Okamura: U integrace Romů bychom si měli brát příklad ze Slovenska

Jak pomoci romským a sociálně vyčleněným dětem, aby se co nejlépe integrovaly do společnosti?  Jak zabránit jejich zneužívání? O tom mluvil v pořadu České televize poslanec a předseda hnutí Úsvit Tomio OKAMURA (foto).

Česká televize

Rasový problém, že rodiče odhlašují své děti i třeba ze tříd, kde žily a fungovaly normálně s romskými dětmi a s romskými žáky. A že se toto děje i na základě rasových důvodů. Jestli připouštíte, že i toto může být tím důvodem, když o tom mluví šéfka odboru školství?

Já ty informace nemám, ale určitě ty předsudky tam můžou být. Proto já bych se rád dostal konečně k těm návrhům řešení, jak právě tyto předsudky odstranit. To, abysme malým dětem už umožnili, romským a sociálně vyčleněným, aby se co nejlépe integrovaly do majoritní společnosti od začátku. Dále podmínit vyplácení dávek, pravidelnou školní docházku bez neomluvených hodin. A pravidelnými hygienickým prohlídkami. Je to slovenský model, kdo prostě nebude posílat děti do školy, nebude mít dávky. A musí to být propojené taky s vymahatelností práva.

A co máte na mysli těmi hygienickými prohlídkami?

Tomio OKAMURA,:
Já jsem se o to zajímal, proč vlastně Slováci o tomto hovoří. To je vlastně ze Slovenska převzato. Protože přesně, jak se uvádí v té zprávě, kterou dneska byla zveřejněna, tak si vemte, že v podstatě 28 procent žáků vzdělávaných je lehce mentálně postižených. A odborníci skrytě říkají, a já pro to nemám důkazy, ale bylo mi to řečeno, že tam právě často dochází třeba ke zneužívání dětí. Je to ze Slovenska. Právě proto je potřeba zavést ty hygienické podmínky, a právě proto se ty děti, jak to probíhá třeba často v rodinách, znám, vím to z doslechu, teď mě jako na tom nevařte, tak se často rodí mentálně postižení. ….Hygienický problém je v tom, aby v podstatě lékař mohl prohlédnout ty děti, jestli nejsou třeba doma zneužívané.

Zdali nejsou zneužívané. A to by se mělo dotýkat asi všech dětí v této zemi, předpokládám, protože i to se děje. A to se děje i v rodinách, které nejsou nijak sociálně vyčleněné.

Tomio OKAMURA,:
Prosím vás, jako na tom Slovensku to aplikují, nebo tam je ten systém uveden tak, že je to u těchto sociálně vyčleněných, nebo  těchhle těch lidí. Já odmítám, aby se něco zavádělo plošně. To je, myslím, úplně zbytečné.

Tak proč o tom mluvíte, vy byste to chtěl zavádět, nebo byste to nechtěl zavádět?

Já o tom mluvím tak, že jsem dal příklad fungujícího modelu ze Slovenska. Tak já nevím, to nevymyslel Okamura. Já se snažím.

Dobře, a je to návrh, který by Okamura prosazoval?
Já myslím, že by to byl určitě návrh, protože je dobré si vzít příklady ze zemí, který s tou problematikou bojujou. A mají nějaké výsledky. Jo, takže si myslím, že to by bylo určitě vhodné. Dále ty ubytovny jsme probrali.

A teď by mě jenom zajímalo, k čemu by to přispělo?
No, přispívá to v tom, že třeba, když si vzpomínáte, já jsem tam jako jediný politik to s kolegou Martinem Černochem navštívil. Byly to ty Strýčkovice u Domažlic letos. To je, jak tam dva mentálně postižení Romové vlastně terorizovali vesnici, a těžce tam zranili místní obyvatele. A potom se přišlo na to, že vlastně oba dva mají, když to řeknu jednoduše, papíry na hlavu a nejsou v podstatě trestně ani odpovědní.

Dobře, ale víte o tom, že zneužívání dětí narůstá v rodinách bez ohledu na to, jakého jsou původu nebo sociálního zařazení?
Já nevím, jak jste na tom vy, ale já jsem mnoho let oficiálním patronem Klokánku.

Já nemohu být oficiálním partnerem žádné takovéto instituce, protože jsem redaktorkou veřejnoprávní televize.

Jsem sponzorem a partnerem Klokánku. A kdybyste viděla, jak jsou tam ty děti, kdo tam všechno je za děti, jsou to otřesné případy. A zrovna v tom Klokánku, který mám na starosti já, v Chabořovické ulici na Praze 8, není ani jedno romské dítě, jsem tam nikdy neviděl. A jak jsou ty děti, mají otřesné osudy, včetně zneužívání, tak vy se mě ptáte, jestli vím. Já se tomu věnuju léta už tomu problému, takže opravdu vím a osobně se v něm angažuji.

