Kluci nás dojali a jsme na ně pyšní!

V sobotu 25. října se handicapovaní plavci z MCT CZ Domažlice, zúčastnili jubilejního X. ročníku plaveckých závodů Jihlavský ježek 2014 v bazénu E. Rošického v Jihlavě. Těchto závodů se zúčastnili handicapovaní plavci nejen z Jihlavy a Jindřichova Hradce, ale také z SK Aproba Kutná Hora, z Brna a ´naši´ z MCTCZ!

Atmosféra na závodech byla perfektní, nejprve nás přivítala Květa Františková, předsedkyně pořádajícího klubu SK Vodomílek, představila nám své spolupracovníky a dobrovolníky. Závod proběhl v duchu přátelství a skvělé pohody. V tomto duchu se nesly celé závody a pro naše plavce byly i velmi úspěšné. Petr Forst získal dvě zlaté medaile v závodě 25 m prsa s asistencí, čas 0:32,6, a 50mprsa s asistencí, čas 1:26,3. Pavel Pivoňka získal zlatou medaili v kategorii 50mznak za čas 0:55,4.

V této souvislosti je třeba poděkovat všem sponzorům a dobrovolníkům, bez kterých by se tyto akce nemohly konat.

Občanské sdružení MCT CZ poskytuje tělesně postiženým dětem a mládeži možnost zaplavat si pravidelně v bazénu. Bezpečně pod dozorem asistenta a trenéra. Těm plavcům, kteří mají zájem a potřebné schopnosti, umožní sportovní trénink a účast na závodech tělesně postižených. Závodníci pak soutěží na všech olympijských tratích rozděleni podle svého zdravotního stavu do deseti kategorií.
Je vůbec možné, aby handicapované dítě bylo v nějaké volnočasové aktivitě lepší než ostatní děti? Rodiče s dětmi, které od nejútlejšího věku spolupracují s občanským sdružením MCT CZ, již vědí, že je to možné! Když se rodiče svému dítěti věnují, poznají i u handicapovaného dítěte, k čemu má talentové vlohy. Budou¬li jeho aktivitu rozvíjet, po čase v ní bude v dané aktivitě přirozeně lepší než ostatní děti. Díky tomu poroste i jeho sebevědomí ale také sebevědomí rodičů a pocit hrdosti na své dítě.

Sociální pracovníci MCT CZ rané péče, trenéři plavání, asistenti pohybových aktivit, pomáhají rodičům od nejútlejšího věku vést děti krok za krokem. Hledat cesty k přijetí dítěte s handicapem do rodiny a do společnosti. Dotýká se to i problémů hledání adekvátní péče, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i těžkostí, které kvůli handicapu vlastního dítěte nastávají ve vztahu k blízkým i v manželství, případně v partnerském vztahu.
Handicapované dítě potřebuje především: Mít pocit, že je milováno, a to bez podmínky. Být přijímáno v jeho přirozenosti a v ní by také mělo být podporováno. Dítě by mělo mít pocit, že je pro nás důležité, a také mít své místo v rodině stejně jako ostatní.

Nezapomínáme také na podporu dítěte během jeho rozvoje talentu. Podporujeme rodiče, aby byli u toho, když mají první závod nebo veřejné vystoupení. Podporujeme a odborně vedeme děti v aktivitě, která je baví. Výsledkem je obrovská radost dětí, dojetí rodičů, když jsou přítomni při jejich prvních výhrách. Děti jsou jim za jejich podporu nesmírně vděčné.

Jarka Hlaváčková, koordinátor MCTCZ Domažlice

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.