Packé sdružení Život bez bariér mění svoji tvář

„Naše dítě, občanské sdružení, po deseti letech dospělo a stává se z něho institut,“ řekl jeho zakladatel Josef Fučík.

Nová Paka – Život bez bariér, občanské sdružení se sídlem v Nové Pace po deseti letech mění svou tvář. Jak řekl zakladatel sdružení Josef Fučík: „Naše dítě, občanské sdružení, po deseti letech dospělo a stává se z něho institut“. Ikdyž v roce 2013 sdružení, jako většina dalších, negativně reagovalo na novelu Občanského zákoníku, která zahrnovala mimo jiné zrušení občanských sdružení, byla nakonec tato novela poslaneckou sněmovnou schválena. Tiše, bez možnosti námitek, se i náš Život bez bariér stal od 1. ledna 2014, jako desetitisíce dalších občanských sdružení v ČR, spolkem.

Vzhledem k naší rozsáhlé činnosti jsme však zareagovali rychle a tak se od roku 2015 sdružení, nyní už spolek, transformuje a stává zapsaným ústavem. Činnost a cíle Života bez bariér se nemění. Změna sebou přinese vyšší profesionalitu, například zahrnutí osobností stojících mimo Život bez bariér do rozhodovacích a kontrolních činností. Za dobu existence sdružení, a především v tomto roce, se podařilo mnohé. Tým 40 zaměstnanců zajistil pro desítky lidí se zdravotním postižení profesionální sociální služby (denní stacionář, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci). Podpůrné služby jako bezbariérové ubytování, půjčovnu kompenzačních pomůcek, či vzdělávací kurzy využily desítky lidí se zdravotním omezením a jejich rodiny.

Tradiční sportovní akci Hry bez hranic, kulturní benefiční festival Klášter žije! nebo divadelní setkání pod názvem Hraní bez hranic navštívily stovky lidí z řad veřejnosti a partnerských organizací z ČR i Polska. Určitě stojí za zmínku i to, že 9 let pravidelně každý měsíc navštěvují naši zaměstnanci a klienti Domov pro seniory v Nové Pace a drobným dárkem potěší jubilanty z řad seniorů.

Chráněné dílny

Od svého vzniku zaměstnává Život bez bariér především lidi se zdravotním postižením. Nejvíce z nich v chráněných dílnách, kde jsou vyráběny originální předměty z textilu, pedigu, keramické hlíny, papíru či z materiálů, které nám firmy zdarma věnují. Prostřednictvím prodejních akcí a našeho E¬shopu se tyto praktické i ozdobné dárky stávají kouskem domácnosti lidí z celé ČR.

Realizované projekty doplňují již tak rozmanitou činnost Života bez bariér. Více než 600 dětí ze škol Královéhradeckého a Libereckého kraje letos díky našim školitelům poznalo, jaké je žít na vozíku nebo „ve tmě“ a jak se chovat, aby při jejich každodenních činnostech nedocházelo k úrazům.

Tento projekt Prevence proti úrazům bude pro velký zájem realizován i v roce 2015. Nová Paka – bezbariérové město je iniciativa, která byla nastartována již se založením Života bez bariér. Letos se nám podařilo zmapovat přístupnost desítek objektů v Nové Pace a jejich podrobný popis zveřejnit na www.zbb.cz/stitky/bezbarier ovost. Pro občany i provozovatele objektů se informace staly dobrým vodítkem pro zajištění přístupnosti staveb pro všechny. Vrámci spolupráce a členství v Národní radě zdravotně postižených získal Život bez bariér euroklíč, který jsme zdarma přenechali městu Nová Paka pro opravené veřejné WC na hlavním náměstí.

Investiční akce

I přesto, že nikdy není dostatek financí na investice, jsme s pomocí Nadace Občanského fóra postupně zajistili odstranění havarijního stavu v objektu barokního kláštera. Svépomocí a s příspěvky od jednotlivců jsme opravili kanalizaci v rajské zahradě a dokončili drobné úpravy jako např. ploty či údržbu parku. Velký dík patří dobrovolníkům z firem i jednotlivcům, kteří přišli a pomohli. Budova Centra bez bariér slouží od roku 2011 díky financím ze strukturálních fondů ROP NUTS II Severovýchod a finanční podpoře od města Nová Paka jako domov pro zdravotně postižené i jako zázemí pro klienty sociálních služeb. Naši půjčovnu kompenzačních pomůcek ročně využijí desítky zájemců, v konferenčním sále pořádáme semináře, workshopy, konference i setkání zaměstnanců či firem. I v budově denního stacionáře je živo. Navštěvují ji zdravotně postižení, kteří hledají smysluplné trávení volného času s cílem udržet si či rozvinout své dovednosti.

Do nového roku 2015 budeme vstupovat jako tým, který pracuje profesionálně, efektivně, se srdcem a motivací, protože Život bez bariér čeká další a nesnadný úkol. Tím je příprava revitalizace bývalé hlavní klášterní budovy, dominanty Nové Paky. Prioritou je vytvoření celkové koncepce budoucí podoby a využití celého objektu.

Vše pro areál

Tento areál si jistě zaslouží, aby se o něm mluvilo a diskutovalo napříč širokou veřejností a aby se pro něj ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a městem Nová Paka nalezlo takové využití, které bude přínosem pro celý region. V rámci partnerství se švýcarskými organizacemi budeme mít rovněž tu čest hostit zjara roku 2015 zástupce švýcarského parlamentu, který povede na půdě Úřadu vlády dialog s představiteli státu o implementaci legislativy zaměřené na práva osob se zdravotním postižením.

Chtěli bychom jménem celého sdružení poděkovat všem, kteří nám materiálně, finančně a morálně pomáhají. Neziskovka, jako je ta naše, se bez lidí s dobrým srdcem neobejde a my si to plně uvědomujeme a velice si toho vážíme.

„Naše dítě, občanské sdružení, po deseti letech dospělo a stává se z něho institut“. Josef Fučík

Jitka Fučíková, Život bez bariér, o.s.

Jičínský deník

(Visited 18 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.