Manžel je invalidní. Mám nárok na příspěvek na péči a na auto?

ilustrační foto: Nathan Eal Photography / Flickr.com

Dotaz: Manžel je invalidním ve třetím stupni, kvůli nádoru na sluchovodu. Bere silné léky, bez kterých by nemohl existovat. Chci se zeptat, jsem na mateřské, Měla bych nárok na ošetřovatelský příspěvek, když se o manžela starám abych nepřišla o mateřskou. Zároveň mám další problém. Manžela musím doprovázet k lékařům, což není lehké, protože se starám o nezletilé děti. Musím si půjčovat auto, měla bych nárok na nějakou částku abych mohla auto koupit?Odpověď:

Příspěvek na péči a na motorové vozidlo je přímo vázaný na zdravotní stav Vašeho manžela, pokud by mu tedy byly přiznány, Vy o svou mateřskou nepřijdete.

Při řízení o nároku na příspěvek na péči v prvé řadě posuzuje sociální pracovník z Úřadu práce to, při kolika deseti základních životních potřebách Váš manžel potřebuje pomoc druhé osoby. Sociální pracovník vás v průběhu řízení navštíví přímo doma.

Mezi deset základních životních potřeb patří: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Zákon stanovuje čtyři stupně příspěvku na péči:
– I. stupeň – lehká závislost – každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při 3 nebo 4 základních životních potřebách (příspěvek ve výši 800, Kč měsíčně)
– II. stupeň – středně těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 5 nebo 6 základních životních potřebách (4.000,/měsíc)
– III. stupeň – těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 7 nebo 8 základních životních potřebách (8.000,/měsíc)
– – IV. stupeň – úplná závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 9 nebo 10 základních životních potřebách (12.000,/měsíc)
– Kromě sociálního šetření bude také Lékařská posudková služba ČSSZ posuzovat zdravotní stav Vašeho manžela. K tomu bude potřebovat zdravotní dokumentaci, kterou získá od jeho ošetřujícího lékaře, ke kterému bude nutné se dostavit na vyšetření a případně mu dodat lékařské zprávy od specializovaných lékařů.

“Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.”

U příspěvku na auto nebude probíhat žádné sociální šetření u vás doma. Lékařská posudková služba ČSSZ bude pouze posuzovat zdravotní stav Vašeho manžela.

O oba příspěvky si můžete požádat na Vaší pobočce Úřadu práce.

Jiří Marek
invArena

(Visited 20 times, 1 visits today)

1 Komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.