Více než 12 tisíc návštěv u zaměstnavatelů a tisíce volných pracovních míst

ilustrační foto: Flickr.com

Během ledna až září letošního roku absolvovali zaměstnanci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) celkem 12 539 monitorovacích návštěv u firem a obecních úřadů.
ilustrační foto: Flickr.com

Výsledkem je lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a tisícovky volných pracovních míst v databázi ÚP ČR, která zaměstnavatelé plánují v nejbližší budoucnosti obsadit

Intenzívnější a proaktivní komunikaci se zaměstnavateli pomohlo nastartovat personální posílení ÚP ČR v oblasti zaměstnanosti. „Jedná se o pracovníky, kteří působí výhradně v terénu a komunikují nejen s uchazeči, ale také s místními firmami a samosprávou. V popisu jejich práce je individuální a aktivní přístup ke všem složkám trhu práce,“ vysvětluje náměstek pro zaměstnanost ÚP ČR Josef Střítecký.

„Cílem je firmy informovat o nástrojích APZ, ale také získat co nejvíce informací o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném propouštění či přijímání zaměstnanců. Jde o údaje, které nám pomáhají v analýze budoucího vývoje zaměstnanosti a potřeb zaměstnavatelů,“ upřesňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Terénní pracovníci úřadu nejdříve zaměstnavatele telefonicky nebo emailem kontaktují a nabídnou mu osobní schůzku. „Během ní mu podají podrobné informace týkající se možností využití příspěvků v rámci APZ, hlášení volných pracovních míst nebo třeba rekvalifikací,“ popisuje praxi ředitel Odboru trhu práce ÚP ČR Jan Karmazín.

Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré údaje dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se, co konkrétně v jejich případě mohou využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas sledovat. Na základě osobního jednání může Úřad práce ČR ušít nabídku firmě skutečně na míru. A nejde jen o finanční pomoc. ÚP ČR je schopen nabídnout zaměstnavatelům například součinnost při organizaci a realizaci výběrového řízení.

„Oceňují, že se mohou obrátit na konkrétního zástupce ÚP ČR, který jim předá potřebné informace o našich službách. Personalisté zase začínají opakovaně a cíleně kontaktovat naše pracovníky s požadavky na zveřejnění volných pracovních míst,“ říká ředitelka Krajské pobočky (KrP) ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.

„Obracejí se na nás ve větší míře i s žádostí o realizaci výběrových řízení, případně užšího předvýběru konkrétních uchazečů,“ doplňuje kolegyni ředitelka KrP ÚP ČR v Praze Blanka Havlík.

„Větší zaměstnavatelé už berou návštěvy v rámci monitoringu jako standardní záležitost. Příznivý ohlas jsme zaznamenali zejména u menších zaměstnavatelů a OSVČ, kteří oceňují osobní zájem ÚP ČR a jsou příjemně překvapeni nabídkou našich služeb,“ shrnuje ředitelka KrP ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová.

Praxe sklízí skutečně velký ohlas. V případě firem bodují společensky účelná pracovní místa (SÚPM), v případě obcí pak hlavně veřejně prospěšné práce (VPP). „O VPP začaly žádat i obce, které doposud zájem neměly. A to nejen díky výši příspěvku, ale hlavně díky pozitivním zkušenostem okolních obcí, které tuto možnost využívají dlouhodobě,“ říká ředitel KrP ÚP ČR v Plzni Zdeněk Novotný.

Zaměstnavatelé mají zájem i o účast v řadě programů spolufinancovaných z evropských peněz. „Stále více se jich zapojuje do projektů Evropského sociálního fondu (ESF). Monitoring trhu významně přispívá k nárůstu počtů volných pracovních míst a pozitivně tak ovlivňuje pracovní trh,“ uvádí ředitel KrP v Jihlavě Jiří Hrdlička.

V kurzu jsou především programy Odborné praxe pro mladé, Vzdělávejte se pro růst nebo Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Překážkou pro jejich ještě větší využití je nízká orientace firem v této oblasti. A právě pomocná ruka ze strany ÚP ČR jim nabízí možnosti, o kterých donedávna ještě netušily.

„Podnikatelé nemají dostatek času na seznámení se s projekty ESF a ztrácejí tak přehled o tom, co vlastně mohou využít. My jsme připraveni jim vše vysvětlit a pomoci s výběrem té nejvhodnější varianty,“ upozorňuje ředitelka KrP ÚP ČR v Příbrami Renata Malichová.

