Zájem lidí o pěstounské dávky rychle roste

Výplaty státu pěstounům za jejich péči o děti raketově rostou. Zatímco předloni stát vyplatil 1,2 miliardy korun, loni to už bylo téměř dvakrát více – 2,1 miliardy korun. Zájem lidí o pěstounské dávky rychle stoupá.

Z pohledu úředníků, kteří usilují o rychlý rozvoj pěstounské péče na úkor ústavů, to tak byl velmi úspěšný rok.

Úřady práce vyplácejí dávky nejen pěstounům, ale i dětem svěřeným  do pěstounské péče. Stát navíc za pěstouny odvádí i povinné zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu a důchodové pojištění. Pro mnoho lidí se tak tento způsob výdělku stává velmi zajímavý a neváhají si brát dítě do péče i jen na přechodnou dobu několika týdnů, než jej natrvalo předají adoptivním rodičům nebo jiným pěstounům.

A jak si zařídíme pěstounské dávky?

O pěstounské dávky je třeba si požádat na kontaktním pracovišti úřadu práce (kterémkoli) a předložit vyplněný formulář a doklady vyžadované pro přidělení jednotlivých dávek.

V případě, že budou dávky přiznány, bude je vyplácet pobočka úřadu práce v místě trvalého bydliště pěstounů.

Příspěvek na potřeby dítěte stát vyplácí pěstounům dokonce i po dosažení plnoletosti dítěte, a to v případě, že ještě studuje  pak úřad práce platí až do jeho 26 let.

Měsíční výše příspěvku je odstupňována podle věku dítěte:
– 4500 korun pro dítě do 6 let věku,
– 5550 korun pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
– 6350 korun pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
– 6600 korun pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

V případě, že je dítě zdravotně postižené a závislé na pomoci jiné osoby, výše příspěvku se výrazně zvyšuje.

Měsíční odměny pro osoby pečující:
– 8 tisíc korun, pečuje-li o jedno dítě,
– 12 tisíc korun, jestliže pečuje o dvě děti,
– 20 tisíc korun, pokud pečuje alespoň o tři děti, nebo o jedno dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.
– Za každé další dítě se pak v těchto případech odměna pěstouna zvyšuje o 4 tisíce korun.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se zdravotním postižením (v Kč, podle stupně závislosti)

Věk                       I Stupeň    II Stupeň    III Stupeň    IV Stupeň
do 6 let                      4650           5550           5900        6400
od 6 do 12 let              5650          6800             7250       7850
od 12 do 18 let             6450           7800            8300        8700
od 18 do 26 let              6750            8100            8600        9000

MPSV Zdroj:

Odměna přechodnému pěstounovi (tzv. osoba v evidenci) se vyplácí, i když zrovna žádné dítě ve své péči nemá

Výše měsíční odměny osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu):
– 20 tisíc korun od okamžiku zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě,
– 24 tisíc korun, pokud jí je do pěstounské péče svěřeno na přechodnou dobu dítě ve stupni závislosti II, III nebo IV.

A i když jste pěstounem, můžete si přivydělávat, o odměnu pěstouna nepřijdete.
Při společné pěstounské péči manželů má nárok na odměnu pěstouna pouze jeden z nich – ten, na kterém se oba partneři dohodnou.

Jakmile si vezmete do trvalé (nikoli přechodné) pěstounské péče dítě, máte nárok na jednorázovou dávku.
Její výše je odstupňována podle věku dítěte:
* do 6 let – výše příspěvku 8 tisíc korun,
* od 6 do 12 let – 9 tisíc korun,
* od 12 do 18 let – 10 tisíc korun.

Máte příspěvek na auto

Pokud máte v péči nejméně tři děti a koupíte si pro osobní účely auto, můžete požádat o s tím spojený příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Ten činí 70 procent pořizovací ceny vozu nebo ev. prokázaných výdajů na opravu, maximálně však 100 tisíc korun.

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.