Sociálně terapeutické dílny mají na postižené klienty dobrý vliv

Prostory budovy s modrou fasádou v Brance mezi Pražskou a Dlouhou ulicí v Příbrami jsou v úterý dopoledne plné lidí. Kolem velkého stolu uprostřed jedné z novotou vonících místností sedí klienti Nalžovického zámku.

Někteří jsou vylekaní z velkého množství lidí nebo z blesků fotoaparátů, jiní se nehodlají nechat vyrušit z navlékání korálků či výroby svíček.

Nacházíme se v sociálně terapeutických dílnách, které v Příbrami otevřel Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb.

Dílny slouží nejen jeho samotným dospělým klientům s mentálním a zdravotním postižením, ale i dalším, jejichž opatrovníci se přijdou osobně domluvit.

K čemu jsou terapeutické dílny dobré?

Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na posilování kompetencí pracovních návyků jako je dochvilnost, schopnost sdělit svůj názor, umět požádat o radu a podobně. Klienti si zvyknou, že ráno musí vstávat dřív a večer jít včas spát, což se pozitivně odráží na jejich psychickém stavu. Jsou daleko klidnější a proto nevyžadují podávání léků jako v opačném případě,“ vysvětluje Lenka Mottlová, ředitelka Nalžovického zámku, poskytovatele sociálních služeb.

Uživatelé mají díky pestré nabídce dílen (tkalcovská, svíčkařská, počítačová, výtvarná a tvořivá a jiné) prostor pro využití vlastní kreativity při realizaci výrobku. To vše má za cíl jediné – soběstačnost klientů a jejich zařazení do společnosti, v lepším případě uplatnění na otevřeném trhu práce.

Co příroda ubrala klientům na duševním a fyzickém zdraví, to jim přidala na šikovnosti. Jejich výrobky jsou nápadité, jedinečné, každý kus je originál. Ať je to podložka na sezení, keramický anděl, šperk nebo svíčka.

Výrobu svíček třiapadesátiletý Eman Máša miluje. Jeho sestra Irenka taky, ale jak se zdá, dneska nemá šanci bratrovi pomáhat. Emánek, jak mu tady všichni říkají, trpělivě čeká, až se nahřeje palmový olej, aby ho mohl nalít do připravených formiček. Když nahřívání trvá moc dlouho, přešlapuje. Chvíle, kdy konečně může vyklepnout hotovou svíčku z formy, je lákavá.

Na slavnostní otevření dílen se přicházejí podívat lidé z Alky, obecně prospěšné společnosti, která pečuje o lidi s handicapem v Příbrami, pracovníci Farní charity Příbram a také dobrovolníci z humanitární organizace Adra. Dvě dobrovolnice z Adry se s klientkami zabranými do ručních prací dobře znají. Vědí, že Zdenička potřebuje dotek. Ona totiž nemluví a špatně vidí. Marcela Puškárová a Anna Simaková ji drží za ruku a snaží se vyčíst z jejích pohybů, co právě potřebuje. „Jezdíme za klienty do Nalžovic pravidelně zhruba dva roky, takže se známe. Teď spolupracujeme i s novým chráněným bydlením. Jezdíme také do Příčov, kde je další chráněné bydlení.“

„S děvčaty se známe, se Zdeničkou je to ale trochu složitější. Nemluví, ale je spíš na osobní kontakt. Naše setkání je vždycky hodně veselé. Ti lidé nemají své velké rodiny, takže radost prožíváme spolu,“ popisuje své dobrovolnictví Marcela Puškárová, kterou spíše ti menší Příbramáci mohou znát z loutkoherecké skupiny Zalezlíci.

Sociálně terapeutické dílny podle Lenky Mottlové znamenají pro klienty Nalžovického zámku víc, než se zdá. „Pomáhají zapojit se do klasického režimu, jako má většina lidí. Z hlediska pobytové služby, kterou na zámku máme, je velmi důležité, aby klienti měli vyplněný den jako my. Období spánku, práce, relaxace. Vidíme, jak jim tohle svědčí. Neusínají brzy jako dřív, výrazně se snižuje medikace, nejsou tolik agresivní,“ dodává.

Videa a snímky z akce jsou na našem webu: www.pribramsky.denik.cz

Posláním je vytvořit domov

Posláním pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je zabezpečit potřebnou péči a podporu osobám starším 18 let s mentálním i kombinovaným postižením (zahrnující mentální postižení), které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se jim snaží umožnit prožití důstojného způsobu života blízkého životu jejich vrstevníků s důrazem na udržení a rozvíjení vztahů s jejich rodinami, příbuznými a přáteli s podporou vlastního rozhodování uživatele. Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových aktivitách, rozvojem samostatnosti či udržováním stávající úrovně v oblasti hygienických, pracovních a sociálních kompetencí se zařízení snaží o integraci uživatelů do běžné společnosti (obchod, služby, kostel, kulturní akce v blízkém městě atd.) Zdroj: domov-nalzovice.cz

MARKÉTA JANKOVSKÁ
Příbramský deník
http://www.pribramsky.denik.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.