Marksová: Výběr dodavatelů IT na MPSV probíhá transparentně

Ministryně Michaela Marksová podrobně informovala vládu o průběhu zadávání veřejných zakázek na agendové informační systémy v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí na MPSV. Podle ní výběrová řízení probíhají transparentně.

„O řádném, propracovaném a zejména nediskriminačním nastavení zadávacích podmínek svědčí poměrně velký počet podaných nabídek a nejnižší nabídkové ceny odpovídající zhruba jedné třetině předpokládané hodnoty veřejné zakázky, které povedou ke značné úspoře veřejných prostředků,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„Neevidujeme žádný dotaz, který by upozorňoval na jakékoli zásadní vady či logické rozpory v zadávacích podmínkách,“ dodala ministryně.

Na jednu veřejnou zakázku je v průměru šest až deset nabídek, což potvrzuje skutečnost, že uchazeči objektivně neshledávali zadávací podmínky nijak kontroverzními, rizikovými či ve vztahu k předmětu plnění neúměrně náročnými. V opačném případě by se totiž tyto skutečnosti promítly do výše nabídkových cen. O všeobecné akceptaci zadávacích podmínek ze strany dodavatelů pak svědčí také to, že zatím nebyly zadávací podmínky ani žádný úkon zadavatele ve vztahu k veřejným zakázkám JISPSV napadeny u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministryně Michaela Marksová pravidelně informuje vládu o přípravě a průběhu těchto otevřených výběrových řízení. Za účelem zajištění agendových informačních systémů a souvisejících agend od roku 2016 a 2017 byla vyhlášena zadávací řízení otevřených veřejných zakázek v listopadu a prosinci roku 2014.

Zároveň probíhá otevřené zadávací řízení na dodání HW, SW a služeb v oblasti infrastruktury nových datových center. Na zasedání vlády dne 1. 10. 2014 přednesla ministryně první materiál „Postup při zajišťování informačních systémů pro nepojistné sociální dávky a zaměstnanost,“ ve kterém sdělila podrobnosti o plánu MPSV vyhlásit otevřené zadávací řízení na výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek státní politiky zaměstnanosti a na další související informační systémy.

Další materiál s názvem „ Odůvodnění veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí IS – sociální dávky“ byl schválen vládou ČR dne 1. 12. 2014.

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.