Došel mi dopis o čerpání podpůrčí doby. Jak mám postupovat?

Dotaz:  Jsem na neschopence od 18.11.2013, v lednu 2014 operace, v říjnu reoperace. A dnes mně došel dopis od ČSSZ dopis na čerpání podpůrčí doby v délce 380 dní. Jak mám pokračovat?

Odpověď:

Zřejmě máte na mysli, že Vám přišel dopis od ČSSZ s vyjádřením, že jste vyčerpala zákonem stanovených 380 dní po které máte nárok být v podpůrčí době:

„Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak.“

V současné době máte možnost požádat si o prodloužení výplaty nemocenské. To Vám ale bude schváleno pouze v případě, že je předpoklad zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

„Po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26.“

V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, je zde možnost zažádat si o invalidní důchod. První stupeň id můžete získat v případě, že lékařská posudková služba usoudí, že Vám zdravotní stav snižuje pracovní schopnost minimálně o 35%.

Dále bude nutné, abyste svou situaci vyřešila se zaměstnavatelem. Ten vzhledem k Vašemu zdravotnímu posudku může usoudit, že by pro Vás nalezl pracovní místo, na které Vás může přesunout. Má ale také právo Vám dát výpověď, vzhledem k tomu, že nezvládáte vykonávat pracovní činnost ze zdravotních důvodů.

Následně se můžete jít přihlásit na úřad práce, avšak je ve Vašem vlastním zájmu, když si budete aktivně hledat nové zaměstnání, které budete se svým handicapem zvládat.

Jiří Marek
invArena

(Visited 88 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. Po uplynutí podpurčí doby za jak dlouho můžu jít na nemocenskou.je tam stanovena lhuta v měsících, nebo musím třeba po půl roce žádat posudkovéuo lékaře

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.