Jaký je postup pro získání průkazu ZTP?

průkaz ZTP1

OTÁZKA: Chtěl bych požádat o průkazku ZTP. Nechci žádat o další příspěvky – příspěvek na péči ani na mobilitu, jen o tento průkaz. Jak probíhá řízení úřadu práce?

Probíhá také sociální šetření v domácnosti nebo se to týká jen příspěvku na péči a mobilitu?

O průkaz ZTP se od 1. 1. 2014 žádá samostatně, už tak neplatí to, co trápilo spoustu handicapovaných po celé předchozí dva roky. Platilo to, že když člověk nedostal příspěvek na péči, nezískal ani průkaz OZP, což mělo za následek, že velké množství lidí s lehčím handicapem o průkaz OZP přišlo, přitom ho chtěli třeba pouze k tomu, aby mohli mít nárok na parkovací průkaz, či slevu na dopravu.

Při samotném posuzování neprobíhá ani sociální šetření. Průkaz OZP totiž už není vázaný na sociální podmínky žadatele a deset základních životních potřeb, na základě kterých se ještě stále posuzuje příspěvek na péči, nýbrž se posuzuje čistě na základě zdravotního stavu.

Samotné řízení zahájíte tak, že vyplníte žádost o přiznání průkazu OZP, ten naleznete zde:

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Pokud budete mít nějaké potíže s formulářem, obraťte se na svou pobočku Úřadu práce ČR, kde s Vámi celý formulář osobně vyplní a zodpoví Vám vaše dotazy.

Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení si následně vyžádá u Vašich ošetřujících lékařů všechny podklady nutné ke správnému posouzení Vašeho zdravotního stavu. Nejspíše Vám přijde výzva k návštěvě svého lékaře, aby zdravotní diagnóza byla co nejaktuálnější.

Po té, co LZS obdrží všechny lékařské zprávy, bude se Vašemu případu věnovat a po rozhodnutí Vám od ÚP přijde na Vaši adresu vyrozumění.

Pro přehled ještě přikládáme zdravotní stavy, které jsou rozhodující při přiznání průkazu OZP, můžete si tak udělat přehled o tom, zda vůbec na průkaz ZTP nárok máte:

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení (průkaz TP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
c) podstatné omezení funkce dolní končetiny,
d) středně těžké omezení funkce dvou končetin,
e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu,
k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP/P) nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.“.

Jiří Marek
invArena

18 Komentáře:

 1. Jaroslav Hanuš napsal:

  Příšel jsem o 6 článku levé ruky což odpovídá velmi špatné uchopové možnosti to je 1 bod k ZTP 2.Mám již delší čas (od roku 1986) velmi špatnou levou nohu po těžké zlomenině patní kosti problémy s chůzi do dnes a čím dál horší.Po operaci žil a cév v listopadu 2013 mám velký problém i s pravou nohou přesně s kolenem pravé nohy a od této operace musím používat (zatím jednu) francouzkou hůl bez ní se aninehnu. Bolestí,křeče a jiné časté problémy mě trápí skoro denně u obou obou končetin ( nohou). Dále mám téměř 83%hluchotu oboustranou. Od uvedené operace2013 problém s tlakem a přes časté upozornování se mnou nikdo nic nedělá. Mám až padající kolapsové stavy a můj obvodní lékař na vše odpovídá,že to dobrý nebo,že se to srovnáná,že je zbytečné stím něco dělat a ani jednou mě nezměřil ani tlak od uvedené operace. Je mě 62 let kvůli všem těmto zdravotním problémům a věku mě nikdo nikde nezaměstná. Žádost o ZTP řešíme neuspěšně již rok a dva měsíce a stále zamítavé stanovisko. Co sím mám dělat? Podat žaloby? nebo jak mě můžete celou věc vyřešit k zdárnému konci? Děkuji za pokud možno rychlou a kladnou odpověď. Třeba i na poštovní adresu: Jaroslav Hanuš Nádražní čp.108-54901 Nové Město nad Metují. Ještě jednou moc děkuji. J.H.

 2. Dominik Černý napsal:

  Dobrý večer, měl bych na Vás takovou menší prosbu, jsem nedoslýchavý, je mi 16 let a chodím na střední školu mezi slyšícíma, ale teď přejdu k věci, přibližně před rokem jsme s otcem zažádali o průkaz ztp, jelikož mi vypršela platnost předchozího, mám 86 % ztrátu dle Fowlera a průkazku mi zamítli i přes odvolání, plánujeme se odvolat znovu, jen bych chtěl poradit od Vás jakožto od odborníka, co bychom s otcem měli napsat do odvolávací zprávy, aby si komise uvědomila, že život s naslouchadly není tak lehký a že průkazku ztp bych právoplatně dostat měl. Předem děkuji za ochotu a odpověď.

