Informace MZ ČR o rizicích látky v dětských sadách, keramický mlýnek na kávu

Informace MZ ČR o  rizicích látky v dětské vojenské sadě (REAL HEROES SPECIAL FORCES) a v dětské sadě s pistolí (Police SUPER
POWER).

Dětská vojenská sada (REAL HEROES SPECIAL FORCES)
Popis:  Dětská vojenská sada jedenácti kusů plastových hraček (pistole, 3 náboje s
červenými přísavkami, voják, dalekohled, nůž, granát, polní láhev, identifikační
známka a odznak na šňůrce) balených v plastovém průhledném sáčku v horní části
uzavřeném zeleným kartonem s vyobrazením střelce. Na přední straně kartonu se
nachází anglický název výrobku, další anglický text popisující výrobek (And the
anti-terror team ready for a secret mission; goal: to stop dangerous killers),
vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ Ages), na zadní straně kartonu se nachází
kód TT 22, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, anglické varování
před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro
děti do 3 let (včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem). Na zadní straně
kartonu je nalepena bílá papírová etiketa s názvem výrobku, kódem položky a čarovým
kódem, který patří jiné firmě, české, slovenské a polské varování před nebezpečím
spolknutí nebo vdechnutí malých dílů a s tím souvisejí upozornění na nevhodnost
výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemí původu, distributorem
(uvedena neexistující firma), výrobcem, symbolem Zeleného bodu, značkou CE, symbolem
nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram "basketbalisty") a
symbolem použitého materiálu.

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP a DBP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v  množství 3,84 % hm. a DBP v množství 1,42 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Dětská sada s pistolí (Police SUPER POWER)
Popis:  Dětská policejní sada 9 kusů plastových hraček (pistole, 3 náboje s
červenými přísavkami, terč, nůž, píšťalka, vysílačka a pouta) umístěná v blistru
připevněném na barevný karton. Na přední straně kartonu, kde převládá zelené
zbarvení, je vyobrazen střelec. Kromě anglického názvu výrobku se zde nacházejí
další anglické texty popisující výrobek, uvedení země původu, značka shody CE, kód
výrobku (NO:569), piktogram Zeleného bodu, anglické varování před obsahem malých
částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let včetně
vyjádření této skutečnosti piktogramem a textem (AGES 3+). Na zadní straně kartonu
je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a čarovým
kódem, který patří jiné firmě, české, slovenské a polské varování před nebezpečím
spolknutí nebo vdechnutí malých dílů a s tím souvisejí upozornění na nevhodnost
výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemí původu, distributorem
(uvedena neexistující firma), výrobcem, symbolem Zeleného bodu, značkou CE, symbolem
nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram "basketbalisty") a
symbolem použitého materiálu.

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP a DBP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v  množství 2,01 % hm. a DBP v množství 3,76 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).Nebezpečný výrobek 

Keramický mlýnek na kávu
Popis: Ruční mechanický mlýnek na kávu výšky cca 19 cm. Tělo mlýnku je keramické,
mlecí mechanismus kovový, násypka a klička vzhledu bronzového kovu, bílé keramické
tělo mlýnku je zdobeno obrázky levandule a nápisem "Lavender", na keramickém
zásobníku (šuplíku) na umletou kávu je vystupující nápis "coffee". Mlýnek je balen v
bílé papírové skládačce s obrázky levandule a nápisy "Lavender". Na výrobek jsou
dolepeny dvě bílé papírové etikety. Jedna etiketa obsahuje pouze český název výrobku
a kód DFC 0692, všechny ostatní údaje jsou na druhé etiketě v polštině: název
výrobku, různé kódy, země původu, adresa dovozce a symbol výrobku určeného pro styk
s potravinami (vidlička a pohárek).

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, podle kterého materiály a předměty, určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo zjištěno, že při mletí kávy dochází k omílání a uvolňování kovových špon o velikosti cca 1 mm, které vznikly při tření hřídele a kroužku na regulaci jemnosti mletí kávy. Uvolněné kovové částečky mohou při polknutí poranit ústa nebo trávicí ústrojí spotřebitele.


Mlýnek na ořechy s válečkem z ušlechtilé oceli
Popis: Ruční mechanický mlýnek na ořechy/strouhanku výšky cca 24 cm. Tělo mlýnku,
násypka a klička jsou plastové s povrchovou úpravou bílé barvy, mlecí válec je
kovový. Mlýnek je balen v bílé papírové skládačce s vyobrazením ořechů a červeného
mlýnku stejného typu. V skládačce je vložen informační leták s návodem k použití a
bezpečnostními informacemi. Na skládačce se nacházejí anglické pokyny k použití
výrobku. Na spodní straně skládačky se nachází symbol výrobku určeného pro styk s
potravinami (vidlička a pohárek) a piktogram Zeleného bodu. Je zde nalepena bílá
papírová etiketa s mj. českým a slovenským názvem, uvedením země původu a dovozce,
kódy výrobku, uvedením materiálů, z kterých je mlýnek složen, piktogramem Zeleného
bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram
"basketbalisty") a piktogramem druhu materiálu obalu.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, podle kterého materiály a předměty, určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo zjištěno, že při mletí ořechů dochází výraznému poškozování povrchové úpravy plastového těla mlýnku vinou špatného vycentrování kovového mlecího válce, který při mletí drhne o plastové tělo mlýnku a poškozuje povrchovou barevnou úpravu. Uvolněné částečky mohou při polknutí poranit ústa nebo trávicí ústrojí spotřebitele.

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.