Pomozme hendikepovaným. Podpořme petici

ilustrační foto: PhotoRack

Ačkoliv mne čtenáři Haló novin znají spíše jako teoretika, nemohu mlčet k situaci mé dobré známé, paní Daniely Flanderkové. Ta zorganizovala petiční akci požadující novelizaci zákona pojednávajícího o příspěvcích na péči. Petici podporuji a vyzývám k její podpoře i další občany, píše komentátor.

Její jednadvacetiletý syn, trpící svalovou dystrofií, se jen velmi omezeně pohybuje na elektrickém invalidním vozíku. Je plně odkázán na pomoc a péči své matky. Přesto se jejímu synovi, stejně jako stovkám hendikepovaných osob, v důsledku Drábkových asociálních reforem podstatně propadly příspěvky na péči o hendikepované a někteří z nich o ně přišli úplně. Nečasova vláda asociálů, politických diletantů a s nimi spjatých zkorumpovaných darebáků, zcela amorálně šetřila na těch, kteří se nemohli bránit. Přitom nebyla schopna zabránit každoročnímu úniku 2,4 bilionu Kč do zahraničí, ani řádně vybírat daně od různých zazobanců.

Spoušť, kterou po sobě zanechala, se ještě ani zdaleka nepodařilo napravit. Proto vítám čin D. Flanderkové, která se odhodlala k boji za pozitivní změnu.

Zorganizovala petiční akci, (které se zúčastnilo zatím přes 200 lidí) požadující novelizaci příslušného zákona. Takové lidi, kteří nečekají, až se něco samo změní, ale odhodlaně prosazují nápravu i ve prospěch ostatních, je třeba podpořit. Proto jsem požádal redakci Haló novin, aby celé znění petice zveřejnila. Zároveň vyzývám jejich čtenáře i další občany, aby se k této petici připojili. Zároveň vyzývám i poslance KSČM za Středočeský kraj Stanislava Grospiče, který umí prosazovat dobré věci, aby si vzal za své urychlené přijetí příslušné změny zákona o sociálních službách.

Petice za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči pro hendikepované občany.

My, níže podepsaní, žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát České republiky, aby podnikly urychlené kroky k přijetí změny zákona o sociálních službách:

1. kterým budou nově nastavena objektivní kritéria pro posouzení stupně závislosti osoby žádající příspěvek na péči;

2. kterým bude upravena výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let a starší 18 let na výši platnou před změnou přijatou zákony č. 364/2011 Sb. a 366/2011 Sb., neboť: protestujeme proti změně předpisů, na jejichž základě došlo k dramatickému snížení příspěvku na péči hendikepovaným osobám v rámci tzv. Drábkových sociálních reforem. Tato zákonná úprava nastavila posuzování osoby namísto původních 36 kritérií nově podle deseti základních životních potřeb. Podle nového nastavení není možné nárok na příspěvek na péči objektivně posoudit a v důsledku toho se stovky příjemců propadly do nižších kategorií a přišly i o třetinu příspěvku, aniž by se změnila jejich situace; některým byl odebrán úplně. Zcela zásadní je zhoršení situace u dětí i dospělých osob, zcela odkázaných na pomoc druhých.

Nejvíce jsou postiženy rodiny, které se rozhodly o hendikepované pečovat osobně, tedy fungovat tak, jak morálně rodina fungovat má. V takovém případě musí rodič nebo jiný člen rodiny opustit své zaměstnání a pak je snížení příspěvku až o 4000 Kč měsíčně při přeřazení do nižší kategorie velmi významné. Tato částka chybí i samotným hendikepovaným, kteří si za ni musejí pořizovat pečovatele, asistenty ve škole, léky, pomůcky, platit dopravu k lékaři nebo do školy apod. Na volnočasové vyžití nebo dovolenou už určitě nezbývá.

Stát přitom na jedné straně vynakládá v podstatě nepřiměřené prostředky na bydlení v sociálních ubytovnách, ze kterých profitují podivní provozovatelé, a na druhé straně diskriminuje skupinu hendikepovaných snížením jejich již tak omezeného životního standardu. Co se stane s jejich kvalitou života? Teplo, postel a jídlo dostanete přece i ve vězení.

I přes sliby ze strany MPSV, dané na podzim 2013, se v této oblasti pro hendikepované stále nic nedělá.

Děkujeme.

Petice bude předána Ministerstvu práce a sociálních věcí, Poslanecké sněmovně České republiky a Senátu České republiky.
Petici podává: LOVI, z. s., se sídlem Na Vysoké II 242/18, Praha 5, IČ: 02464187 zastoupený předsedkyní rady Danielou Flanderkovou http://www.petice24.com/za_prijeti_pravni_upr avy_navraceni_puvodni_vyse_prispevku_na_peci

Doufám, že v petici jmenované orgány nezmaří změnu příslušného zákona ve prospěch hendikepovaných jen proto, že k ní vyzvaly »komunistické noviny«.

Jaroslav KUČERA

ilustrační foto: PhotoRack

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.