V Bukurešti žije na ulici až dva tisíce opuštěných dětí

V rumunské Bukurešti žije na ulici až dva tisíce opuštěných dětí, část z nich v podzemí. Někteří jen v zimě, jiní zde mají trvalý domov. Před zraky veřejnosti se tu ukrývají i narkomani nebo HIV pozitivní.

Místní obyvatelé to nazývají peklem, i proto, že v potrubí v úzkých tunelech sálá teplo a stoupá dým.

Samozvaný král podzemí Bukurešti. Říká si Bruce Lee podle slavného bojovníka akčních filmů. Na ulic proslul jako tvrdý rváč a drogový dealer, teď vládne temnému podsvětí. Bránou k němu je díra v zemi a šachta tak úzká, že se tudy člověk sotva protáhne. Dál se plazí nebo leze po čtyřech labyrintem tunelů kolem potrubí kanalizace a centrálního vytápění. V dusném vlhkém pekle a ve stísněných místnostech přežívají stovky bezdomovců, mezi nimi i děti.

Bruce LEE, bezdomovec z podzemí Bukurešti: Tady se nesmějí rvát ani opíjet. Musí po sobě uklízet. Musíme se navzájem respektovat, protože jsme součástí jedné rodiny.

Vlastní rodinu většina obyvatel tohoto podzemního hotelu nikdy nepoznala, stejně jako Bruce Lee utekli ze sirotčinců po pádu Ceausescova komunistického režimu a skončili na ulici.

Bruce LEE : Stát pro nás nic nedělá. Dívají se na nás jako na zvířata. Štítí se nás a říkají, že jsem špínou společnosti. Nedají nám žádnou šanci.

V podzemí se ukrývají i ti, kteří propadli drogám. Florian, jeho přítelkyně i sedmiletá dcera vylezli z kanálu u hlavního nádraží, aby si obstarali jídlo, ani na veřejnosti se ale neobejdou bez Aurolacu. V Rumunsku nejlevnější a nejrozšířenější drogy.

Ivan DOUDA, hlavní psycholog, středisko drogových závislostí Drop In: Ty těkavé látky, to je velmi specifické v tom, že dochází k poškození mozku, takže časem ten člověk jaksi zprimitivní a nemá k dispozici tolik prostě mozkových buněk, takže se to projeví na řeči, na myšlení, na tom, že člověk jaksi zlhostejní vůči svému zdraví, a tak dál, a tak dál. Finálně to vede fakticky k demenci.

Výpary ze stříbrného barviva s halucinogenními účinky narkomani čichají z igelitových sáčků. Kvůli zápachu se od nich ostatní odvracejí.

České velvyslanectví v Bukurešti uspořádalo několik akcí pro opuštěné děti ulice. Třeba hudební seminář, který vedl nevidomý romský zpěvák Mario Bihári. Do jednoho z podzemních tunelů se vypravil i sám český velvyslanec Jiří Šitler, s kterým jsme teď ve spojení.

Jaká je vaše osobní zkušenost?

Jiří ŠITLER, český velvyslanec v Rumunsku: Ten konkrétní muž, se kterým jsem mluvil, tomu je asi sedmatřicet let a žije vlastně v bukurešťských kanálech od svých jedenácti let, takže v podstatě nezná nic jiného. On mi také vyprávěl, že vlastně kdysi mu při požáru uhořela manželka a jeho děti právě, které taky, ta manželka pocházela z prostředí teda těch rumunských bezdomovců a on se ujal dvou dětí, dívky a chlapce, o které nyní pečuje.

V centru prevence proti AIDS Florian dostává čisté injekce a jehly pro sebe i spolubydlící z podzemí. Město to ale už nechce dál financovat. Pokud centrum nepřevezmou humanitární organizace, skončí.

Monica DANOVÁ, rumunská nezisková organizace ARAS: Celou dobu přemýšlíme, kolik měsíců můžeme ještě naše služby poskytovat.

Jiří ŠITLER : Starší generace těch lidí, který, nebo těch rumunských bezdomovců, bukurešťských bezdomovců by se původně na ty ulice taky dostaly jako děti, ale už máme pětadvacet let přece jenom po pádu železné opony, takže oni jsou dospělí a je to spíš špatnou vizitkou těch sociálních systémů tady, že za těch pětadvacet let je nebyly schopné dostat z té ulice.

Katakomby jsou proto dál jedním z míst, kde se bezdomovci cítí v bezpečí. Tady přečkají zimu a všechno, co potřebují, sežene jejich boss Bruce Lee.

Ivan DOUDA, : Když se tam objeví člověk, který jim dokáže nabídnout větší jistotu v čemkoli, v penězích, sehnání bydlení, v organizaci, v lidském přístupu, tak ten se potom může stávat neformálním vůdcem.

Bruce Lee ale ochranu neposkytuje zadarmo. Tento muž mu přinesl kradené šperky. Ostatní v podzemní dílně třídí odpad. Drahé kovy z něj pak ve sběrně zpeněží. Chci přinést světlo tam, kde je jen tma. Pojďte dolů.

(Visited 35 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.