Nemocnice investovala do péče o pacienty s mozkovou příhodou miliony korun

Celkem 56 miliónů korun letos investovala Nemocnice České Budějovice, a. s., do vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra, které poskytuje jako jediné v Jihočeském kraji komplexní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Zmíněné prostředky byly vynaloženy na nákup nového přístrojového vybavení pro obory neurologie, intenzivní a resuscitační péče, neurochirurgie, radiodiagnostika a rehabilitace.

Celkem 85 procent z celkově investované částky získá nemocnice zpět z fondů Evropské unie díky dotaci v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu (IOP).

„Nemocnice v rámci tohoto projektu zakoupila 52 souborů či kusů přístrojové techniky. Některé přístroje nahradily ty, které již byly při každodenním používání do značné míry opotřebované či technicky zastaralé, neboť v posledních osmi letech došlo k významnému posunu medicínských technologií kupředu. Více než polovinou pořízených přístrojů dosud centrum nedisponovalo. Tím došlo k výrazné modernizaci, zrychlení a rozšíření spektra diagnostiky a možností poskytované akutní péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou,“ uvedl ředitel Úseku zdravotní péče a místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Jaroslav Novák, MBA.

Pořízení nových přístrojů posunulo Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., na mnohem vyšší úroveň péče o pacienty, postižených mozkovou příhodou. „Přístrojové vybavení je podmínkou pro zajištění kvalitní péče. Avšak velkým úkolem pro členy cerebrovaskulárního týmu je pokračovat v proškolení personálu centra, optimalizovat logistiku a management ošetření pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou s cílem co nejrychlejšího stanovení diagnózy a adekvátního rychlého ošetření. Po akutním ošetření je pak samozřejmě nutné zajistit i kvalitní neurorehabilitaci,“ konstatoval MUDr. Novák.

Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., má nyní k dispozici unikátní vysoce sofistikované přístroje, představující nejmodernější trend v současné neurorehabilitaci, takzvanou roboticky asistovanou rehabilitaci. „Cvičení s dopomocí, v představě, pestrost, variabilita, virtuální prostředí jsou velmi atraktivní pro pacienty a odvádějí pozornost od jejich postižení. Kromě významných funkčních pokroků u pacientů mají velký význam i pro ergodiagnostiku, analýzu dat a další výzkum,“ přiblížil využití RHB přístrojů MUDr. Novák.

Cévní mozková příhoda, lidově mozková mrtvice, pepka, nebo mozkový infarkt, je třetí nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v České republice. Nemocnost v ČR je navíc až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot.

Vzhledem k tomu, že počet pacientů s tímto onemocněním roste, byla k jejich léčbě zřízena síť specializovaných pracovišť. Ta jsou rozdělena na tři stupně péče, aby se odstranila roztříštěnost a zvýšila úroveň poskytované zdravotní péče. Na nejvyšším stupni jsou komplexní cerebrovaskulární centra, na nižším iktová centra a na základním stupni ostatní cerebrovaskulární péče. Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., je jedním z 10 komplexním cerebrovaskulárním center v ČR, které poskytují specializovanou péči pro pacienty s mozkovou příhodou ve všech oborech požadovaných akreditací.

„Všechny přístroje již má nemocnice k dispozici, proběhla jejich instalace a proškolení personálu tak, aby začaly na jednotlivých pracovištích sloužit pacientům co nejdříve v plném rozsahu,“ poznamenal ředitel úseku zdravotní péče.

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region.

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2135 dětí.

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních šest investovala nemocnice do svého rozvoje více než 1,1 miliardy korun.

Parlamentnilisty.cz

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.