Zpráva o stavu romské menšiny

foto: M.R.Hasan / Flickr.com

Vládní agentura pro sociální začleňování přišla se zprávou, která nemá nadějné závěry. Romská ghetta se rozrůstají, zhoršuje se přístup k bydlení i ke školám. Čekání na zákon o sociálním bydlení je nekonečné. Jak by se o lepší vývoj postaral Tomio Okamura, předseda hnutí Úsvit?

Navzdory všem těm politickým proklamacím, které posloucháme už řadu měsíců i let, přibývá jak chudinských ghett, tak všech těch rodin, které bydlejí v ubytovnách. Týká se to převážně romských rodin. Jaký z toho máte dojem? A jaké máte řešení?

Tomio OKAMURA,:
No, tak dojem je přeci úplně jasný. Že současná vláda je absolutně neschopná cokoliv v tomto řešit. Slibovali nám třeba zákon o sociálním bydlení. Nakonec z paní ministryně Marksové vypadlo, že ho připraví až cirka v roce 2016. To znamená až po několika letech, což svědčí o totální bezradnosti. A jaké máme návrhy řešení? Hnutí Úsvit samozřejmě má konkrétní návrhy řešení, a já je tady řeknu během jedné minutky. Zaprvé práce. My preferujeme, aby například při státních stavebních zakázkách, které jsou placeny státem, aby byl, aby bylo, tam byla podmínka zaměstnat například tyto sociálně vyčleněné lidi. Zeptejte se Romů. Já s nimi hovořím pravidelně. A co jim vadí, že na úkor jejich míst v okamžiku, kdy začali přicházet Ukrajinci, tak vám všichni Romové řeknou, že kvůli nim přichází o práci. A nakonec „jsou nezaměstnaní“.

 

Dobře, tak tady jsou Romové, kteří jsou nezaměstnaní, protože je nikdo zaměstnat nechce, nebo žijí v lokalitách, kde nemají zaměstnání nejenom Romové, ale také většinová společnost.

No právě, výborně. Výborně, právě proto vám říkám, že když se státní stavební zakázky ze státních peněz podmíní třeba, že tam určité procento na tu manuální práce a ty stavební….Musí být například sociálně vyčlenění obyvatelé, tak se to dá „vidět“. Protože ta práce, to je to problém.

A jenom státní, nebo i městské? Protože ne všichni starostové, ne všichni politici z komunálních voleb mají tento pocit.
Tak ono to ten pocit už dneska docela funguje, protože když fungovaly veřejné práce, které minulá vláda neprozřetelně, respektive Ústavním soudem byly zrušeny, tak běžně jsme ty třeba Romy, kteří třeba zametali na ulicích, jsme běžně viděli. A tento mechanismus se osvědčil. Takže my v hnutí Úsvit budeme opět zpět pro zavedení těchto veřejně prospěšných prací, které by měly být velmi výrazným, řekl bych, faktorem, který by podpořil třeba i vyplácení dávek, podmínku vůbec na vyplácení. Číslo dvě po práci: mateřské školy. My si myslíme, že by měli mít sociálně vyčlenění lidé povinnou docházku do posledního ročníku mateřské školy. Proč? Myslím ty děti z těchto rodin.

Když se bavíme o tom, co, co řešit v otázce bydlení a o tom, mluvíme o tom, kolik ghett vzniká. Tak já se, zkusme zůstat u toho bydlení, protože vláda například mění pravidla doplatku na bydlení, tak by mě zajímalo, jestli s tím vy souhlasíte, anebo jestli tady vidíte taky nějaká rizika? Protože měl by se ten doplatek měnit v tom smyslu.
co se týče bydlení, tak hnutí Úsvit už v únoru navrhlo zákon o bydlení, o hmotné nouzi. To je ten, jak jsou tam ty doplatky na bydlení neadekvátní. Připravili jsme ho se starosty Šluknovska, aby na základě cenové mapy, kterou bychom vytvořili a dotvořili v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, byla jasně určena státem cena místně obvyklá. Vláda tento návrh zamítla, přestože byl připraven spolu se starosty postižených oblastí. A připravila teďka nový návrh, který teďka prošel ve sněmovně. A představte si, je to takový paskvil, že se ta cena obvyklá bude muset odkazovat. Mimochodem mimo jiné na základě cen místně obvyklých v místních realitních kanceláří a tak podobně.

Na základě čeho byste ji stanovoval vy?
No, to jsem teďka řekl. Na základě cenové mapy. Protože tu nemůžete přeci zpochybnit. Na základě státní cenové mapy, ta už dneska existuje, paní redaktorko. Existuje na Ministerstvu pro místní rozvoj. Není ale dopracovaná do detailu. Tím pádem bychom vlastně stanovili už státem, ale ona by byla plovoucí. Plovoucí ta mapa v tom smyslu, že aby se měnily ty ceny, tak by jim to stát mohl upravovat. Ale hlavně by ti lichváři a ti spekulanti s těma ubytovnama nemohli donekonečna se odvolávat a říkat: toto je cena obvyklá, to není cena obvyklá a podobně. Ten vládní návrh, který teďka prošel, je, že to budou muset, stát jim to prokazovat, že je to cena obvyklá. Ten návrh náš byl, spolu se starosty, který jsme navrhli, že vlastně ta cenová mapa to určuje, a už není o čem hovořit. Mimochodem vládní návrh rozšiřuje doplatky na bydlení dokonce na zahradní domky a na další věci. Takže se občané mají na co těšit. Je to absolutně bezzubá politika.

foto: M.R.Hasan / Flickr.com

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.