Seminář s mezinárodní účastí připomněl 80 let případové sociální práce v Čechách

ilustrační foto: ruthiebabe / stock.xchng

Případové práci s klientem, jedné z metod sociální práce, která se v Čechách používá již 80 let, se věnovala úvodní konference dvoudenního semináře uspořádaného Ministerstvem práce a sociálních věcí 19.–20. května v Praze.

Součástí programu byly i workshopy za účasti stovky sociálních pracovníků, odborníků z oblasti sociální práce i zástupců akademické obce a politiky.

Termín „případová sociální práce“ je označení pro takovou praxi, kdy sociální pracovník vytváří podporu a pomoc na míru jednotlivci nebo rodině. Slovem „případ“ přitom rozumíme celou komplexní situaci, v níž se jednotlivec či rodina ocitli, a která vyžaduje odbornou pomoc.

„Jsem rád, že o téma historie sociální práce na území Česka a Slovenska je z řad sociálních pracovníků tak velký zájem, kapacitu semináře se nám podařilo naplnit během pár dní. Na konferenci chceme připomenout metody a techniky, které vznikaly už za první republiky a jsou dodnes platné při výkonu kvalitní sociální práce,“ říká ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení David Pospíšil.

U počátku používání této metody individuální práce s klientem stojí jména jako Dr. Marie Krakešová, která společně se svým manželem publikovala teorie a metody sociální práce, Dr. Marie Machačová, propagátorka znovuzavedení vysokoškolského vzdělávání v sociální práci v období normalizace. Dále Marie Nečasová Poubová, která spolupracovala s Alicí Masarykovou a Československým červeným křížem, studovala sociální školství v USA a vědecky se zaměřovala na školu, rodinu a děti, a v neposlední řadě Dr. Milada Horáková, působící v Československé straně národně socialistické a v ženském hnutí, která byla rovněž pracovnicí Ústředního sociálního úřadu Hl. m. Prahy a členkou řady sociálních spolků.

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.