V Libereckém kraji stále chybí některá sociální zařízení

Nedostatečné služby jsou v oblasti terénní hospicové péče a v zařízení pro psychotiky.

Liberec – Od ledna se zásadně mění způsob financování sociálních služeb. Peníze, které rozdělovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, teď budou pod správou jednotlivých krajů. Liberecký kraj počítá s tím, že bude přerozdělovat celkem 325 milionů korun pro celkem 113 zaregistrovaných poskytovatelů služeb.

„Samozřejmě, že přání provozovatelů sociálních služeb jsou vyšší asi tak o sto milionů korun, těžko říct, zda se nám je podaří z ministerstva dostat, ale i těch 325 milionů bude stačit na to, aby byl současný rozsah sociálních služeb v kraji zachován,“ vysvětluje krajský radní pro sociální oblast Petr Tulpa. „Navíc mohu sociální pracovníky, kteří poskytují přímou péči o klienty, potěšit tím, že by se jim měly navýšit mzdy.“ Žádná omezení či rušení služeb kraj neplánuje. Na kraje nově přejde veškerá správní agenda, provádění finančních kontrol, výplaty dotací a kontrola dat o poskytování služeb u jednotlivých provozovatelů.

„Trochu jsou problémy s tím, že nejsou peníze právě na ty zaměstnance, kteří budou nově provádět ty kontroly, ale musíme si s tím poradit,“ říká Tulpa. Podle něj jsou všechna krajská zařízení na nový přechod financování připravena.

To potvrzuje i ředitelka Domova a centra aktivit v Hodkovicích Jana Lachmanová. „Všechny potřebné papíry a dokumenty jsme vyplnili, teď nezbývá než čekat, jak to bude v praxi fungovat, ale žádné velké problémy neočekávám.“ Podle Lachmanové je sociální síť v kraji dobře nastavená, přesto však poptávka převyšuje nabídku.“ V Domově máme kapacitu naplněnou, zájemci, kterým nemůžeme vyhovět, se nám ale stále hlásí.“ Na jaře v Hodkovicích otevřou bezbariérový dům pro deset klientů, i tak ale nebude poptávka uspokojena.

„Je pravda, že máme v sociálních službách určité rezervy. Akutně nám chybí zařízení pro psychotiky, kteří projdou léčením v Bohnicích, pak se ale vrátí a nikdo se o ně nechce starat, ani jejich rodiny ani příslušná obec. To je velký problém,“ upozorňuje Tulpa. Další nedostatky vidí i u terénní hospicové péče. „Sice stavíme kamenný hospic a terénní službu zajišťuje sdružení Zdislava, ale obávám se, že to nebude stačit. Stejně tak je problém se zařízeními pro alkoholiky. Se vším počítáme ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, otázka je, zda se na to seženou finance,“ dodává Tulpa. Analýza poukazuje i na malou kapacitu denních center, nerovnoměrné rozložení domovů pro seniory, rostoucí počet osob ohrožených sociálním vyloučením a nedostatečnou péči o rizikovou mládež.

Liberecký kraj provozuje deset zařízení pro seniory s celkovou kapacitou 884 lůžek – z toho 578 lůžek je pro klasické seniory a 306 pro osoby vyžadující zvláštní režim. V okrese Liberec to jsou domovy seniorů ve Vratislavicích, Jindřichovicích, Českém Dubu a Raspenavě. Dalších 256 lůžek je v devíti zařízeních pro osoby s různým typem zdravotního postižení. Kraj se stará i o tři týdenní stacionáře s celkovou kapacitou 65 lůžek a Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, což je pět poraden pro mezilidské vztahy včetně telefonické Linky důvěry. Pod krajem je i Jedličkův ústav, různé odlehčovací služby, terapeutické dílny, chráněné bydlení a podobně. Ne všechny sociální služby ale zřizuje kraj. Některé z nich provozují obce, jiné církev nebo různá občanská sdružení či nadace. Dohromady je v Libereckém kraji zaregistrováno 113 poskytovatelů sociálních služeb.

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/v-kraji-stale-chybi-nektera-socialni-zarizeni-20141229.html

Liberecký deník

(Visited 16 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.