 3. Marie. napsal:

  Dobrý večer,prosím jak dlouho se má čekat na nový průkaz.Moje matka vlastní průkaz ZTP/P a byla si před čtrnácti dny požádat o nový s novou fotkou.Dále matka musela doložit,že se dopravuje často k lékaři ohledně pozastaveného příspěvku na mobilitu,když se přestěhovala v únoru 2015 do domova seviorů a také to trvá už 14 dnů.Dle zvláštního zřetele má na to prý nárok,neboť do sanitky se jí už špatně nastupuje s vel.bolestí kolen a pro těškou gonartozu altrozu- degeneraci kloubů.Hrozí jí vozík a do auta nevleze,tudíž si musí platit senior dopravu s vysunovacím sedákem.To jediné jí nepůsobí takové bolesti při nastupování a vystupování.Na úřadě to vědí a nemá na to finance. Zůstává jí jen kapesné 1200kč a to má na léky a mastě a drogérii.Proto se na Vás obracím s prosbou, jaká je zákonná čekací lhůta.Matka má už zase moc obědnávek a čeká na ty peníze.Já jsem na nemocenské a zatím bez jakých koliv prostředků, abych mohla matce něco platit.Starala jsem se o ní tři roky o nemohoucí matku s rakovinou a jen za 800kč př.na péči, což mi nešlo ani k důchodu.Až po opakovaném odvolání jí na mé požádání pro matku přiznal ÚP na druhý stupeň hned po nástupu do domova seniorů. a s toho si to platit nemůže,neboť to odevzdává celé.Také nám bylo řečeno,že si to musí matka hradit sama i doprovot oni prý to nezajišťují.Jsem totiž sama povoláním pečovatelka a vím že si klient může toto vše hradit s příspěvku na péči.Ale v tomto domově to tak nefunguje. PŘEDEM DĚKUJI ZA BRZKOU ODPOVĚĎ S POZDRAVEM MARIE

 4. Karel Šarapatka napsal:

  Potřeboval bych průkazku ZTP ,ale mám trvalé bydliště v České Lípě ,ale bydlím v Praze.Musím požádat o průkaz na svém trvalém bydlišti,nebo tam kde bydlím.

 5. jozef ružička napsal:

  vyškov na moravě 68201 u brna puškinova 490/2 ale mam smlouvu na statni byt jen na dva roky proč? všecho jsme vybudovali mi dělnici a ovladaji to politici ktere mi volime to nedava logiku

 6. jozef ružička napsal:

  za vaš bordel nenesu vinu pracoval jsem 15let na šachtě a nemam svuj započtovy list ktery neni muj neni tu ještě jeden ružička?

 7. Jana Olšovská napsal:

  Chtěla jsem se zeptat. Jsem invalida 2. stupně /50%/ pro žilní nedostatečnost dolních končetin s bércovými vředy. Můžu žádat o průkaz ZTP, nebo je to nedostačující diagnóza. Děkuji za Vaší odpověď.

 8. květa drevenakova napsal:

  chtěla jsem se zeptat jsem invalida když na leve ucho neslyšim 100 procent na prave 75 procent mam take rozednu plúc a prodělala jsem mrtvičku s menšimi nasledky jako nejde mi psat pravou rukou jsem nezorientovana a bez manžela nemužu jit nakoupit protože špatně mluvim neni mi někdy rozumět ale neni to vždy mam ještě altrozu regmatismus mnohe operace po kterych mam nasledkyna břiše jichmam 5 krku 2hlasivky vše mi zamitli prukazku ztp ani žadne penize mi nedaji protože se doma mužu orientovat če jsem schopna všeho aleto neni pravda zapominam že vařim dělam mnpho chyb ktere by normalni člověk neděla

 9. René napsal:

  Dobrý den,mám dotaz.Mám středně těžkou obstrukci plic a astma,nuerologické nálezy změn na páteři,vysoký tlak.Mám nárok na průkaz ZTP?Děkuji za odpověď

 10. Josef Kunc napsal:

  Dobrý den,manželka pobírá částečný invalidní důchod na roztroušenou sklerozu,jezdí do RS centra do Brna,obě dolní končetiny-pravá noha je více postižena,levá horní končetina je také zasažena,rozostřené oči dle počasí,bolest nohou a zad také dle aktuálního počasí,ztráta rovnováhy/celková stabilita při chůzi je nejistá/zatím chodí bez berlí s moji pomoci.Tak jsem se chtěl orientačně zeptat jestli má nárok na průkazku ZTP,alespoň na slevu na dopravní prostředky a toho panáčka do vozidla.Děkuji za odpověd.Kunc

 11. Libuše Fričová napsal:

  Dobrý den, požádala jsem si o průkazku ZTP, mám oboustrannou ztrátu sluchu 70procent. Prosím, mám naději na kladné vyřízení a jaký stupeň?
  Děkuji

