Může se při invaliditě 3. st. pobírat podpora v nezaměstnanosti?

Našeho čtenáře by zajímalo, zda se při invaliditě třetího stupně může pobírat podpora v nezaměstnanosti. Jak to tedy s celou problematikou je?

Spousta lidí si myslí, že člověk v invalidním důchodě nemůže pracovat a z toho důvodu nebude ani zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce, tím pádem nebude moci ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tvrdí to i spoustu internetových zdrojů.

Skutečnost je však zcela jiná.

Protože je celá problematika plná nejasností, požádali jsme o vysvětlení mluvčí ÚP Kateřinu Beránkovou.

„Základní rozlišení pro to, zda osoba zařazená ve III. stupni invalidity může být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti je, zda je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Toto by mělo být vypsáno v rozhodnutí OSSZ o poklesu pracovní schopnosti.

– Pokud daná osoba za zcela mimořádných podmínek je schopna pracovat, může být zařazena a vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti.

– Pokud není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, nemůže se v té době stát uchazečem o zaměstnání.

– Pokud je uznána invalidita III. stupně v průběhu již vedené evidence, je uchazeč tuto skutečnost povinen Úřadu práce ČR oznámit jako skutečnost bránící zařazení nebo vedení v evidenci podle § 25 zákona o zaměstnanosti a dnem, kdy tato skutečnost nastala, je mu podle § 29 evidence ukončena.

– Pokud tuto skutečnost ÚP ČR neoznámí, je to důvod pro vyřazení z evidence.

– V návaznosti na uvedené, pokud není osoba vedená v evidenci, nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti.“

Jiří Marek
invArena

Komentáře:

  1. Hana Černá napsal:

    Dobrý den , rada bych se zeptala , zdali mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti,když pobírat in.důchod 3.stupně?Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.