Každá čtvrtá vymáhaná pohledávka je půjčka známému nebo v rodině

Půjčka kamarádovi na dobré slovo vede mnohdy k tvrdému prozření. Stále se opakující případy řeší advokáti každý den – nesplácené dluhy v rodině nebo mezi známými tvoří 26 % problematických pohledávek o průměrné výši 110 tisíc korun.

Běžně se přes ePohledávky vymáhají i půjčky o výši pouhých tří tisíc korun. Téměř 40 procent dlužníků reaguje už na předžalobní upomínku. Naopak každý sedmý věřitel o svoji pohledávku přijde kvůli promlčení.

„Jedna ze čtyř pohledávek, se kterými nás lidé oslovují, se týká soukromých půjček. Větší podíl zaujímají už jen neuhrazené faktury,“ upozornil David Bascheri, advokát spolupracující s portálem ePohledávky.cz, na rozšířený problém. „Svým blízkým lidé důvěřují, a dokud se nespálí, jsou schopni jim poskytnout i statisícové částky, aniž by cokoli sepsali. To ale značně komplikuje pozdější vymáhání.“

Vedle ústních dohod považují odborníci za největší chybu také vyčkávání s uplatněním svým práv. Patnáct procent věřitelů se na odborníky obrací, až když je pozdě. „Nechají se uchlácholit a s vymáháním pohledávky nijak nespěchají. Netuší ale, že bez písemného ujednání je splatnost dluhu zákonem stanovena hned na druhý den po vykonání půjčky a v tu chvíli se také začíná odpočítávat tříletá promlčecí lhůta,“ varoval David Bascheri. Po jejím uplynutí už je pohledávka právně vymahatelná pouze s obtížemi.

Výše půjček, které se vymáhají on-line přes ePohledávky.cz, se pohybuje na široké škále od tří tisíc do 1,3 milionu korun, v průměru činí jeden dluh 110 tisíc korun. Téměř 40 procent pohledávek pochází z Prahy, kolem osmi procent mají shodně Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský kraj. Zvlášť v prosinci, lednu a únoru soukromé půjčky skokově narůstají. Dlužníci se obracejí na své známé nejčastěji kvůli vánočním svátkům, dovoleným nebo opožděné mzdě a platbě složenek. Podle odborníků je však stále hlavním důvodem půjčky umoření jiného dluhu. To věřitel většinou ani netuší.

Klasickými věřiteli bývají rodiče, kteří půjčí peníze partnerovi nebo partnerce svého dítěte na podnikání, na vybavení bytu, auto či na splacení úvěru a podobně. „Peníze jim většinou dají jen tak, vždyť to vrátí, až budou moct. Od té chvíle však běží tříletá promlčecí lhůta a běžně se stává, že tak dlouho spolu ani pár nevydrží,“ uvedl Tomáš Medřický, generální ředitel portálu ePohledávky.cz. „Velmi často jsou mezi klienty zastoupeny také svobodné ženy, které svým partnerům pomohly splatit předchozí dluhy, ale po rozchodu už své peníze neviděly.“

Když jde o kamarády a rodinu, lidé přestanou být obezřetní. Hned prvním krokem by přitom mělo být prověření dotyčného, který žádá o půjčku či ručení, v insolvenčním rejstříku dostupném na webu. „Je jasné, že notářský zápis, ať jde o jakkoli neprůstřelné jištění, si skutečně zařídí málokdo. Pár minut na sepsání písemné dohody by si ale měl najít každý,“ zdůraznil David Bascheri.

„V ideálním případě by měl dlužník věřiteli podepsat takzvané Uznání dluhu – stačí dvě věty: Já, níže podepsaný, uznávám svůj dluh co do důvodu i výše, který mám za věřitelem XY,“ popsal Bascheri. Zatímco na ústní půjčky a na smlouvy o půjčce se vztahuje tříletá promlčecí lhůta, s písemným Uznáním dluhu získá věřitel deset let do promlčení.

Podle údajů portálu ePohledávky.cz splatí dva z pěti dlužníků celou částku hned poté, co se do sporu vloží advokát a rozešle předžalobní upomínku, tedy do 30 dnů od zadání pohledávky věřitelem on-line. V opačném případě následuje soud, který většinou na dlužníka uvalí exekuci. „V soudním řízení je možné doložit důkazy typu SMS nebo e-mailové komunikace. Soudce i podle tvrzení brzy pozná, na čí straně je pravda. Málokdo umí zahrát oběť důvěryhodně, v realitě to tak nechodí, možná jen v krimi seriálech,“ upozornil David Bascheri.

Další problém jsou lidé zbavení soudem zcela nebo částečně svéprávnosti, kteří dělají dluhy, které z nich nelze reálně vymáhat.
Do pasti se kvůli tomu dostávají například i rodiče mladistvých lidí, jimž byla svéprávnost omezena. „Synovi byl přiznán plný invalidní důchod kvůli psychiatrické diagnóze a právní způsobilost mu byla omezena tak, že nesmí nakládat s movitým a nemovitým majetkem, jehož hodnota přesáhla pět set korun. Jenže po dovršení zletilosti uzavřel smlouvu na dva roky s mobilním operátorem na dvě telefonní čísla, a u operátora je už dluh dvacet tisíc korun,“ popisuje na odborném portálu Bezplatnapravniporadna. cz jedna z matek. Peníze jsou tak vymáhány na ní.

Potíž je v tom, že operátor z občanky nepozná, že byla dané osobě omezena svéprávnost. Přitom se jedná o desítky tisíc osob. Může za to teprve dva roky platné zákonné nařízení, že v občanských průkazech se nesmí informace o omezení způsobilosti uvádět.

V parlamentu proto teď leží návrh, aby se tento fakt do občanek znovu vrátil. Vláda jej ale odmítá.

invArena

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.