 12. Knotková Ladislava napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se optat, zda mám možnost získat OZZ – pokud mám degenerativní myopii – stav po oboustranné skleroplastice,
  visus VOP 5/50 s vlastní korekcí -10 D a -1 D cyl.
  VOL 5/5 s vlastní korekcí – 6,5 D a -2 D cyl.

  jako dítěti mi bylo ZPS přiznáno při hledání vhodné školy.
  Děkuji

 13. Dalibor Vaněk napsal:

  Za poslední rok žádám již po třetí o průkaz ZTP. Poprvé mi byl vydán v únoru 2015 s platností od září 2014 a byl platný pouze čtyřicet dni. Asi měsíc nebo dva mi trvalo zmobilizovat někoho kdo mne vezme na úřad práce pro potřebné tiskopisy a asinebudu nebo tři měsíce mi byl vydán druhý průkaz ZTP tentokrát s platností asi na půl roku tedy do ledna 2016. Nyní asi čtrnáct měsíců po první žádosti o průkaz ZTP žádám po už po třetí o průkaz ZTP.
  Je zvláštní že člověk který je bez pomoci druhého neschopný pohybu je takto byrokraticky hoňěn třikrát do roko běhat na úřad práce a to jen pro průkaz invalidity. Kolikrát sem musel na úřad práce kvůli příspěvkům na péči, příspěvkům na mobilitu nebudu rozvádět. A to jsem musel být na invalidním vozíku tři roky než mi vůbec pracovnice úřadu řekli že mám na tyto příspěvky nárok

 14. Dalibor Vaněk napsal:

  Za poslední rok žádám již po třetí o průkaz ZTP. Poprvé mi byl vydán v únoru 2015 s platností od září 2014 a byl platný pouze čtyřicet dni. Asi měsíc nebo dva mi trvalo zmobilizovat někoho kdo mne vezme na úřad práce pro potřebné tiskopisy a byl mi vydán druhý průkaz ZTP tentokrát s platností asi na půl roku tedy do ledna 2016. Nyní asi čtrnáct měsíců po první žádosti o průkaz ZTP žádám po už po třetí o průkaz ZTP.
  Je zvláštní že člověk který je bez pomoci druhého neschopný pohybu je takto byrokraticky hoňěn třikrát do roko běhat na úřad práce a to jen pro průkaz invalidity. Kolikrát sem musel na úřad práce kvůli příspěvkům na péči, příspěvkům na mobilitu nebudu rozvádět. A to jsem musel být na invalidním vozíku tři roky než mi vůbec pracovnice úřadu řekli že mám na tyto příspěvky nárok

 15. BOHUMILA VOŠAHLÍKOVÁ napsal:

  MÁME NÁROK NA PRŮKAZ ZTP NEBO ZTP.MÁME SCHIZOAAFEKTIVNÍ PSYCHOZU KDY ZÁROVEN JE LECHCE MENTÁLNĚ DEFEKTNÍ S TĚŽKOU PORUCHOU OSOBNOSTI TOTO ONEMOCNĚNÍ JE TRV ALÉ POVAHY BEZ NADĚJE NA PODSTATNÉ ZLEPŠENÍ.DĚKUJI ZA ODPOVĚD.

 16. Pavol Kolenčin napsal:

  Rád by jsem věděl,jestli mám nárok na průkaz ZTP z těžkou poruchou dýchacích cest,jsem po lobektomií plic,teď z diagnozou chronický zánět průdušek, CHOPN III.st.

 17. Renáta napsal:

  Dobrý den,
  mám nárok na průkazku ZTP?Mám důchod 1 st.na oboustrannou luxací a plastiku kyčelních kloubů s artrózou 2.stupně a budu muset výhledově na oboustranou výměnu kloubů,fibromyalgii kdy se mi už špatně chodí,mám problémy s domácími pracemi(krájení,míchání i psaní)a nemůžu už ani řídit osobní auto(nemám jistotu v pohybech rukou a nohou)

 18. Milena Aubrechtová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mám nárok na průkaz ZTP, dostala jsem III. st.invalidity s následujícími diagnozami:
  Úzkostně depresivní porucha, chron.astma bronchiale II.-III.st. VAS LS a C páteře, EEHL et EEHM I.dx., Pedes transverzoplani, osteoartroza rukou, rhir¨zatroza bilat. hallux rigidus I.dx.Sy KT bilat. Coxartroza bilat,gonartrzoza I.-II.st, hypertenze, stressová inkontinence. Prosím o vyjádření a zprávu, v případě, že na průkaz ZTP mám nárok, kam se obrátit a co k tomu vše potřebuji. Děkuji Aubrechtová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.