Národní plán podpory rovných příležitostí pro OZP na r. 2015–2020 byl dán k připomínkám

foto: rikkis_refuge / Flickr.com

V pondělí 16. února byl do meziresortního připomínkového řízení vložen Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020. Tento plán navazuje na Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014, jehož platnost již skončila.

foto: rikkis_refuge / Flickr.com

Od roku 1992, kdy byl schválen první národní plán, se jedná již o šestý plán, jehož cílem je podporovat integraci lidí se zdravotním postižením. Svou strukturou bude opět navazovat na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Naplňováním doposud realizovaných národních plánů došlo ke zlepšení přístupu státu k osobám se zdravotním postižením, což se pozitivně promítlo v řadě oblastí, které jsou k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny lidí důležité a napomáhají jejich integraci do společnosti.

Přestože většina opatření obsažená v doposud realizovaných národních plánech byla splněna, zůstává však i pro následující období řada otevřených a nedořešených otázek, které se přímo dotýkají života jednotlivých skupin lidí se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu je potřebné navázat na státní politiku v této oblasti a připravit a vládě ČR předložit nový Národní plán pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.

Kromě pokračování v již nastavených programech a činnostech, jako je odstraňování bariér veřejných budov, komunikací a dopravy a také pokračování v podpoře organizací osob se zdravotním postižením, obsahuje plán i řadu nových úkolů, zcela novou oblastí jsou například rizikové situace a přístupnost informací a veřejných služeb.

Jedním z opatření, které se týkají systematické změny, je revize systému podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Další důležitou oblastí je uplatňování inkluzivního vzdělávání.

Naléhavým úkolem je také nalezení transparentního, spravedlivého a efektivního způsobu financování sociálních služeb. Významnou oblastí je dále rovnost před zákonem a přístup ke spravedlnosti, kde se navržená opatření týkají zejména podpory zavádění podpůrných opatření při rozhodování pro osoby s omezenou svéprávností.

Oblast participace občanů se zdravotním postižením a jejich organizací na správě věcí veřejných obsahuje také cíl týkající se zlepšení podmínek přístupu osob se zdravotním postižením k výkonu volebního práva.

Na přípravě Národního plánu se podílela především Pracovní skupina pro přípravu Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020. Tuto pracovní skupinu tvořili zástupci všech zainteresovaných resortů a institucí.

Konkrétně se jedná o Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Český statistický úřad, Národní radu osob se zdravotně postižením ČR, Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a zástupce Sekretariátu VVZPO. Dále byla zastoupena i krajská samospráva a to Asociací krajů ČR.

Na tvorbě Národního plánu se také podílely některé organizace osob se zdravotním postižením (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, organizace zastupující osoby s duševním onemocněním aj.), které zaslaly návrhy opatření nebo se také účastnily některých jednání.

Po projednání v meziresortním připomínkovém řízení a ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany bude materiál předložen k projednání a schválení vládě ČR.

http://www.vlada.cz

(Visited 13 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.