Máte prostor to vysvětlit. Zvýšené mezietnické napětí v některých regionech loni podle Bezpečnostní informační služby představovalo nejvýraznější rizikový faktor pro demokratické zřízení České republiky.Souhlasíte s tím?
Tak určitě s tím souhlasím. A musíte říct i to B, co se v té zprávě BIS píše: “ že velice negativně hodnotí často jednostranná a neobjektivní vyjádření různých proromských aktivistů a nevládních skupin, které označují za příčinu neutěšené situace pouze majoritní společnost a Romy zbavují jakékoliv odpovědnosti za daný stav“. A druhá věta: “ Když tuto jednostrannou manipulaci“.

A dostali jsme se k tomu mezietnickému napětí, o kterém mluvila Bezpečnostní informační služba. Mě by zajímalo, jestli si vy nemyslíte, že jste třeba vy osobně některými svými výroky k tomuto přispěl?

Tak to mi je řekněte, rád si je tady zopakuju. A rád je vysvětlím, protože já si za všemi svými výroky samozřejmě stojím, pakliže budou reprodukovány pravdivě a nebudou posunuty.

Nechci je posouvat. Váš facebookový profil, můžu jenom samozřejmě namátkově vám připomenout, předpokládala jsem, že si jistě většinu z nich pamatujete, ale: “ To, že cikán je dnes vnímán hanlivě, není vina ani neonacistů ani Čechů ani Turků. To je v prvé řadě hanba Romů, jejich dlouhá staletí pěstovaný životní styl a životní hodnoty kolidují a kolidovaly s hodnotami ve všech civilizovaných zemích“.
A vždyť to je přeci úplná pravda a hovoří o tom i ta zpráva BIS, že většina českých občanů je frustrována z toho současného stavu. Takže my nabízíme řešení. Snad mi nechcete říkat, že to, že je slovo Rom nebo cikán vnímáno hanlivě, že za to může majoritní česká společnost? Promiňte, tak to je, myslím, že trošku posunuté.

Vy třeba píšete větu, já se vás ptám na to, jakým způsobem vy přemýšlíte. Mě to jenom zajímá. Vy říkáte: “ To je v prvé řadě hanba Romů“. A teď vy v podstatě vůbec tady nevylučujete jednotlivé individuality. Vidíte vy ty rozdíly? Protože jste dnes mluvil o tom, že ano? Ale v podstatě ten, kdo je nevidí, a ten, kdo individualitu spojuje se skupinou bez ohledu na rozdíly, tak v podstatě si říká o to, že je označován za xenofoba a za rasistu, jako se to stalo vám.
No tak teď jsme se asi trošku neposlouchali. Protože jak jsem vám říkal, tak já s Romy běžně spolupracuji na návrzích řešení.

Poslouchali jsme se, mě jenom zajímá, jak o tom přemýšlíte?

Dokonce náše návrhy zákonů konzultuji s romskými sdruženími. A třeba, když řeknu konkrétně o našem návrhu na zákaz hazardu a omezení lichvy, kdy jsem o tom mluvil s romskými sdruženími na sídlišti Chánov. Nevím, jestli jste to, ho někdy osobně navštívila, já ano.A jednal jsem tam, tak to Romové velice uvítali. A říkali, že je to výborný návrh, protože právě ten, to, že je povolený hazard, tak to je stahuje dál a dál do té pasti. Stejně tak, stejně tak s těmi.

Já se právě ptám na to, jestli vy tím, jakým způsobem používáte ten zobecňující přístup a jazyk, jste nemohl přispět k tomu, o čem píše BIS?

Já jsem, já jsem nikdy nic nezobecňoval. Já jsem byl celý život naopak obětí rasismu majoritní české společnosti. Možná, že vy taky, protože jste také napůl z ciziny. Ale já určitě ano. A byl jsem i terčem šikany, takže vím, co je to rasismus. Já vím, co je to rasismus, na rozdíl od těch, co to neví.

Ano, pakliže bysme se bavili o tomhle, tak já to samozřejmě vím také. Ale také zároveň vím, také zároveň vím, že nezáleží vůbec na tom, jakého původu člověk je, z jaké země pochází.
Souhlas.

Protože rasisté jsou ve všech zemích na všech kontinentech.

Absolutní souhlas. Absolutní souhlas.

Takže to je výmluva, která neplatí ani pro mě ani pro vás.
Absolutní souhlas. Já rasismus absolutně odmítám. Naopak já jsem s ním měl problémy celý život, že jsem byl obětí rasismu. A nějakých, nějakých nadávek a podobně. Můj syn je, je také tříčtvrteční Japonec, protože jeho maminka je, je Japonka, takže já vůbec nemám problém. My v Úsvitu nerozlišujeme lidi podle barvy pleti. My je rozlišujeme na, na lidi slušné a neslušné. A rád bych podporoval vždycky jenom ty slušné. Ale zde navrhuji i řešení, protože pakliže máme nějaké neslušné české státní občany, tak jsem tady navrhl konkrétní řešení, která tato vláda zamítá. Jsou to řešení ze světa. A bez jakékoliv koncepce této vlády. To znamená, ta frustrace bude jenom stoupat. Je to problém.

invArena, redakčně kráceno

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.