Jsem invalidní. Získám invalidní důchod?

Dotaz: Jsem invalidní. Mohu automaticky získat invalidní důchod? Kolik let musím mít odpracováno?

Odpověď:

Nárok na invalidní důchod vznikne člověku, který se stal podle hodnocení posudkového lékaře invalidním a současně získal potřebnou dobu pojištění stanovenou zákonem. Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je závislá na věku žadatele. U lidí nad 28 let činí potřebná doba pojištění pět roků a zjišťuje se z posledních deseti let před vznikem invalidity.

U lidí ve věku do 28 let je potřebná doba pojištění kratší. Její získání se nevyžaduje v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon neumožňuje, aby invalidní důchod byl přiznán tomu, kdo již dosáhl věku 65 let nebo splnil podmínky pro “řádný” starobní důchod. Když člověku nebyl přiznán invalidní důchod, protože nesplnil potřebnou dobu pojištění, a on zůstal bez prostředků, může se obrátit na Úřad práce ČR a požádat o sociální dávky.

Zdroj: ČSSZ

(Visited 9 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.