Mám svalovou atrofii a nedostal jsem příspěvek na auto. Jak je to možné?

ilustrační foto: Flickr.com

Dotaz: Mám spinální svalovou atrofii 3.typu Kugelberg -Welanderové. Zažádal jsem si na sociálce o příspěvek na zakoupení motorového vozidla a NEDOSTAL jsem jej. Znám lidi , kteří jsou na tom mnohem lépe a ten příspěvek dostali. To by mě  zajímalo, kdo a jak to hodnotí – kdo to dostane či ne.

Odpověď:
Je nutno uvést, kdo může příspěvek získat:

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla se považují:
a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l),
b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.
Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že s Vaší diagnózou by se dalo očekávat, že byste na příspěvek na pořízení motorového vozidla nárok mít mohl.
Lékařská posudková služba se řídí hlavně tím, co je uvedeno ve Vaší zdravotní dokumentaci, kterou obdržela od Vašeho lékaře. Proto je pro přiznání příspěvku zásadní, aby lékař správu pro LPS vyplnil skutečně pečlivě a především přiložil i veškerá vyšetření od dalších specializovaných lékařů.
V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím LPS, můžete se odvolat. Při odvolání je ideální přiložit nějaký nový nález od lékaře, který více osvětlí LPS Váš zdravotní stav. Například u svalové atrofie je vhodné si nechat vypracovat od fyzioterapeuta tzv. funkční posudek a přiložit i výsledek svalového testu.Někdy se stává, že LPS rozhodne aniž by handicapovaného viděla, při odvolání je proto dobré důrazně vyžadovat osobní přítomnost při posuzování.

Jiří Marek
invArena

ilustrační foto: Flickr.com

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.