Na přestup k jiné pojišťovně zbývají už jen tři týdny

ilustrační foto: Photorack

Závidíte klientům jiné zdravotní pojišťovny, že dostávají něco navíc, co by se hodilo i vám? Zdravotní pojišťovnu můžete měnit pouze k 1. lednu. Ale protože byrokracie je veliká, vybraný ústav musíte požádat o přijetí půl roku předem – do konce června předchozího roku.

Neupisujte se na ulici

Čas od času se na veřejná prostranství vyhrnou náboráři některé zdravotní pojišťovny. Vysvětlují výhody, sbírají osobní data či přímo podpisy k přestupu. Vy si však dobře rozmyslete, komu žádost pošlete, protože „zmýlená neplatí“. Podle informace Ministerstva zdravotnictví „lze podat pouze jednu přihlášku; k případným dalším se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě“.

Vzhledem k tomu, že nabídka jednotlivých pojišťoven je velmi široká (zjednodušený přehled v boxech na této dvoustraně), vyplatí se vybírat opravdu pečlivě i s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Jeden náborový leták k tomu rozhodně nestačí. A také se nezapomeňte zeptat svých lékařů, zda mají s pojišťovnou, na kterou si myslíte, podepsanou smlouvu.

Přihlášku k nové pojišťovně můžete vyplnit u přepážky, nebo i elektronicky, pokud to jde. Jestli se tam vypravíte osobně, vezměte si s sebou občanský průkaz; když měníte zdravotní pojišťovnu svým dětem, budete potřebovat i jejich rodné listy. V případě elektronického podání tyto doklady budete přikládat jako naskenovanou kopii. Do staré pojišťovny s výpovědí chodit nemusíte, ústavy si vše vyřídí mezi sebou. Zdravotní pojišťovna si vás nevybírá, vy si volíte ji. To znamená, že když odevzdáte přihlášku, je pojišťovna povinna vaší žádosti bez průtahů vyhovět. Nemůže říct, že se jí třeba z důvodu špatného zdravotního stavu nehodíte. Neplatí to stoprocentně, některá povolání mají zdravotní pojišťovnu předepsanou. Například vojáci se jinam než k VOZP přihlásit nemohou.

Tři věci, které musíte udělat, až se v lednu stanete klientem nového ústavu

1. Do osmi dní změnu oznámit svému zaměstnavateli. Ten totiž nemá šanci se o vašem přestupu jinak dozvědět a odváděl by pojistné na starý (špatný) účet, u nové pojišťovny by vznikl dluh, vyměřila by penále… Když se to stane a vina je na vaší straně, má zaměstnavatel právo požadovat úhradu penále, které zaplatil.
Jestliže nejste zaměstnanec, ale osoba samostatně výdělečně činná, je třeba, abyste nové pojišťovně předložili doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.
2. Odevzdat do osmi dní kartičku původní zdravotní pojišťovně. Tak se to má dělat podle zákona, většina se však spokojí s tím, že kartu zničíte sami, třeba přestřižením.

3. A nakonec je nutné, abyste při příští návštěvě oznámili každému svému lékaři změnu pojišťovny.

Mimina si nevybírají

Právě narozené dítě a jeho rodiče právo na výběr zdravotní pojišťovny nemají; dnem narození se dítě stává pojištěncem toho ústavu, u kterého je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.
Při první změně zdravotní pojišťovny však nemusí být dodržena zákonná lhůta 12 měsíců. Dítě narozené během roku 2014 může zákonný zástupce zaregistrovat k jiné pojišťovně kdykoliv v průběhu roku, a to s počátkem platnosti vždy od 1. ledna roku následujícího. Využijí to třeba čerství rodiče, kteří mají zažádáno o změnu zdravotní pojišťovny pro sebe, dítě se jim narodí v prosinci, je mu přidělena zdravotní pojišťovna podle matky, ale oni chtějí, aby bylo od ledna u nové pojišťovny, stejně jako oni.

Podmínka podání žádosti v šestiměsíčním předstihu u první přeregistrace prostě neplatí.

»Podívejte se občas na web své pojišťovny – objevují se tam akční nabídky příspěvků, třeba na plavání, vitaminy, bezpečnostní pomůcky…

další informace jsou zdravotních pojišťovnách na stránkách MfD ve vydání 03.06.2014

Jolana Nováková

Mladá fronta Dnes

ilustrační foto: Photorack

(Visited 4 times, 1 visits today)

1 Komentář

  1. Dobrý den.Je mi 79 let a chtěla bych změnit zdravotní pojišťovnu.
    Mohu i přesto že jsem dúchotkyně? Děkuji za odpověď.Mikisková

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.