skoro 600 tisíc nezaměstnaných, rekordně vysoká nezaměstnanost. Podle ekonomů srovnatelná třeba s úrovní z devadesátých let. Kde vidíte příčiny?

Těch příčin je skutečně spousta. Tak klasické je datum. Konec roku, kdy skutečně končí spousta termínovaných smluv, končí sezónní práce. Ono je to vidět i v tom, že vlastně přibylo nám více mužů než žen, což souvisí s tím, že ty profese, které vykonávají muži, častěji souvisí se sezónou. Klasicky stavební práce. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že stále se naše ekonomika nevymanila úplně z důsledku té krize a hlavně zaměstnanost tady jde vždycky s určitým odstupem za ekonomikou. Takže neočekáváme ani v příštích měsících, že by se ta situace měla v oblasti nezaměstnanosti nějak výrazně zlepšit. Naopak, leden bude určitě horší.

Stále se podle všeho zaměstnavatelé bojí s ohledem na krizi nabírat lidi. Nevím, jestli byste potvrdila tuto informaci a jestli letos se to podle vás prolomí?

Ono je to tak, že zaměstnavatelé vždycky po takovéto krizi, natož po takovéto, jsou opatrnější. Nejenom že se bojí uzavírat, nebo otvírat nová pracovní místa, ale na druhé straně se také naučí fungovat úsporněji s menším počtem zaměstnanců. Přesto věřím, že se alespoň v druhém pololetí letošního roku ta situace už i u nás projeví.

Já vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.

redakčně kráceno

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.