Zhoršuje se mi zrak. Kde najdu služby pro zrakově hendikepované?

ilustrační foto: PhotoRack

Pečovatelka vážně onemocněla a zřejmě přijde o podstatnou část svého zraku. Sama tak bude potřebovat péči a služby. Na tuto další životní etapu se již připravuje a klade si otázky, které služby by si mohla vyhledat….

ilustrační foto: PhotoRack

Na podzim mi bude 54 let a pracuji jako pečovatelka v terénu, což znamená chodit po domácnostech klientů a obstarávat jim potřebné úkony, které si nezvládnou vzhledem ke svému zdravotnímu postižení či vysokému věku. Práce je to velmi hezká, rozhodně nejde o stereotyp. Každý den mi přinášel nová poznání, radosti, ale mnohdy i starosti, které moji klienti prožívali ve svých rodinách a s okolím, ale i se zhoršujícím se zdravotním stavem.

V současné době jsem i já sama skoro půl roku doma, protože mi byl diagnostikován nádor v hlavě. Byla jsem poměrně rychle na operaci, ale při ní se zjistilo, že je třeba udělat rozsáhlejší zákrok, než bylo původně plánováno. A bohužel se nádor dostal i do okolí očních nervů. Po operaci jsem pomalu přestávala vidět na jedno oko.

Druhé oko je zatím relativně v pořádku, ale po poradě mezi mým ošetřujícím chirurgem a očním lékařem to vypadá, že u druhého oka dojde asi taky ke zhoršení zraku. Zatím se čeká ještě na nějaké výsledky, možná na základě nich budu ještě muset na jednu operaci. Ale dostala jsem naději, že by mi měl zrak byť  zhoršený zůstat. Je mi jasné, že budu muset v práci skončit, protože bych ji již nezvládala. Zkusím se domluvit se svojí dcerou, že bych jí zatím vypomáhala s administrativou ve firmě. Mám v plánu i více hlídat vnoučata. Už jsou starší, 10 a 12 let, ale dcera občas po večerech potřebuje zůstat třeba déle v práci, tak si bere paní na hlídání, aby děti nebyly doma samotné a bez dozoru. Doufám, že nebude čas zahálet, nerada bych se dostala do nějaké izolace. A pokud to jen trochu půjde, chci si uchovat co nejvíce dosavadních koníčků a zálib. Nebo bych je ráda rozšířila o nové zkušenosti a zážitky.

Měla jsem už v nemocnici takový nápad, že určitě existují organizace, které pomáhají lidem s omezením či ztrátou zraku. Jednak bych ráda využila jejich služeb, ale současně si dovedu představit, že bych (tedy doufám) zvládla i s něčím drobnějším vypomáhat. Mezi svými klienty jsem kdysi měla manžele, kde měli oba poměrně zásadní problémy se zrakem. Vím, že tehdy nějakou službu využívali, když byli ještě mobilní.

Milada K.

Vážená paní Milado,
nejprve mi dovolte vyjádřit vám opravdu velký obdiv, ve kterém se snoubí jednak váš neutuchající optimismus a jasná představa o budoucnosti. A současně i uznání a radost z vaší dosavadní bezpochyby náročné práce, kterou jste zjevně vykonávala ráda a s potěšením. Nemoc samotná je jistě záležitostí nepříjemnou.

Zatěžující nejen fyzickou stránku člověka, ale i tu psychickou. A pokud psychika převažuje do sebelítosti, smutků či do depresí, tak se jistě vše mnohem hůře snáší. Podobně rozsáhlá ztráta zraku znamená pro jedince vymizení/omezení hlavního orientačního smyslu, kterým získáváme většinu informací z okolního prostředí. Jde proto o značný handicap, který je ve srovnání se ztrátou ostatních smyslů velmi obávaný.

Se ztrátou zraku přichází i velmi pravděpodobná ztráta současné práce a patrně přiznání invalidního důchodu. V tomto ohledu vám doporučuji obrátit se na ošetřujícího lékaře, který by vás měl obeznámit s prognózou a který bude pravděpodobně i připravovat zprávu pro posudkovou službu správy sociálního zabezpečení. Předpokládám, že jste v současné době v pracovní neschopnosti a že jste finančně zajištěna ze systému dávek nemocenského pojištění.

V rámci sítě sociálních služeb samozřejmě existují organizace/pracoviště, které se specializují přímo na cílovou skupinu osob se zrakovým postižením. Jedna z největších organizací, která má celorepublikové zastoupení, je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Ta má na svých webových stránkách motto, které si dovoluji uvést. A myslím, že by i vás mohlo oslovit: „Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe“.

Hned pod tímto mottem organizace uveřejňuje základní zásady svojí činnosti, ke kterým patří svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum. Tato organizace nabízí široké spektrum služeb – odborné sociální poradenství (poradny jsou rozmístěny celorepublikově), průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitaci (Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 613/2a, Praha 5-Jinonice).

K dalším aktivitám patří i slavnostní koncerty, dny otevřených dveří, besedy, určitou specialitou je turnaj ve hře QARDO (speciální stolní hra pro nevidomé a jejich přátele). Patrně se vám budou hodit i informace ke kompenzačním pomůckám pro zrakově postižené – pomůcky optické a optoelektronické, pomůcky na bázi PC, speciální hardware a software a další jiné pomůcky.
Při vaší energii a nadšení vás možná osloví i nabídka TyfloCentra, které má k dispozici půjčovnu tandemových kol. Možná to právě pro vás bude i určitá výzva. Protože kdo z nás jel na podobném kole?

Přeji vám stále další plány do budoucna. A aby se nemoc, která vás potkala, podařilo stabilizovat a aby vás co nejméně omezila ve vašem životě a dalším počínání.

Odkazy na organizace Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o. p. s. www.dedina.cz Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) www.sons.cz TyfloCentrum Praha, o. p. s. http://praha.tyflocentrum.cz/kontakty/ Tyfloservis – rehabilitace nevidomých a slabozrakých, o. p. s. www.tyfloservis.cz

Bc. Jana Bednářová sociální pracovnice

Sestra

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.