Mohu slovenské rodiče umístit do českého domova seniorů?

ilustrační foto: Jari / MorgueFile

OTÁZKA: Chtěl bych si k sobě přestěhovat rodiče ze Slovenska, abych se o ně mohl vzhledem k jejich vyššímu věku starat. Jak je tu přihlásím ke zdravotnímu pojištění? Mohli by zde případně být časem umístěni i v nějakém zařízení pro seniory, kdyby to bylo nutné?

 

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý,  tiskový mluvčí VZP

Důchodci ze Slovenska, kteří se přestěhují do jiného státu EU (zde tedy do ČR), mají nárok na plnou zdravotní péči v zemi svého nového bydliště, stejnou jako mají místní pojištěnci. Zůstanou přitom nadále slovenskými pojištěnci. To platí za předpokladu, že jsou poživateli (jen) slovenského důchodu a po přestěhování do ČR nebudou nijak výdělečně činní. Kdyby tomu tak nebylo, např. kdyby měli nárok i na důchod vyplácený Českou republikou, nesl by náklady na zdravotní péči stát bydliště; stali by se tedy českými pojištěnci.

Před přestěhováním do ČR budou muset vaši rodiče požádat ve své slovenské zdravotní pojišťovně o vystavení dokladu pro registraci důchodců jedné země EU v zemi druhé. Je to formulář E 121. Budou muset předložit mj. čestné prohlášení, že nepobírají důchod v jiné zemi EU, a doklad o bydlišti v ČR, případně čestné prohlášení o tzv. přesunu těžiště svého zájmu do ČR. Doklad nedostanou hned, musí ho potvrdit slovenská Sociální pojišťovna.

Po přestěhování do České republiky předloží zmíněný formulář vybrané české zdravotní pojišťovně a zaregistrují se tak u ní. Nejčastěji samozřejmě volba této výpomocné zdravotní pojišťovny padne na VZP. Ta jim vystaví průkaz zdravotního pojištění platný pro ČR (žlutý průkaz) a zdravotní péče jim pak bude na území České republiky poskytována v souladu s českými právními předpisy – tedy v plném rozsahu, jak bude jejich zdravotní stav vyžadovat. Náklady za ni zaplatí česká výpomocná zdravotní pojišťovna a následně je přeúčtuje jejich slovenské pojišťovně. Sami si budou muset hradit jen stanovenou spoluúčast (regulační poplatky, doplatky na léky apod.). Nárok na hospitalizaci v nemocnici či v LDN a dalších zdravotnických zařízeních a na úhradu zdravotních služeb v sociálním zařízení pro seniory mají také stejně jako čeští pojištěnci. Případná možnost umístění v českém zařízení sociálních služeb a jeho úhrada je však věcí, k níž musíte získat informace od institucí zabývajících se sociální oblastí.

Nárok na plnou zdravotní péči je slovenským důchodcům žijícím v Česku zachován i na území Slovenska, při jejím případném čerpání by předkládali svůj slovenský průkaz pojištěnce. V ostatních zemích EU by měli nárok jen na nezbytnou zdravotní péči, opět po předložení slovenského průkazu pojištěnce, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění.

Pokud by si vaši rodiče nepřenesli své faktické bydliště do ČR, resp. neučinili prohlášení o přesunu těžiště svého zájmu do ČR, ale byli u vás jen jakoby na návštěvě, měli by zde nárok na tzv. lékařsky nezbytnou péči na účet své slovenské zdravotní pojišťovny. To je bráno jako veškerá zdravotní péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska; musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do své země dříve, než zamýšlel. Prokazovali by se svým slovenským Evropským průkazem zdravotního pojištění.

ilustrační foto: Jari / MorgueFile

(Visited 13 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. Dobrý den mám tchána který je soběstačný ale potřebuji ho zařadit do domova důchodců a je to občan sk.jak mám postupovat dekuji ní

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.