Musím se svou přítelkyní sepsat smlouvu, že budu o ni pečovat?

ilustrační foto: Fort Meade / Flickr.com

Dotaz: Moje přítelkyně je po těžkém úraze. Přerušila jsem zaměstnání a pečuji o ni. Úřad práce jí přiznal příspěvek na péči třetího stupně. Musím ale s ní prý o této péči sepsat smlouvu. Je to opravdu nutné?

Odpověď:

Od 1. ledna 2012 platí novela zákona o sociálních službách, která nově zavedla institut asistenta sociální péče.

Ze zákona mohou péči poskytovat buď osoby blízké, asistenti sociální péče nebo poskytovatelé sociálních služeb. Za osobu blízkou se považují jen manželé a příbuzní v řadě přímé – děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Ostatní kategorie (druh či družka, soused apod.) nejsou tak dle zákona považovány za osobu blízkou, a pokud jsou pečující osobou, jsou považovány za asistenta sociální péče.

Co se týče smluvního ujednání, v případě péče o osobu blízkou nemusí být smlouva o péči uzavřena, přesto je doporučováno ji sepsat, ale u ostatních dvou kategorií tato povinnost vyplývá přímo ze zákona.

Z tohoto důvodu budete muset skutečně s přítelkyní uzavřít smlouvu o poskytování péče.

Smluvní povinnosti asistenta sociální péče stanovuje § 83, odst. 3 uvedené novely zákona 108/2006: „Asistent sociální péče je povinen poskytovat pomoc osobně a s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc.“

Úhrada za poskytnutou pomoc, jež je hrazena z příspěvku na péči, je v případě asistenta sociální péče osvobozena od daně z příjmů až do výše 12 000 korun.

invArena

ilustrační foto: Fort Meade / Flickr.com

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.