Zneužívání sociálních dávek. Proč rostou sirotčí důchody?

Zneužívání sociálních dávek je v Českéu veřejností sice přijímáno s velkou nevolí, ale je tak běžné jako střídání dne a noci. Za povšimunutí však stojí, že strmě rostou výdaje na sirotčí důchody. Jak je to možné?

ilustrační foto: Cohdra / MorgueFile

Pro určitou praktičnost příspěvku se zaměřím pouze na jeden ze sociálních příspěvků, a to sirotčí důchod. Z údajů dostupných na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je vidět stále vzrůstající křivka výdajů na sociální dávky, které úřady práce vyplácejí. Zatímco v roce 2010 činily celkové sociální výdaje na všechny druhy důchodů 337,8 miliardy korun, v roce 2012 to již bylo 372,8 miliardy Kč.

Čísla jsou to obrovská a samo MPSV přiznává, že v mnoha případech dochází ke zneužití některých dávek. Vyvstává tedy otázka, jak MPSV zjistí, že jsou dávky zneužívány? Logicky lze odpovědět: Kontrolou. Jistě, ale kdo ji provádí?

Úřady práce? Kdo byl někdy v posledních letech na úřadu práce, zcela jistě se mu vybaví fronty a dlouhé čekací doby, což vychází z přetíženosti pracovníků těchto úřadů a tomu odpovídající rychlost řízení. Ono samotné sloučení vyplácení sociálních dávek právě pod úřady práce nebylo z mého pohledu nejšťastnější.

Podle mě má tento úřad fungovat tak, aby podporoval osoby bez zaměstnání tím, že bude aktivně hledat pomoc pro tyto nezaměstnané, a nikoliv plnit roli správního orgánu »na všechno«, tedy aktivní pomoc v nezaměstnanosti, výplata pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na mobilitu, živobytí atd. atd.

Tuzemské úřady práce při kontrolách odhalily, že lidé v roce 2010 zneužili dávky státní sociální podpory v celkové výši téměř 143,8 milionu korun, což byl oproti roku 2009 nárůst o 10,5 milionu korun.

Vraťme se však zpět k sirotčím důchodům a jejich zneužívání. Způsob je opět velmi jednoduchý a existují skupiny obyvatel, které toho umí patřičně využívat. Těhotná žena při porodu nahlásí jiného než biologického »otce«, konkrétně většinou nejstaršího člena z rodiny svého přítele. Právním otcem se tak někdy vlastně stává »tchán«, tedy skutečný dědeček dítěte. V momentě, kdy »papírový« otec zemře, má dítě-sirotek nárok na sirotčí důchod. Ten pobírá až do osmnáctého roku života.

Pro lepší představu uvedu příklad. Dítěti zemřel papírový otec. Důchod zemřelého činil 12 400 Kč. Ten se skládá ze základní výměry 2400 Kč a procentní části deset tisíc korun. Procentní výměra sirotčího důchodu tak bude 4000 Kč (čtyřicet procent z deseti tisíc korun) a základní výměra sirotčího důchodu zůstává 2400 Kč. Celkově tak bude sirotčí důchod činit 6400 Kč měsíčně.

Jak se však bránit takovému zneužívání dávek? K diskusi se nabízí možnost zavedení nového trestného činu, například Zneužívání sociální dávky.
Samozřejmostí by však mělo být důsledné vymáhání podvodně nabytých finančních prostředků a »vyškrtnutí« z evidence úřadu práce s nemožností pobírat další sociální dávky.

Věřím, že postih konkrétních případů by fungoval jako generální prevence pro obdobně smýšlející lidi parazitující na našem sociálním systému.

Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec (KSČM)

Haló noviny

Komentáře:

  1. Jsem babičkou 3 vnoucat, kterým v roce 2016 pri dopravní nehodě zahynul otec. Dětem byl priznán sirotčí důchod, který ale slouzí matce a novému príteli, se kterým si zalozila rodinu.Pritel deti nenávidí, ma rad i s jejich matkou jejich peníze. Tyto peníze jsou vyuzívány k placení nájemného, alkoholu, cigaret a dalších věcí, netýkajících se děti. Děti nemohou chodit do školy, protoze dojízdění stojí denně 100,- Kc,cz je za měsíc 2000 Kc,oblecení mají – co jim kdo dá. Obracela jsem se na pracovníky sociálky, ale bezvýsledně. Naposledy jsem o tomto jednala dnes a taktéz bez kladného vysledku. Nikdo nemá v našem státě na to, aby provedl opatrení, pozastavil duchody popr. našel někoho, kdo bude dětem duchody spravovat.Nejstarší vnuk pokud vynechá jeden den studia, je vyloucen ze skoly.Mladší ma za uplynulý školní rok pres 416 zameškaných vyucovacích hodin.Nic se neděje, matka a pritel mají o penízky vic a nikdo v tomto neudělá porádek. Je to v našem státě normální? Peníze mají slouzit ve prospěch dítěte a ne ve prospěch nájmu, automatů atd.Nevím, na koho se obrátit a proto prosím prostrednictvím internetu o radu Děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.