Zájem zaměstnavatelů o další spolupráci potvrzují i rostoucí počty volných pracovních míst, která firmy přes Úřad práce ČR zveřejňují. Jednotlivé kraje jich hlásí stovky až tisíce. Tak například na Karlovarsku si jich mohl od ledna do září letošního roku ÚP ČR připsat díky monitoringu 879, v Libereckém kraji 311, na Olomoucku zhruba 2 000, na Zlínsku 1 130, v Jihočeském kraji 1 700, ve Středočeském kraji dokonce 2 950 a na Plzeňsku více než 1 200. Pardubický kraj jich hlásí 1 400, Vysočina více než 700, Moravskoslezský kraj 1 500, Královehradecký kraj 1 451, Ústecko 800 – 1 000 a Praha 621.

Přitom  existuje velký předpoklad, že firma, která nahlásí ÚP ČR volné pracovní místo prostřednictvím monitorovací návštěvy, bude tak postupovat i v budoucnu.

Zaměstnavatelé nabízejí v současné době nejvíce míst v gastronomii, ve stavebnictví, mají zájem o prodavače, šičky, obchodní zástupce, administrativní pracovníky, manipulační dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, ostrahu objektů, operátory call center, uklízeče, kosmetičky, obchodní zástupce, finanční a pojišťovací poradce, skladníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, jeřábníky, kamnáře, dlaždiče, tesaře, truhláře, elektrikáře, policisty nebo řidiče nákladních automobilů a autobusů.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, soustružník, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenští technici, montážní dělníci a obsluha CNC či důlních strojů). Uplatní se IT specialisté, grafici, pracovníci v marketingu, ve zdravotnictví i v sociální oblasti. Přednost dávají firmy proškoleným specialistům s praxí.

Ideální je, když se podaří tzv. spárovat konkrétní volné pracovní místo, které v rámci monitoringu zaměstnavatelé nahlásí, a konkrétního vytipovaného uchazeče z evidence ÚP ČR. „Ve zbylých případech si zaměstnavatelé pozice obsazují sami, na základě vlastních výběrů, inzerce v komerčních médiích či pomocí agentur práce,“ upřesňuje ředitel KrP ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata.

Už více než 10 let spolupracuje s Úřadem práce ČR Obecní úřad v Němčovicích. Za tu dobu mohl, díky podpoře v rámci veřejně prospěšných prací, zaměstnat už několik set svých občanů.

„Jejich práce je dlouhodobě na naší obci vidět. Je upravená, čistá, pracovníci zvládají drobné zahradnické práce, práce v obecních lesích, v útulku pro psy, v odpadovém hospodářství atd. To také přispělo svým dílem k tomu, že obec byla vyhlášena v loňském roce vesnicí Plzeňského kraje roku 2014,“ pochvaluje si starosta Karel Ferschmann.

„S ÚP ČR mám dobrou zkušenost. Byl mi nápomocen při obsazování pracovních míst a jednání jeho pracovníků bylo vždy profesionální. Pokud jsem potřeboval konkrétní informace, např. k chráněným pracovním místům, ihned jsem je dostal a zároveň mi nabídli i výběr vhodných uchazečů,“ hodnotí dosavadní vzájemnou spolupráci ředitel Senior domů Pohoda Tomáš Trubecký.

Během jednoho měsíce poskytl ÚP ČR příspěvek na společensky účelné pracovní místo, absolventskou praxi a rekvalifikaci Domovu Seniorů v Jílovém u Prahy. Vše k vysoké spokojenosti jeho vedení. „Monitoring pracovních příležitostí se mi velice líbí. Hlavně proto, že mohu velice rychle řešit případné personální změny v naší organizaci a především mohu s pomocí ÚP ČR vyhledat vhodné potenciální zájemce o zaměstnání v rámci našeho regionu,“ uvádí ředitel domova Jaromír Kaplan.

Úřad práce ČR opakovaně zajišťuje předvýběr budoucích zaměstnanců i pro společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. v Českých Budějovicích. „Tato spolupráce znamená pro naši firmu především úsporu času i nákladů. Jako přínos vnímáme i „lepší“ reakci uchazečů o zaměstnání z titulu jejich respektu k ÚP ČR, kterou vůči zaměstnavateli v mnoha případech nemají. Za přínosné považujeme i kvalitně a přehledně podané informace o dotačních programech a pomoc při administrativě související se získáním dotace,“ shrnuje manažerka společnosti Milena Příbramská.

„Spolupráce se zaměstnavateli je strategickým úkolem Úřadu práce ČR a důležitou součástí jeho poslání. Bez této aktivity bychom jen velice těžko řešili otázky spojené s nezaměstnaností, resp. problematiku posilování zaměstnanosti jak na regionální úrovni, tak v rámci celé ČR,“ uzavírá náměstek ministryně pro zaměstnanost Jan Marek.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.