Zákonodárkyně poněkud zákonů nedbalá

ilustrační foto: atp_tyreseus Flickr.com

Listopadové jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje bylo svědkem nevídané až téměř absurdní prezentace toho, jak nově zvolená poslankyně Martina Berdychová (ANO) ctí zákony země, v jejímž nejvyšším zákonodárném sboru loni zasedla.

ilustrační foto: atp_tyreseus Flickr.com

Pokusila se prosadit usnesení, jež by radu kraje zavázalo zřídit školu s obory, které dosud nemají platnou akreditaci, aniž byla tato záležitost radou projednána.

Speciální škola pro neslyšící Štefánkova v Hradci Králové si podala žádost na zřízení vyšší odborné školy, kde by jako studijní obory byly jak pedagogický asistent z řad neslyšících, tak obor tlumočník do znakové řeči.

Výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva se podrobně touto problematikou zabýval a přijal také usnesení, jímž jednak podporuje vznik příslušných studijních oborů, doporučuje jejich zřízení a následnou akreditaci ministerstvem školství a nakonec odkládá rozhodnutí o zřízení vyšší odborné školy Štefánkova do vyjasnění problému. Školský odbor Krajského úřadu předtím vznik školy nepodpořil, což posloužilo poslankyni PS PČR a krajské zastupitelce Martině Berdychové (ANO) jako záminka manipulovat zastupiteli.

Hlavním argumentem, který ovšem nikdo nepopíral, byla potřebnost oboru a potřeba poskytnout neslyšícím vyšší vzdělání, což rovněž nikdo nezpochybňoval.

Berdychová si buď nedala tu práci, aby se předem seznámila s usnesením výboru, nebo toto usnesení prostě ignorovala, tak jako ignorovala fakt, že kraj ze zákona nemůže zřídit školu s neexistujícími studijními obory. Několik zastupitelů, jako Jiří Gangur a Zdeněk Ondráček (oba KSČM), se ohradilo proti nátlaku poukazem na skutečnost, že nemají dostatek informací.

Radní zodpovědná za rezort školství Táňa Šormová (KSČM) upozornila, že tato už třetí žádost školy Štefánkova má opět závažné nedostatky, především v tom, že navrhované obory v současné době neexistují.

Předseda Výboru pro vzdělávání Jiří Franc (ČSSD) se ostře ohradil proti způsobu, jakým záležitost prezentuje Berdychová. Podle jeho informací byl jak výbor, tak i Šormová myšlence vstřícní, což dokazuje usnesení výboru.

Více než hodinová diskuse, v níž opozice neustále argumentovala osudem neslyšících a potřebou jejich vzdělání, které nikdo nepopíral, ale nutnosti přijmout usnesení zavazující radu kraje rozhodnout o zřízení školy, se většina zastupitelů postavila. »Projednávání
této záležitosti má svůj řád a posloupnost. Materiálem se znovu bude zabývat výbor, který zatím rozhodnutí odložil,

a až rozhodne, půjde návrh na zřízení vyšší odborné školy Štefánkova do rady kraje a do zastupitelstva,« hájila zákonný postup Šormová.

Nakonec zastupitelé většinou šestadvaceti hlasů schválili usnesení, navržené Josefem Lukáškem (KSČM), které ukládá Šormové jednat na ministerstvu ohledně zřízení příslušných oborů a informovat o výsledku prosincové jednání zastupitelů.

Haló noviny

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.