Šlendrián na MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) rozdávalo dotace na sociální služby, jejich využití příjemci už ale řádně nekontrolovalo. Od roku 2011 do loňska prověřilo pouze tři z nich, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Úřad rovněž upozornil, že ministerstvo dosud nevypracovalo národní plán rozvoje sociálních služeb, ačkoli mu to předepisuje zákon. »Zákon o sociálních službách ukládá MPSV povinnost zpracovávat střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb. MPSV ani za sedm let od nabytí účinnosti tohoto zákona národní plán nevypracovalo,« uvedl NKÚ. Pravidla a podmínky dotačního řízení tak byly upraveny pouze interním řídicím dokumentem MPSV. Ministerstvo podle NKÚ také při rozhodování o dotacích a při jejich sledování nepracuje s informacemi o skutečných nákladech a zdrojích financování podporované sociální služby.

Kontroloři u MPSV prověřili dotace na sociální služby za více než 518 mil. Kč, z toho přes 130 milionů zkontrolovali také u příjemců peněz. Z nich dvě třetiny porušily povinnosti stanovené ministerstvem v rozhodnutích o poskytnutí dotace. NKÚ odhalil pochybení u deseti z 15 kontrolovaných příjemců.

»Je to šlendrián. Sociální služby peníze potřebují jako sůl a místo toho se vyhazují oknem,« reagovala pro náš list členka sněmovního výboru pro sociální politiku Marta Semelová (KSČM). Svědčí to podle ní o tom, že minulým vládám se podařilo destabilizovat celý systém sociálních služeb, kde v současnosti vládne chaos. »Na jednu stranu v sociálních službách chybějí obrovské peníze, na druhou stranu tady utíkají obrovské částky kvůli tomu, že ministerstvo není schopno kontrolovat, kam ty peníze skutečně jdou,« řekla Semelová.

I tady by se dalo ušetřit pro služby, které ty peníze opravdu využijí na to, na co je potřebují,« dodala Semelová.

NKÚ poukázal na to, že brněnské občanské sdružení Rozkoš bez rizika zaplatilo z dotace téměř 330 tisíc korun za náklady, které jsou pro financování z příslušného dotačního programu neuznatelné. Kontroloři to oznámili správci daně. U některých příjemců dotací NKÚ v několika případech zjistil, že ministerstvu neoznámili změny v čerpání dotace.

Haló noviny

Dotace šly i na prostitutky

Například brněnské občanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA, které podle svých internetových stránek usiluje o „snížení výskytu HIV a pohlavně přenosných infekcí a zlepšení postavení sexuálních pracovnic ve společnosti“, zaplatilo podle NKÚ z dotace téměř 330 000 korun za náklady, které jsou pro financování z příslušného dotačního programu neuznatelné.

Na co konkrétně brněnské sdružení peníze vynaložilo, nechtěl kontrolní úřad zveřejnit. „Příjemce se dopustil porušení rozpočtové kázně. NKÚ tuto skutečnost oznámil příslušnému správci daně,“ uvedl pouze Broža. V několika dalších případech příjemci ministerstvu neoznámili změny v čerpání dotace.

Sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA ale s e závěrem NKÚ nesouhlasí. „Jen od začátku roku 2013 proběhlo v organizaci jedenáct nejrůznějších kontrol, aniž daný kontrolní orgán zaznamenal závažné nedostatky,“ sdělil ČTK mluvčí sdružení Jan Losenický. Za poslední rok prý sdružení v rámci své činnosti vedlo 17 projektů. „Ke každému z nich dodáváme průběžné a závěrečné zprávy a využívání dotací nebylo nikdy zpochybněno,“ dodal Losenický. Jmenováním ve zprávě NKÚ bylo podle něho poškozeno dobré jméno sdružení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.