Stát pomáhá s úhradou dopravy

Stát pomáhá postiženým se zaplacením dopravy. I zdravotně postižený se musí často někam dopravit. K lékaři, na úřad, na nákup, do zaměstnání či za soukromými záležitostmi.

Doprava veřejnými prostředky je pro zdravotně postiženého náročná a někdy vyžaduje doprovod další osoby. Pokud už cestování autobusem či vlakem nezvládá, často ho vozí rodina či známí svým autem.

Stát proto lidem se zdravotním postižením na dopravu přispívá prostřednictvím Příspěvku na mobilitu, který může pobírat každý, komu je více než jeden rok a vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P (takzvaný průkaz mimořádných výhod osob zvlášť těžce postižených).

Pokud byl postiženému průkaz vydán před začátkem roku, musí si o příspěvek na mobilitu požádat zvlášť, avšak těm, kteří získali průkaz až po prvním lednu 2014, je příspěvek přiznáván automaticky. Pro vydání zmíněného průkazu, stejně tak jako pro vyřízení příspěvku na mobilitu, se obracejte na Úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště.

Podmínkou pro získání příspěvku na mobilitu je samozřejmě skutečnost, že se postižený opakovaně dopravuje, či je dopravován. Proto nebývá příspěvek až na výjimky uznán těm, kteří pobývají například v domově pro seniory, psychiatrické léčebně či v LDNce.

Ze stejného důvodu je povinností postiženého nahlásit úřadu práce, pokud je hospitalizován v nemocnici či odjíždí do lázní. Příspěvek mu není vyplacen, pokud pobývá v zařízení celý měsíc. Stačí však, aby byl první den v měsíci přijat nebo poslední den v měsíci propuštěn a náleží mu za tento měsíc příspěvek celý, jeho výše se nijak nekrátí. Je proto dobré si například lázně naplánovat tak, aby byl postižený alespoň půl dne v daném měsíci doma.

To že se člověk dopravuje, stačí při podání žádosti potvrdit čestným prohlášením. Není tedy nutné předkládat žádné jízdenky a podobně.

Úřad práce také nebude kontrolovat, kdo konkrétně postiženého převáží ani jak často. Výše finančního příspěvku činí čtyři sta korun za měsíc a jeho výplata přechází z roku na rok.

Život bez bariér, o.s. Nová Paka www.zbb.cz

(Visited 16 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.