Dětem by se mělo více naslouchat..

ilustrační foto: PhotoeXpress

K oslavám 25. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte se připojilo ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Obě instituce uspořádaly v Brně konferenci o tendencích v oblasti ochrany participačních práv dětí a o ochraně dětí před kyberšikanou.
ilustrační foto: PhotoeXpress

Informoval nás o tom Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV.

Jedním z hlavních pilířů Úmluvy, přijaté 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN, je pravidlo, podle nějž dítě schopné formulovat vlastní názory má právo je svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají, přičemž se jeho názorům musí věnovat patřičná pozornost odpovídající věku.

»V naší zemi máme ještě velké rezervy v naslouchání názorům dětí na všechny záležitosti, které se jich týkají – a to nejen v soudní praxi, ale také při jejich vzdělávání či v oblasti poskytování sociálních služeb,« komentovala současný stav ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Podle Zdeňka Kapitána, ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, brněnská konference ukázala cesty, jak umožnit dítěti, aby bylo slyšet, aby byl jeho názor správně interpretován a vhodně zohledněn.

Předseda České sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv Miroslav Prokeš však upozornil, že pro spoluúčast dětí při rozhodování o věcech, které se jich týkají, dosud u nás chybí legislativa.

Novým soudobým fenoménem je kyberšikana. I ta byla na programu dvoudenní konference. Na začátku listopadu byla zveřejněna britská nadnárodní studie EU Kids Online, která dokazuje stále rostoucí nebezpečí internetu pro děti.

Nejvíce ohroženou skupinou se přitom cítí děti ve věku od devíti do dvanácti let. Techniky, kterými se na internetu na děti útočí, se překotně vyvíjejí a při jejich potírání mají pachatelé vždycky velký náskok před těmi, kdož s nimi zákonnými prostředky bojují.

Protože je internet dobrý sluha, ale špatný pán, bude MPSV podle Marksové podporovat systémové aktivity k podpoře počítačové gramotnosti v rámci probíhající transformace systému péče o ohrožené děti.

Haló noviny

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.