Jsou skromní. A pomáhají

křesadlo

Jsou to obyčejní lidé, ale dělají neobyčejné věci: nezištně věnují čas postiženým či znevýhodněným lidem nebo poskytují svou energii obecně prospěšným činnostem v neziskovkách. Organizace Hestia jim za to od roku 2001 symbolicky děkuje udělením ceny Křesadlo (foto). Letos ji v Praze 14. dubna převzalo jedenáct dobrovolníků.

http://www.lidovky.cz/

„Cena Křesadlo zviditelňuje lidi, kteří jsou dobrovolníky zejména proto, že je naplňuje dobrý pocit, že někomu mohou pomáhat, že mohou zlepšit prostředí ekologické i sociální. Jsou to často aktivní a skromní lidé, kteří možná ani netuší, že naplňují fromovské BÝT oproti MÍT,“ říká Olga Sozanská, spoluzakladatelka organizace Hestia, která se věnuje podpoře dobrovolnictví na všech jeho úrovních a propojuje nabídku a poptávku po dobrovolnících.
Laureáty Křesadla vybírá z navržených dobrovolníků komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů a státní správy a samosprávy a komerčních firem. Kdo byl letos oceněn?
MARIE NEDVĚDOVÁ (socioložka, nyní v penzi) Již 23 let se angažuje ve Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Díky výjimečným znalostem místního prostředí se jí už několikrát podařilo objevit chráněné druhy rostlin i druhy, které již byly považovány v dané lokalitě za vymizelé. Spolupracuje také při navrhování ochranářských prací, často pomáhala s odbornými pracemi studentů. Díky své vitalitě a aktivitě je příkladem pro všechny, kteří ji znají.
VĚRA FORMÁNKOVÁ (penzistka) Ve spolku ALEN pomáhá ženám překonávat fyzické a psychické obtíže provázející náročnou onkologickou léčbu. Vydává informační zpravodaj pro onkologické pacientky, organizuje přednášky, pořádá rekondiční pobyty, cvičení a další sportovní a společenské akce, které pomáhají návratu pacientek do normálního života.
DAVID FENCL (division manager ve společnosti Markant Česko) Působí v CRM pro neziskovky jako expertní dobrovolník, vykazuje až 20 hodin činnosti týdně. Systém pro podporu fundraisingu, správu projektů a řízení organizace se mu podařilo zavést již do sedmi organizací. Angažuje se v oblasti, kde může svými znalostmi a schopnostmi pomoci nejvíce, a pomáhá tak organizacím dále se rozvíjet.
HANA KALÁBOVÁ (odborná asistentka FBMI ČVUT) Již dvanáct let působí ve spolku Dobrotety, který pomáhá maminkám předčasně narozených dětí. Pomáhá se zajišťováním chodu organizace, oslovuje dárce, věnuje se komunikaci, prezentaci a propagaci organizace, pomáhá získávat sponzorské dary atd. Dobrovolnictví se věnuje prakticky od dětství, protože ji naplňuje a dodává jí energii ke zvládnutí všech výzev života.
TOMÁŠ MÜLLER (řidič České pošty) Tři roky působí v o. p. s. Helppes – Centru výcviku psů pro postižené. Se svým psem Sidem se pravidelně věnuje canisterapii – „terapii psí láskou“. Pravidelně dochází do dětského centra v Thomayerově nemocnici, kde se věnuje dětem s postižením, a do centra sociálních služeb Hornomlýnská, kde se věnuje ležícím dětem. Účastní se přípravy a realizace významných akcí Helppesu, pomáhá se vším, co je třeba – od administrativy až po doprovod a pomoc klientům s různým typem postižení.
LENKA SMEJKALOVÁ (vědecká pracovnice) Pět let působí v Programu Pět P Praha organizace Hestia. Nejdříve se scházela s desetiletým chlapcem, který měl problém s přijetím v kolektivu, a po přestávce na dokončení studia věnovala svůj čas dívce s nelehkým životním osudem – trávila s ní volný čas a stala se důležitou součástí jejího dospívání. Kromě setkávání s malou parťačkou, na kterém Program Pět P stojí, se podílí i na přípravě letních táborů a dalších akcí.
JANA KOTSOPOULOSOVÁ (personalistka, CSR) Nominoval ji Jedličkův ústav a školy, kde již čtrnáct let pomáhá ve třídě postižených středoškoláků. Kromě toho vypomáhá i na jiných akcích ústavu – například uspořádala školení z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde se podělila o své zkušenosti z profese personalistky. Studenty také učí psát životopis či motivační dopis a radí, kde a jak hledat práci a podobně.
BARBORA HEVÁKOVÁ (studentka VŠ) Nominovala ji rodina s autistickým synem, ke kterému pravidelně dochází. Tráví s ním čas a hraje si s ním podle metody Son Rise. Maminka autistického chlapce říká, že ji obdivuje za to, jak vše časově zvládá a vždy je dobře naladěna. Její syn za dobu, kdy se mu Barbora a ostatní dobrovolníci podle metody Son Rise věnují, udělal velké pokroky.
JIŘÍ ZÁMEČNÍK (lékař, nyní v penzi) Nominován byl Českým červeným křížem za 69 let dobrovolnictví. Vždy pomáhal tam, kde bylo třeba: dlouhodobě působil například jako zdravotník na lyžařských zájezdech či jako zdravotník horské služby. Věnoval se výchově ošetřovatelek i organizační práci v ČČK. Mezi jeho nejvýznamnější přínosy v posledních letech patří zpracování učebnice první pomoci v anglickém jazyce či práce na projektu „Aktivní stáří“. Svoje schopnosti nabídl ve válečném konfliktu i za svého věznění a v dobrovolné práci pokračuje dodnes.
ZUZANA HAMETOVÁ, PETRA MAREŠOVÁ (učitelky Organizace Surya) Tři roky dobrovolničí střídavě v Česku a v Kargyaku v indickém Himálaji. Hlavní náplní jejich práce je výuka, výběr a koordinace práce místních učitelů, zajištění zásobování, první pomoci, zdravotní výchovy i pravidelné údržby ve Sluneční škole. Hovoří místním dialektem zaharí, navázaly spolupráci mezi vesnicemi i mezi Kargyakem a klášterem. Oceněny byly společně – vytvářejí tým, který se vzájemně doplňuje.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.