Doba se změnila, ale děti se nezměnily

„Nesouhlasím s tvrzením, že se děti zhoršily. Jsou pořád stejné. Změnila se jen doba a prostředky, s nimiž zacházejí, ale vlastní povahové vybavení dětí tak, jak si je přinesly na svět, i vlivy, které na ně působily, zůstávají,“ říká nestor české pedopsychiatrie MUDr. Josef Kříž.

Bývalý primář Dětské psychiatrické léčebny Opařany nesouhlasím s tvrzením, že se děti zhoršily v průběhu posledních desetiletí. „Jsou pořád stejné. Zzměnila se doba a prostředky, s nimiž zacházejí, ale vlastní povahové vybavení dětí tak, jak si jej přinesly na svět, i vlivy, které na ně působily, teď myslím genetické, psychogenní a sociogenní, zůstávají,“ říká.

„To, co za nás neexistovalo, je rozšíření drog, ale i v tomto případě lze základní problém, tedy otázku, proč se dítě nechalo strhnout do party a začalo fetovat, pořád ještě vysvětlit na základě rodinných poměrů, anamnézy a podobně. Vůbec nemohu souhlasit, když někdo tvrdí, že spějeme k záhubě, protože nová generace po nás 30 nebude schopna převzít svět,“ namítá lékař.

S nadsázkou ale říká, že to možná bude pravda, protože moudří staří mužové už to hlásají 3 tisíce let.

Přišly nové technologie, změnilo se životní prostředí, došlo ke komercionalizaci společnosti a k nárůstu konzumu. Kříž si však nemyslí, že komercionalizace přinesla něco zásadně nového. Změnila se sice společenská situace, materiální či technické vybavení a způsob života, ale psychopatologické reakce zůstaly.

V posledních letech se však stalo trochu módou zavádění diagnóz v rámci autistického spektra. A Kříž nadužívání diagnózy autismu kritizuje. „Část laické veřejnosti navíc směšuje autismus s mentální retardací,“ poznamenal bývalý primář.

Podle něj nepřibyly ani nové diagnózy v souvislosti s novodobými závislostmi a poruchami jako jsou bulimie, anorexie, závislost na hracích automatech, počítačových hrách…

„Mentální anorexie existuje odpradávna. Byla popsána už ve starověkém Řecku, kde ženy přestaly z protestních důvodů jíst. Gamblerství a závislost na počítačích jsou sice nové fenomény, které přinesla tato doba a její technika, ale i ony měly v minulosti svůj předobraz v karetních a jiných hazardních hrách. Proto už za Rakouska byl hazard zakázaný. Skutečné gamblerství se ale vyskytuje spíš v dospělosti, z mladší generace se týká převážně mladistvých,“ uvedl.

Podle něj děti k počítačům sice leckdy inklinují, avšak není to ta pravá biologická závislost. Dítě se nechá strhnout, ale poměrně snadno se dá také odvrátit. Aby se z dětské závislosti vyvinula závislost biologická, která mívá až hrůzné rozměry a netýká se vždy jen mužů, musí tam být určité předpoklady a vrozené dispozice. Jedním z nich je tendence k jakési nepružnosti, která umožní, aby člověk uvízl v představě, které se pak neumí zbavit. Tedy například že vyhraje, ačkoli je to iracionální. Fascinace počítačovými hrami je trochu jiná, většinou má přechodný charakter.

Změnil se však postoj veřejnosti k duševně nemocným dětem. Celkové klima se ve společnosti uvolnilo. Přispěla k tomu popularizační literatura, ale paradoxně také televizní seriály. Některé seriály jsou takřka nekonečné, a aby se tam pořád mělo co odehrávat, otevírá se řada témat týkajících se dětí a mládeže, od poruch příjmu potravy přes fetování a alkoholismus až po problémy lidí, kteří prošli kolektivními zařízeními, adopcí či rozpadem rodiny.

„Ty seriálové postavy, kterých se to týká, často na obrazovce vyhledají odbornou pomoc, což pomáhá popularizaci naší práce,“ vidí pozitiva tv seriálů Kříž. Podle něj se ale změnil i celkový vztah k mentálně nebo tělesně postiženým. Dokládá to i následující historkou.

„Asi deset let jsem s těmi chlapci jezdil na lyže. Často to byli kluci, kteří předtím neměli možnost se naučit nasedat na vlek a podobné dovednosti, a tak jsme zdržovali frontu lidí za námi. Omlouval jsem se za to vlekaři, ale on mi odpověděl, poněvadž to viděl i na ostatních, že naopak oni nás obdivují, že se o ty chlapce tak staráme. Za starých časů by mi nejspíš řekl, ať tam nepřekážíme,“ vypráví lékař.

A ještě jedna věc z nové doby hraje roli v přístupu k poruchám, a to internet, díky kterému je společnost informovanější. Pokud někdo vysloví podezření na nějakou diagnózu, lidé si to najdou na internetu, a když přijdou do ambulance, mají to už nastudované.

MUDr. Josef Kříž
se narodil 25. února 1931 v Praze.
Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. V letech 1957–1960 působil jako pediatr v Litomyšli a Čáslavi. Od roku 1960 pracoval v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech, v letech 1967–1990 jako primář, poté do roku 1994 jako ředitel léčebny. Po roce 1989 přednášel dětskou psychiatrii, soudní psychiatrii a později i lékařskou psychologii na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je ženatý a má 2 děti. K jeho zálibám patří skauting a historická literatura.

invArena

MUDr. Jan Činčura

(Visited 19 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.